Dożynki 2018- Tegoroczni przedstawiciele kowalewskiej wsi

10 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Przed nami Dożynki Gminno- Parafialne. Odbędą się one 19 sierpnia w parafii Pluskowęsy. Obszerna informacja o atrakcjach zaplanowanych przez organizatorów, którymi są Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, ks. proboszcz Roman Piask i sołtysi wsi Pluskowęsy, Napole, Kiełpiny, Piątkowo i Frydrychowo znajduje się na plakatach i stronie urzędu miejskiego www.kowalewopomorskie.pl.

W dniu 8 sierpnia br. na ostatnim spotkaniu z organizacyjnym wręczono Gospodarzom i Starostom zaproszenia oraz omówiono scenariusz uroczystości.

Teraz zachęcamy do zapoznania się z postaciami Starostów i Gospodarzy Dożynek. Tradycją polskiego święta plonów czyli popularnych DOŻYNEK jest funkcja Starostów Dożynek, którzy reprezentują środowisko rolników. Od 2005r. w gminie Kowalewo Pomorskie, czyli w gminie miejsko-wiejskiej wprowadzono również postać Gospodarzy Dożynek.

Po raz drugi Dożynki odbędą się na obszarze wiejskim, czyli w parafii Pluskowęsy, która sama poprosiła o współorganizację tej uroczystości. W skład tej parafii wchodzi 5 wsi i to ich reprezentanci będą starostami i gospodarzami tegorocznego święta plonów.  

Starostami Dożynek są: Anna Szablewska z Kiełpin i Izabela Pawlik z Pluskowęs,  natomiast Gospodarzami Dożynek: Grzegorz Wawrzonek z Frydrychowa, Tomasz Dembiński z Piątkowa i Jerzy Łukiewski z Napola.

Pani Anna Szablewska - wspólnie z małżonkiem prowadzi gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcję roślinną. Jednym z celów jest modernizacja budynków oraz zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego. Aktywnie udziela się na rzecz wsi działając w radzie sołeckiej i w Kole Gospodyń Wiejskich. Współpracując z sołtysem wspiera lokalną społeczność oraz dba o estetykę wsi. Cechuje ją zaangażowanie i chęć pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Dumna mama 3 dzieci. Nieliczne wolne chwile spędza w gronie rodzinnym.     

Pani Izabela Pawlik - wspólnie z małżonkiem prowadzi gospodarstwo rolne nastawione na produkcję trzody chlewnej oraz zbóż. Jako członek rady sołeckiej wsi Pluskowęsy wspiera sołtysa w działaniach na rzecz estetyzacji wsi, rozwoju lokalnej społeczności i poprawie stanu dróg sołeckich. Zaangażowania w działanie rady rodziców oraz Gminnej Spółki Wodnej. Dumna mama 2 synów. Nieliczne wolne chwile spędza wspierając dzieci w pasji karate lub z rodzinnym zaciszu z książką w ręku.  

Pan Grzegorz Wawrzonek – wraz z małżonką prowadzi 6 hektarowe gospodarstwo rolne zajmujące się hodowlą ślimaka jadalnego. Jako członek rady sołeckiej wspiera sołtysa w realizacji zadań, dzięki którym sołectwo odnosi sukcesy w konkursach ekologicznych. Nieliczne wolne chwile poświęca synom i córce.

Pan Tomasz Dembiński absolwent Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Pełni funkcję kierownika w ok. 500 hektarowym Gospodarstwie Rolnym Marka Uszoka w Piątkowie. W wolnych chwilach zgłębia wiedzę na temat nowinek i rozwoju przemysłu rolniczego lub poświęca je synowi.

Pan Jerzy Łukiewski - sołtys wsi Napole od 3 kadencji. Wspólnie z radą sołecką aktywnie walczył o chodnik i modernizację drogi wojewódzkiej. W pracy społecznej wspiera go małżonka oraz dzieci: 2 córki i 4 wnuków  Będąc już na zasłużonym odpoczynku oddaje się swoim kulinarnym pasjom.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF