Pomoc Żywnościowa 2014-2020

15 października 2018 |
Iwona Arciszewska
Powiększ zdjęcie

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim we współpracy z Miejsko Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy Społecznej  w Kowalewie  Pomorskim informuje, że ponownie przystąpiono do realizacji Programu   Operacyjnego  Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego  Funduszu  Pomocy Najbardziej  Potrzebującym  Podprogram  2018.

W załączeniu zamieszczamy informację o zasadach  realizacji w/w programu.

Jednocześnie  informujemy, że zgodnie  z Rozporządzeniem  Rady Ministrów  z dnia  11 lipca 2018 r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej od 1 października 2018 uległy zmianie kryteria dochodowe.

W związku z powyższym  w załączonej informacji w punkcie Kryteria  Kwalifikowalności  i Sposób Kwalifikacji  punkt 1 - kryterium dochodowe dla osób              i rodzin, których  dochód nie przekracza 200 %  kryterium dochodowego uprawniającego  do korzystania z pomocy społecznej  od 1.10.2018 r. wynosi  :

dla osoby samotnie gospodarującej - 1402,00 zł , dla osoby w rodzinie -  1056,00 zł

 

Poniżej załączniki:

Pliki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF