Przyznano stypendia Burmistrza Miasta dla najzdolniejszych uczniów i studentów

12 września 2018 |
Jolanta Jakubiak
Powiększ zdjęcie

W dniu 11 września br. w Urzędzie Miejskim wręczono ostatnie stypendia za wysokie wyniki w nauce dla studentów i uczniów zamieszkujących na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, a uczęszczających do szkół poza terenem gminy. Uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pom. za ich ambitną postawę w życiu szkoły i osiąganie wysokich wyników w nauce swoje honoraria odebrali podczas inauguracji roku szkolnego 2018/2019.

Na tej podniosłej dla uczniów uroczystości w gronie kolegów, rodziców, nauczycieli, a także i absolwentów p. Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta, oraz p. Ilona Rybicka Zastępca Burmistrza dokonali wręczenia stypendiów naukowych. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice nagrodzonych uczniów.

Jest to kontynuacja rozpoczętego w roku 2004 i zaktualizowanego w latach 2007, 2008 i ostatnia aktualizacja w 2012 roku programu honorowania najlepszych uczniów i studentów stypendiami Burmistrza Miasta.

Zgodnie z § 1 załącznika nr 1 do uchwały XI/108/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie o stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. pobierają naukę w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych, wyższych,
 2. zamieszkują na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie,
 3. zakończyli rok szkolny/akademicki oraz szczególnie wyróżnili się w nauce, uzyskując w ostatnio zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen:
 • 5,4 uczeń szkoły podstawowej,
 • 5,3 uczeń szkoły ponadpodstawowej,
 • 4,8 student szkoły wyższej.

Tylko od 2012 roku na wypłatę stypendiów naukowych wydatkowano kwotę ponad 160 tys. zł i uhonorowano 240 uczniów i studentów. Na przyznane stypendia za wysokie wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2017/2018 wydatkowana zostanie kwota 31.700,00 zł i uhonorowanych będzie 46 stypendystów. Cieszy fakt, że z roku na rok rośnie liczba stypendystów, a wielu z nich otrzymało stypendia po raz kolejny – podkreślał wręczając stypendia i listy gratulacyjne dla rodziców Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski – jest to dobry przykład i zachęta dla pozostałych uczniów. Jako samorząd prowadzimy oszczędną gospodarkę finansową, jednak środki na stypendia dla zdolnej młodzieży zawsze będą zapewnione.

Stypendia za wysokie wyniki w roku szkolnym 2017/2018 otrzymali:

Milena Jaskulska studentka UMK w Toruniu, która uzyskała średnią ocen 4,9

Marta Starczewska studentka UMK w Toruniu, która uzyskała średnią ocen 4,86

Marcin Stawarz student UMK w Toruniu, który uzyskał średnią ocen 4,8

Karolina Kałon uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, która uzyskała średnią ocen 5,46

Tomasz Brodziński uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, który uzyskał średnią ocen 5,41

Dominika i Natalia Chrząszcz uczennice Technikum Menadżerskiego w Toruniu, każda z nich uzyskała średnią ocen 5,38

Martyna Zegarska uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, która uzyskała średnią ocen 5,30

Kornelia Kaszubowska uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, która uzyskała średnią ocen 5,26

Bartłomiej Kołaczyński uczeń Gimnazjum Nr 11 w Toruniu, który uzyskał w roku średnią ocen 5,44

Damian Wardziński uczeń Gimnazjum Akademickiego w Toruniu, który uzyskał średnią ocen 5,28

Absolwenci Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim:

Jan Iwanowski, który uzyskał średnią ocen 5,56

Klaudia Budzińska, która uzyskała średnią ocen 5,44

Michał Zillmann, który uzyskał średnią ocen 5,44

Weronika Burak, która uzyskała średnią ocen 5,44

Klaudia Chłopecka, która uzyskała średnią ocen 5,39

Maria Boniecka, która uzyskała średnią ocen 5,38

Weronika Szczepańska, która uzyskała średnia ocen 5,33

Mikołaj Terliński, który uzyskał średnia ocen 5,28

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim:

Martyna Mochalska, która uzyskała średnią ocen 5,29

Kacper Lewandowski, który średnią ocen 5,29

Maciej Waśko uczeń Chrześciańskiej Szkoły Montessori w Gdańsku, który uzyskałśrednią ocen 6,0

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim

Szymon Górny, który średnią ocen 5,63

Olga Górna, która uzyskała średnia ocen 5,55

Michał Gruszecki, który uzyskał średnią ocen 5,54

Mateusz Witkowski, który uzyskał średnią ocen 5,45

Oliwia Czuba, która uzyskała średnią ocen 5,45

Wojciech Walenda, który uzyskał średnią ocen 5,36

Aleksandra Dulka, która uzyskała średnią ocen 5,36

Magdalena Oleś, która uzyskała średnią ocen 5,36

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie

Małgorzata Szymczak, która uzyskała średnią ocen 5,82

Laura Ruszkowska , która uzyskała średnią ocen 5,70

Wojciech Kowalski, który uzyskał średnią ocen 5,64

Małgorzata Romanowska, która uzyskała średnią ocen 5,64

Paulina Derewecka, która uzyskała średnią ocen 5,64

Natalia Chłopecka, która uzyskała średnią ocen 5,55

Julia Iwanowska, która uzyskała średnią ocen 5,55

Kinga Marzec, która uzyskała średnią ocen 5,55

Karolina Śliwińska, która uzyskała średnią ocen 5,55

Hubert Kowalik, który uzyskała średnią ocen 5,36

Julia Moszkowicz, która uzyskała średnią ocen 5,36

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące

Mikołaj Siwiec, który uzyskał średnią ocen 5,64,

Natalia Sochalska, która uzyskała średnią ocen 5,36,

Uczennice Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach

Natalia Kozera, która uzyskała średnią ocen 5,73

Oliwia Janas, która uzyskała średnią ocen 5,45

Kinga Krzyżanowska, która uzyskała średnią ocen 5,45

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF