Pożegnanie i powitanie członków Rady Rodziców

10 października 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

W dniu 9 października br. dyrektor Przedszkola Publicznego Joanna Piasecka i organ prowadzący placówkę Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękowali za współprace ustępującej radzie rodziców i powitali nową radę. Przez wiele lat w 4 oddziałach uczyło się 100 przedszkolaków.

Od minionego roku jest już 6 oddziałów. W tym roku szkolnym rozpoczęło edukację 146 dzieci. Z powodu remontu w starym budynku są 4 oddziały, a 2 gościnnie zajęły świetlice na Osiedlu Brodnickim.

Ustępująca rada w osobach: przewodniczący Rafał Kamper, zastępca Krzysztof Chmielewski, Sekretarz Oskwarek Elżbieta, skarbnik Angelika Jagielska i członkowie: Iwona Kuchnicka, Marta Zelmańska, Monika Sołtyszewska, Karol Król, Katarzyna Łabich, Przemysław Wudziński, Sandra Rudewicz, Magdalena Galarda i Witold Wiśniewski otrzymała gorące podziękowania, kwiaty, dyplomy Przyjaciela Przedszkola i tort. Podsumowując miniony rok dyrektor Joanna Piasecka podkreślała ogrom pracy jaką włożyła rada, aby uprzyjemnić dzieciom pobyt w przedszkolu. Sfinansowano paczki na święta, zorganizowano wspaniały Dzień Dziecka oraz wycieczki. Niezapomnianym wydarzeniem było zorganizowanie Balu Charytatywnego dla dorosłych, z którego dochód w wys. ponad 7tys.zł. przeznaczono na organizację dnia dziecka.

Nowa rada rodziców w składzie: Przewodnicząca Magdalena Galarda,  zastępca Monika Sołtyszewska, Sekretarz Oskwarek Elżbieta, skarbnik Angelika Jagielska i członkowie: Chmielewski Krzysztof, Kuchnicka Iwona, Marta Zelmańska,  Łabich Katarzyna, Anna Jabłońska Kostusiak, Przemysław Wudziński, Ewa Brzuska, Agata Maciołek, Anna Mytlewska i Witold Wiśniewski zapewniała, że równie aktywnie będzie wspierała dyrekcję tej placówki. Poprzeczka została postawiona bardzo wysoko, ale członkowie pełni zapału na pewno sprostają wyzwaniom. Już są pierwsze zadania do zrealizowania na rok szkolny 2018/2019.

Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował ustępującej radzie za społeczną, ale ciężką pracę, a nowej życzył wielu sukcesów. W swoim wystąpieniu podkreślał rolę Rady Rodziców.            

Współpraca nauczyciela z rodzicami jest niezbędnym warunkiem powodzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej. Od chwili przekroczenia przez dziecko progu przedszkola cel pracy pedagogicznej przedszkola i cel rodziny staje się wspólny. Z wychowawczego punktu widzenia jest bardzo pożądane, aby te dwa najważniejsze ogniwa działały wspólnie, wzajemnie się uzupełniały. Tylko wtedy bowiem istnieje szansa na uformowanie dobrego, mądrego i wrażliwego małego człowieka. Rodzice są naszymi pełnoprawnymi partnerami w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Im większą uzyskamy zgodność systemów wychowawczych między tym, jaki prezentujemy w przedszkolu, a tym który realizują rodzice w domu, tym bardziej spójny i tym lepszy będzie rozwój dziecka. Rada Rodziców to reprezentanci 150 rodziców, których dzieci uczęszczają do naszej placówki. Ze swojej strony zapewniam o otwartości i chęci ścisłej współpracy- podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- w tym roku szkolnego samorząd musiał sprostać obowiązkowi zapewnienia miejsc przedszkolnych trzylatkom. Rodzic ma prawo posłać dziecko do przedszkola w wieku trzech lat. Oprócz sześciu oddziałów przedszkolnych funkcjonują oddziały przedszkolne przy wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy. Rodzice są zadowoleni z takiego rozwiązania. Reforma oświatowa i likwidacja gimnazjów pozwoli na zwiększenie miejsc przedszkolnych poprzez przeniesienie przedszkola do budynku po szkole podstawowej przy ul. Marii Konopnickiej. W tym roku trwa remont, aby docelowo utworzyć tam nawet 10 oddziałów. Będzie to jednak robione powoli i z przemyśleniem, aby dzieci na tym nie ucierpiały.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF