Gorący temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Wielkiego Rychnowa

28 września 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie w marcu 2017r. przystąpił na wniosek jednego z mieszkańców do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla części Wielkiego Rychnowa. Na odbywających się w tym roku zebraniach wiejskich wsi Wielkie Rychnowo i Borówno temat wywołał gorącą dyskusję.

W czasie zebrań mieszkańcy zadawali szczegółowe pytania, na które z racji braku przy sobie dokumentów, Burmistrz Miasta nie mógł udzielić wyczerpującej i w pełni satysfakcjonującej odpowiedzi.

Chcąc wywiązać się ze swoich powinności zaprosił zainteresowanych celem przedstawienia całej procedury opracowania mpzp i skutków jakie ten dokument spowoduje. Z zaproszenia na spotkanie w dniu 27 września skorzystało 5 mieszkańców Borówna (p. Beata Szymeczko, pp. Katarzyna i Paweł Kortz, p. Krzysztof Pawłowski, p. Anna Borkowska ) i 2 mieszkańców Wielkiego Rychnowa (p. Marlena Sikorska, p. Anna Dawiec), sołtys Wielkiego Rychnowa Zdzisław Czarnomski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski oraz pracownicy Urzędu: kierownik Bożena Rymanowska, kierownik Donata Pilarska- Mądry i Monika Lewandowska. W czasie spotkania Burmistrz Miasta omówił cały tok postępowania od złożonego w marcu 2017r. wniosku o opracowanie mpzp, poprzez podjętą jednogłośnie przez rade miejską uchwałę o przystąpieniu do opracowania tego dokumentu, wyłonienie projektanta do obecnie trwających konsultacji.

Włodarz przedstawił uczestnikom m.in. dokumenty potwierdzające przekazanie projektantowi 71 wniosków jakie złożyli w czerwcu 2017r. mieszkańcy tych dwóch wsi oraz pełną dokumentację uzgadniającą projekt mpzp z 25 instytucjami. Wszystkie instytucje, wśród których jest m.in. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Polskie Wody, Lasy Polskie, Straże, Geolodzy, Kolej, Wojsko, wydały pozytywne opinie. Również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów na nierolnicze. Dodatkowo Burmistrz przedłożył ogłoszenia prasowe, gdzie samorząd podawał do publicznej wiadomości informację o możliwości wglądu do dokumentów.
Obecnie projekt mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu. Cieszę się, że mieszkańcy są tak bardzo zainteresowani i uczestniczą w procedurze powstawania dokumentu. Za nami już publiczna dyskusja w dniu 11.09., a do 12 października można złożyć wnioski i uwagi co do przyjętych w projekcie mpzp rozwiązań. Mam nadzieję, że rozwiałem wszystkie wątpliwości i zachęcam do aktywnego udziału we wszystkich pracach nie tylko nad dokumentem, ale i przy dalszym zagospodarowaniu zainteresowanego terenu- podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski Włodarz zadeklarował przekazanie kopii całej dokumentacji mieszkańcom, o ile będzie takie zainteresowania.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF