Zakończono prace termomodernizacyjne budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Mikołaja 5

24 sierpnia 2018 |
Magdalena Gadomska
Powiększ zdjęcie

Inwestycja pn:  „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5”, współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,

Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Logo programu

Celem głównym realizacji Projektu jest zwiększona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Kowalewo Pomorskie, który został osiągnięty poprzez jego kompleksową modernizację.

W ramach przedmiotowej operacji zostały wykonane między innymi:

 • docieplenie stropodachu,
 • docieplenie – ścian zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • wymiana źródeł światła na energooszczędne: wymiana istniejących jarzeniowych i żarowych źródeł światła na źródła światła wykorzystujące diody LED,
 • zastosowanie instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem paneli polikrystalicznych,
 • montaż budek lęgowych (zamontowane w ramach kompensacji za utracone miejsca lęgów).

Roboty termomodernizacyjne zostały wykonane w czasie od 17 kwietnia 2018 r. do dnia 24 lipca 2018 r.

Roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz zakresem ustalonym w umowie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF