Dostaliśmy dofinansowanie unijne z RPO i PROW

20 września 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

W dniu 12 września w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie 71 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wśród wręczonych umów były projekty dotyczące budowy, rozbudowy i wyposażenia świetlic i domów kultury na terenach wiejskich.

Wśród beneficjentów nie mogło zabraknąć Kowalewa Pomorskiego. Umowy w imieniu samorządu podpisał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Skarbnik Gminy Maria Kiżewska. W uroczystości ich wręczenia beneficjentom wzięli udział: marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego samorząd gminy Kowalewo Pomorskie otrzymał dofinansowanie na modernizacje gospodarki osadowej II etap. Projekt o wartości prawie 572tys. z czego unia dołożyła 85% kosztów. Samorząd planuje modernizację konstrukcji stalowej wraz z instalacja technologiczną oraz robotami towarzyszącymi w centralnej przepompowni ścieków przy ul. Szpitalnej.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich środki trafiły na 41 projektów kulturalnych. Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała dofinansowanie środki na budowę i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja o wartości 970tys. otrzymała dofinansowanie w wys. 50%.

Samorząd województwa zakontraktował dotąd ponad połowę środków z puli, którą dysponuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od początku jego realizacji podpisano już ponad 1320 umów o dofinansowanie projektów (702 z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 619 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego trafiło też na realizację ponad 600 przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Łączna wartość wsparcia z RPO i PROW w ramach przekazanych umów o dofinansowanie projektów to blisko 44 miliony złotych.

(zamieszczono: 2018-09-13)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF