„Sprzątanie Świata 2018” Apel do społeczeństwa

8 sierpnia 2018 |
Renata Siwiec
Powiększ zdjęcie

Informuję, że w dniach  21-22 września br.  miasto i gmina Kowalewo Pomorskie  po raz kolejny przystąpi do akcji „Sprzątanie Świata – Polska”. Bieżąca kampania prowadzona jest pod hasłem „ AKCJA-SEGREGACJA!”.

Celem tegorocznej akcji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Jest to bardzo  ważne  ze   względu   na   lepsze   wykorzystanie   zasobów,   które   „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody.

Logo programu

Każdego roku to ważne przedsięwzięcie angażuje i integruje społeczności lokalne. Również w tym roku celem akcji jest zachęcenie do współodpowiedzialności za miejsce,    w którym razem żyjemy i zaangażowanie w działania na rzecz poszanowania lokalnego środowiska,  zwłaszcza  poprzez  nie   śmiecenie   i   racjonalną   gospodarkę   odpadami.  W związku z powyższym, jak co roku akcja ukierunkowana będzie na sprzątanie okolicznych lasów, parków oraz terenów położonych przy zbiornikach wodnych. Ponadto będziemy porządkować rowy i pobocza dróg, przystanki autobusowe i dworce kolejowe oraz tereny rzadko uczęszczane.

Dlatego też, tak jak co roku, pragnę  zachęcić  wszystkich mieszkańców do udziału  w porządkowaniu naszego miasta i gminy. Liczę na zaangażowanie nie tylko uczniów placówek oświatowych, ale także ich rodziców i opiekunów. To przecież od nas dorosłych, młode pokolenie uczy się pozytywnych zachowań, które później powielane są w dorosłym życiu.

Na terenie miasta akcją kierował będzie Sztab Koordynacyjny, mający swoją

siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Mikołaja 5 (pawilon sportowy), pokój nr 7, tel. (56) 684-15-79 wew. 57. Na terenach wiejskich koordynatorami będą Rady Sołeckie.

Dla uczestników zabezpieczone zostaną rękawice ochronne i worki foliowe na odpady. Transport nieczystości na składowisko zapewni miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa do Sztabu Koordynacyjnego w terminie do dnia 17 września br. (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00).

 

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF