Odpowiedź do artykułu pt. „Rewitalizacja na siłę”

21 września 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

W związku z bardzo lakonicznym i zawierającym nieprawdziwe informacje artykułem w gazecie CGD pt. „Rewitalizacja na siłę" z dnia 20.09.2018r. opisującym rekultywacje kowalewskiego rynku postanowiłem przekazać państwu moje stanowisko.

Z żalem stwierdziłem, że autor artykułu (inicjały CR) miał tak mało odwagi, aby się pod nim podpisać. Nie świadczy to o rzetelnym i odpowiedzialnym podejściu do swojej profesji.

Właśnie ten autor, rzekomo ustami mieszkańców, zarzuca nam nie konsultowanie projektu wizualizacji z Kowalewiakami. Powołując się na informację ze strony urzędu z dnia 02.08.18 twierdzi, że zrobiliśmy to dopiero po rozpoczęciu robót. Szkoda, że „umknął" redaktorowi drugi werset cytowanego artykułu, w którym pokazujemy kiedy podaliśmy do publicznej wiadomości projekt rynku. Było to w lipcu br. Informacja tutaj: http://www.kowalewopomorskie.pl/art,611,wizualizacja-rynku

Również w miesiącu marcu konsultowaliśmy projekt ze społeczeństwem. Zapraszam do artykułu: 

http://archiwumwww.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9374&Itemid=16

Zaprzeczam również, że wizualizacja rynku oraz trwające prace są w 100% negowane przez społeczeństwo. Nie wiem z jakim sprzedawcą redaktor artykułu rozmawiał, ale przeprowadzone przeze mnie rozmowy z kilkoma właścicielami sklepów jak i sprzedawcami dały inny obraz sytuacji. Projekt zyskał akceptacje i wszyscy czekają na jego zakończenie. Nasze prace mają negatywny oddźwięk tylko wśród osób, które sezonowo „okupowały" tamtejsze ławeczki m.in. lokatorami naszej noclegowni, których pozbawiono miejsca spotkań.

Korzystając z okazji i z uwagi na duże zainteresowanie stanem technicznym oświetlenia na terenie objętym rekultywacją na Placu 700-lecia w Kowalewie Pomorskim informujemy, że słupy są w dobrym stanie, nie są uszkodzone, wymagają jedynie oczyszczenia po zakończeniu robót.

Ponadto w dniu 30 sierpnia br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie" w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowania strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z tym w najbliższym czasie rozpoczęte zostaną czynności zmierzające do wyboru wykonawcy prac. W ramach inwestycji wszystkie istniejące oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na oprawy ledowe.

Z poważaniem
Andrzej Grabowski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF