Informacja nt. prac konserwacyjnych Struga Kowalewska

11 października 2018 |
Edyta Jasińska
Powiększ zdjęcie

W związku z uwagami  mieszkańców Kowalewa Pomorskiego  uprzejmie informuję, że  Struga Kowalewska ( potocznie nazywana Trynką)   jest zarządzana przez samorząd województwa, a  w jego imieniu zadania te realizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu,  Nadzór Wodny w Golubiu-Dobrzyniu.

Do w/w instytucji wystąpiono z pismem o podjęcie prac konserwacyjnych na rzece.

Należy  również zaznaczyć, że  na zły  wygląd Trynki  mają  też niestety  wpływ sami mieszkańcy naszego miasteczka, wrzucając  do niej    różnego rodzaju  śmieci blokując tym samym naturalny spływ wody.

 

Z up. BURMISTRZA

 

/-/ mgr Edyta Jasińska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF