Wymiana doświadczeń ze wszystkimi korporacjami samorządów

19 stycznia 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Przedstawiciele wszystkich korporacji samorządowych czyli: zarządy Konwentu Burmistrzów, Konwentu Wójtów oraz Konwentu Powiatów spotkali się z nowym prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Bydgoszczy p. Danielem Jurewiczem. Spotkanie, które odbyło się 17 stycznia br. i miało na celu wymianę doświadczeń i informacji na temat finansów samorządów.

W spotkaniu, jako wiceprzewodniczący Konwentu Burmistrzów uczestniczył Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski. W dyskusji dużo miejsca poświęcono finansowaniu zadań rządowych zleconych samorządom, a zbyt małych na ich realizację subwencji i dotacji. Dotyczy to m.in. oświaty oraz ewidencji ludności. Wszystkie strony deklarowały pełną chęć współpracy.

Od 1992r., RIO jest organem nadzorującym gminy w zakresie spraw budżetowych: gospodarka finansowa, zamówienia publiczne i szkolenia. Orzekają o nieważności uchwał sprzecznych z prawem.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF