„EkoKowalewo”

19 września 2018 |
Ewa Dąbkowska
Powiększ zdjęcie

W dniu 15 września 2018 roku na placu za Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców miasta Kowalewo Pomorskie pn. „EkoKowalewo”, mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych...

...w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego i środowiska oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat ładu przestrzennego, w ramach realizacji projektu pn. „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Organizatorem spotkania była Gmina Kowalewo Pomorskie.

W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na realizację działań informacyjno-edukacyjnych w ramach projektu, najkorzystniejszą ofertę złożył Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim.

Spotkanie dało możliwość zapoznania się z planem działań rekultywacyjnych na Placu 700-lecia oraz uzyskania odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania względem tej inwestycji. Przygotowano również prezentację obrazującą przemiany jakie dokonają się na rynku w związku z trwającą rekultywacją. Otwierając spotkanie Burmistrz Miasta p. Andrzej Grabowski podkreślał jak ważne jest korzystanie z możliwości dofinansowań działań zmierzających do poprawy życia mieszkańców.

Podczas popołudniowego spotkania przewidziano wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przewidziano wiele gier i konkursów z animatorami z grupy MAGMOWCY a także strefę zabaw dla dzieci. Podczas spotkania można było zapoznać się z działalnością lokalnych firm związanych z ekologią.  Swoje produkty zaprezentowali Państwo Czerwińscy ( miody) p. Malwina Błach Firma MILVO ( torby ekologiczne i akcesoria) Państwo Musiał z Wielkiego Rychnowa ( oleje tłoczone na zimno), Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim. Gościnnie na naszym spotkaniu pojawili się Państwo Maciejewscy z Kończewic produkujący lody ekologiczne. Bardzo duże wrażenie na uczestnikach spotkania wywarła prezentacja  organizacji ekologicznej TILIA z Torunia. Przedstawiciele organizacji zaprezentowali stoisko edukacyjne „Segreguj, odzyskuj, utylizuj” w ramach którego działała pracownia komputerowa z prezentacjami multimedialnymi dotycząca opakowań oraz z grami komputerowymi o tematyce odpadów, instalacje przestrzenne pn. „Cykl życia opakowania”, plansze poglądowe, mini PSZOK, koło fortuny, rebusy, krzyżówki i inne gry terenowe.

Na wszystkich uczestników spotkania czekał poczęstunek, którym częstowali pracownicy M-GOK. Przygotowano specjalną, plastyczna strefę EKO w której dzieci wykonywały z ziemniaków zabawne figury zwierząt. Nagrody otrzymali:  I m-ce Oliwia Miś, II m-ce Milena Boniecka, III m-ce Martyna Ernest i Julia Kuczyńska-Dybka. Wyróżnienia: Wiktor Zieliński, Adam Dąbrowski, Wiktoria Więcławska, Igor Więcławski, Amelia Wesołowska.

W ramach realizacji zadania zorganizowano i przeprowadzono wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim konkurs czterowiersza dotyczący walorów przyrodniczych miasta lub terenu objętego rekultywacją w ramach projektu inwestycyjnego, tj. rynku znajdującego się przy Placu 700-lecia w Kowalewie Pomorskim oraz konkurs plastyczny polegający na przygotowaniu prac plastycznych nt. „Kowalewski rynek po rekultywacji” przedstawiający zmiany, jakie zostaną wprowadzone w przestrzeni publicznej, w związku z realizacją projektu inwestycyjnego na Placu 700-lecia w Kowalewie Pomorskim.

Powołana przez realizatora zadania komisja dokonała oceny zgłoszonych prac i wyłoniła zwycięzców. Wyniki konkursów wyglądają następująco:

Konkurs plastyczny „KOWALEWSKI RYNEK PO REKULTYWACJI”

KATEGORIA KLASY I-III

I m-ce Julia Jastrzębska

II m-ce Małgorzata Dulka

III m-ce Zofia Zamorska

Wyróżnienia: Wiktoria Włudarczyk, Martyna Kłak, Zuzanna Krasucka, Konrad Kin, Maria Oskwarek

KATEGORIA KLASY IV-VI

I m-ce Olga Górna

II m-ce Maja Świerad

III m-ce Milena Boniecka

Wyróżnienia: Nikola Kolenderska, Amelia Wesołowska, Natalia Zerębska, Aleksandra Dulka

KATEGORIA KLASY VII-VIII

I m-ce Julia Reda

II m-ce Kinga Rudnicka

III m-ce Martyna Boniecka

Wyróżnienia:  Zuzanna Gutowska, Lidia Waćkowska, Wiktoria Kłak.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:

Martyna Ernest

Wyróżnienia w konkursie literackim otrzymali:  Maciej Czarnecki, Martyna Ernest, Julia Kuczyńska – Dybka, Julia Górna, Wiktoria Więcławska, Marcel Wudziński, Oliwia Miś, Jakub Jastrzębski, Bartosz Bąk, Antoni Niewczyk. Wszystkie napisane czterowiersze zostaną opublikowane w najbliższych numerach „Gońca kowalewskiego”.

Popołudniowe spotkanie edukacyjno – informacyjne „EkoKowalewo” zakończył koncert „Elvis na bis” w wykonaniu p. Mirosława Deredasa.  Koncert  został przyjęty przez publiczność z wielkim entuzjazmem. Swoim występem p. Mirosław nie tylko rozbawił widownię ale również wprowadził wszystkich w klimat tamtych lat. Koncert był okazją do przypomnienia sobie takich przebojów króla rock and rolla jak „Love Me Tender" czy „Can't Help Falling In Love”.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF