Zmiana ustawy prawo łowieckie

27 sierpnia 2018 |
Edyta Jasińska
Powiększ zdjęcie

Z dniem 23 sierpnia 2018 roku weszła w życie  ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dz.U. z dnia  8 sierpnia 2018 r. pod poz. 1507.

Ustawa wprowadza istotne zmiany w zakresie zgłaszania szkód łowieckich, które

obowiązywały od 1 kwietnia br.

Od 23 sierpnia 2018roku szacowania szkód dokonuje zespół składający się z:

- przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,

- przedstawiciela  dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego,

- właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie którym wystąpiła szkoda.

Zniesiono obowiązek uczestniczenia w komisji szacującej przedstawiciela gminy ( sołtysa).

Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do  dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. ( a nie jak dotychczas do Urzędu Miejskiego) .

Oględziny dokonuje  się  niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej

           /-/ mgr Edyta Jasińska

 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF