Ostatnia sesja przed wyborami w tej kadencji

19 października 2018 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

W dniu 18 października, odbyła się ostatnia nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Na koniec obecnej kadencji, radni między innymi zajęli się jeszcze sprawami budżetu i zmian w budżecie Gminy. Podjęli również uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029.

Podczas sesji radni nie tylko prowadzili obrady, nie zabrakło również podziękowań za współpracę. Przewodniczący Rady Miejskiej P. Jerzy Orłowski podziękował Burmistrzowi Miasta P. Andrzejowi Grabowskiemu za długoletnią pracę na rzecz Gminy Kowalewo Pomorskie, za trud i wysiłek wkładany w wykonywanie swoich obowiązków oraz zaangażowanie z jakim przez lata służył lokalnej społeczności. Podkreślił również, że była to kadencja merytoryczna za co szczególnie dziękuje. Podziękowania również skierował do wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Miasta zajmując głos podziękował za wspólnie przepracowane lata, podkreślając dużą ilość kadencji z których każda była inna. W odniesieniu do obecnej kończącej się kadencji stwierdził, że śmiało można powiedzieć, że była to wyjątkowa kadencja. Zostało bardzo dużo zrobione i należy o tym śmiało mówić. Była to kadencja wyjątkowa zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje. Pomimo braku w poprzednich latach absorpcji środków unijnych Gmina Kowalewo Pomorskie była dobrze przygotowana. W tym miejscu złożył serdeczne podziękowania dla Kierownictwa Urzędu Miejskiego jak również wszystkich pracowników podkreślając, że ilość pozyskanych środków była bardzo duża. Nadmienił, że inne Gminy nie opracowywały wniosków we własnym zakresie jak czyniło to Kowalewo Pomorskie. Burmistrz ze szczególnym podziękowaniem zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jerzego Orłowskiego, który zawsze umiał z pełnym profesjonalizmem podejść do każdej sprawy z jednoczesnym poszanowaniem przekonań drugiego człowieka. Wraz z całym Prezydium Rady nadawał ton całej Radzie Miejskiej. Wspominając śp. Jarosława Lewandowskiego, który pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Drogownictwa podkreślił, że może być wzorem do naśladowania. Dodał, że obecny Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Drogownictwa P. Marcin Dunajski wzorem swojego poprzednika również potrafił z pełnym profesjonalizmem podejść do sprawowanej funkcji. Wszyscy, bez wyjątku, stanęli na wysokości zadania, a dyskusje na komisjach, może czasami bardzo emocjonalne, zawsze prowadziły do wyboru możliwie najlepszego rozwiązania. Burmistrz wyraził również swoje ubolewanie z tego, że nie wszyscy z obecnej rady startują na radnych w nowej kadencji. Burmistrz szczególne słowa skierował do Skarbnik Gminy P. Marii Kiżewskiej, Zastępcy Burmistrza P. Ilony Rybickiej i Sekretarz Gminy P. Ewy Bąk mówiąc o ich kompetencji w wykonywanej pracy i zaufaniu. Burmistrz podziękował wszystkim za zaangażowanie, solidną pracę, okazywaną pomoc oraz wzajemną wyrozumiałość.

Radni, również w kilku słowach podsumowali minione 4 lata mówiąc o tym, że był to czas ciężkiej, ale pełnej satysfakcji pracy. Współpraca z Burmistrzem układała się bardzo dobrze. Dyskusje często były burzliwe, ale merytoryczne, wnoszące do omawianego tematu konkretne propozycje. Obie strony potrafiły po partnersku rozmawiać, a jest to ważne i pokazuje, że w organach gminy panuje zgoda i współpraca.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF