Podsumowanie "Długofalowego Programu rozwoju oświaty..." za rok szkolny 2017/2018

17 października 2018 |
Monika Kozińska
Powiększ zdjęcie

W dniach 12 i 15 października br. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące oraz Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze spotkaniem podsumowującym XXII edycję „Długofalowego Programu rozwoju oświaty".

Jednym z elementów tego programu są jednorazowe stypendia dla uczniów oraz nagrody dla nauczycieli.

Obecnie możliwości otrzymania jednorazowych stypendiów dla uczniów reguluje uchwała nr XXI/182/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”, natomiast kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za wysokie osiągnięcia uczniów określa Uchwała Nr XXI/205/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli z późn. zm.

O stypendium wnioskuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza dany uczeń. Uczniowie mogą otrzymać stypendium za:

 • czołowe miejsca w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty,

 • osiągnięcie medalowego miejsca w mistrzostwach województwa i zawodach objętych kalendarzem imprez Szkolnego Związku Sportowego,

 • zajęcie I, II lub III miejsca w wojewódzkim konkursie „Liga zadaniowa”,

 • zajęcie I miejsca w gminnym konkursie „Matematyk na medal” lub „Król ortografii”.

Również na wniosek dyrektora przyznawane są nagrody dla nauczycieli, za osiągnięcia uczniów prowadzonych przez danego nauczyciela.

Od kilku lat dyplomami honorowani są również nauczyciele i uczniowie, na wniosek dyrektora szkoły, którzy nie kwalifikują się do założeń „Długofalowego programu….”, a zdobywają osiągnięcia na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Gmina Kowalewo Pomorskie jest nielicznym samorządem, który angażuje dodatkowe środki z budżetu na wyróżnienie laureatów konkursów i ich nauczycieli. W Długofalowym Programie w ciągu 22 lat uhonorowano finansowo i dyplomami 281 nauczycieli i 513 uczniów na łączną kwotę prawie 235 tys. zł.

Laureatami za rok szkolny 2017/2018 zostało 5 nauczycieli i 10 uczniów. Otrzymali oni jednorazowe stypendia i nagrody. Dodatkowo na wniosek dyrektorów wyróżniono również dyplomami uczniów i nauczycieli:

Stypendia finansowe zgodnie z regulaminem programu otrzymali:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie:

 • Małgorzata Szymczak – zdobywczyni III miejsca w konkursie „Liga zadaniowa”

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim:

 • Maria Krystyna Boniecka – laureatka XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1992. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

 • Jakub Witkowski – laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii

 • Nel Midura – zdobywczyni I miejsca w gminnym konkursie „Król ortografii”

 • Tomasz Walenda – zdobywca I miejsca w gminnym konkursie „Matematyk na medal”

 • Wojciech Walenda – zdobywca III miejsca w konkursie „Liga zadaniowa”

 • Szymon Górny – zdobywca III miejsca w konkursie „Liga zadaniowa”

 • nauczyciele: Tomasz Bruchlej, Agnieszka Rudnicka, Katarzyna Grabowska

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące:

 • Zuzanna Sipak – zdobywczyni I miejsca w gminnym konkursie „Król ortografii”

 • Mikołaj Siwiec – zdobywca III miejsca w konkursie „Liga zadaniowa”

 • nauczyciel: Jadwiga Ciechacka

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach:

 • Kacper Ptaszyński – zdobywca I miejsca w gminnym konkursie „Matematyk na medal"
 • nauczyciel: Dorota Buchholz

Dyplomy i nagrody rzeczowe przyznane na wniosek dyrektorów szkół otrzymali:

 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie:

 • nauczyciel: Agnieszka Szymczak

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim:

 • Aleksander Barański - finalista konkursu przedmiotowego z historii

 • Julia Reda - laureatka nagrody głównej w ogólnopolskim konkursie plastyczno-literackim „Na skrzydłach przyjaźni”

 • Piotr Orzechowski – zdobywca I miejsca w konkursie plastycznym „Gęś z mojej wyobraźni”

 • Julia Jastrzębska – zdobywczyni III miejsca w konkursie plastycznym „Gęś z mojej wyobraźni”

 • Maja Świerad – zdobywczyni III miejsca w konkursie plastycznym „Gęś z mojej wyobraźni”

 • Martyna Boniecka – zdobywczyni I miejsca w konkursie plastycznym pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

 • Karolina Putz – zdobywczyni I nagrody w XII Wojewódzkim konkursie plastycznym „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

 • Antonina Miś – zdobywczyni I nagrody w XII Wojewódzkim konkursie plastycznym „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

 • Wiktoria Wieczyńska – laureatka konkursu „Odporność – niezwykła tarcza naszego organizmu”

 • nauczyciele: Marzenna Okrucińska, Mariola Orzechowska, Małgorzata Kłos

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące:

 • Mikołaj Siwiec – zdobywca wyróżnienia w konkursie „Kangur matematyczny”

 • Adam Kamiński - zdobywca wyróżnienia w konkursie „Kangur matematyczny”

 • Kacper Kuźniar – zdobywca III miejsca w wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

 • Szymon Betkier – zdobywca tytułu bardzo dobry w konkursie „Kangur matematyczny

 • Anna Cyrwus – zdobywca wyróżnienia w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

 • nauczyciele: Izabella Masłowska, Danuta Płuciennik-Dębińska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF