Poświęcenie odnowionej figurki w Elzanowie

28 września 2018 |
Magdalena Kroczek
Powiększ zdjęcie

Z inicjatywy Sołtysa Sołectwa Elzanowo p. Gabriela Gimińskiego i przy zaangażowaniu wielu osób przeprowadzono gruntowne prace, których celem było przywrócenie figurze Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia jej dawnego wyglądu. Prace trwały długo, a ich ukoronowaniem jest efekt, który mogą podziwiać zarówno mieszkańcy Elzanowa jak i osoby podróżujące drogą krajową nr 15.

W dniu 24 września w obecności wielu mieszkańców i zaproszonych gości odbyło się poświęcenie figurki. Pogoda tego dnia była zmienna, ale na czas święcenia nad Elzanowem wyszło słońce. Ksiądz Kanonik Benedykt Drewek Proboszcz Parafii Wielka Łąka w obecności wszystkich zebranych poświęcił figurkę i odmówił modlitwę w intencji osób pracujących przy jej remoncie. Następnie Sołtys zaprosił wszystkich zgromadzonych na słodki poczęstunek do Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące.

Podczas spotkania przy kawie i pysznych domowych wypiekach głos zabrał Burmistrz p. Andrzej Grabowski, który podziękował wszystkim za udział w pracach przy figurce, a także pogratulował Sołtysowi Sołectwa Elzanowo p. Gimińskiemu wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia założonego celu. Sprawa odnowienia figurki była w ostatnich latach poruszana przez Sołtysa na każdym zebraniu wiejskim. Przedsięwzięcie to nie było łatwe do realizacji tym bardziej, iż na ten cel nie można było przeznaczyć środków z budżetu sołeckiego. Dlatego podziękowania należą się wszystkim osobom dzięki których zaangażowaniu możliwe było wykonanie remontu figury. Głos zabrali również przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu: Wicestarosta p. Franciszek Gutowski, p. Maria Wiśniewska i p. Tomasz Zwoliński.

Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego p. Maria Wiśniewska w swoim wystąpieniu mówiła, że w zawiązku ze swoją pracą i wynikającymi z niej licznymi podróżami miała okazję być czynnym obserwatorem powstawania figury Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia. Za każdym razem gdy przejeżdżała obok figurki widziała, jak bez względu na panujące warunki atmosferyczne prace, w które zaangażowani byli zarówno młodsi jak i starsi mieszkańcy Elzanowa, trwały nieprzerwanie. Do gratulacji przyłączyli się pozostali dwaj radni powiatowi.

W dalszej kolejności głos zabrał Sołtys Sołectwa p. Gabriel Gimiński, który podziękował wszystkim, bez których osiągnięcie dzisiejszego wyglądu figury Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia nie byłyby możliwe, wymieniając ich z imienia i nazwiska. Na podziękowania zasługują również mieszkanki Sołectwa Elzanowo dzięki którym na stołach znalazło się mnóstwo pysznych, domowych wypieków.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF