Rozpoczęto budowę amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy MGOK-u

8 listopada 2018 |
Magdalena Gadomska
Powiększ zdjęcie

Trwają prace rewitalizacyjne przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim"

Logo programu

Inwestycja pn: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru  wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Kowalewie Pomorskim” współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych  w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gmina wyłoniła Wykonawcę robót – Konsorcjum firm: KA-BO Karol Borkowski oraz TAR-BUD Jacek Targoński – z która podpisała Umowę  na realizacje zadania. Roboty zostaną wykonane za kwotę 987 000, 00 zł. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 28 czerwca 2019 r.

W ramach zakresu rzeczowego zostaną wykonane następujące działania:

1. Zagospodarowanie Góry Zamkowej, w tym:

  • wykonanie chodników,
  • ustawienie ławek;
  • montaż podświetlenia wieży ciśnień;

2. Rewitalizacja przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Kowalewie Pomorskim, poprzez zaaranżowanie tarasu na kameralną salę plenerową;

3. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowę amfiteatru do budynku MGOK z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Celem głównym Projektu jest  wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia tego celu, gdyż zarówno planowany zakres inwestycji, założone wskaźniki realizacji, jak i założone cele wpisują się w powyższy cel i zmierzają do osiągnięcia wzrostu ożywienia społecznego i gospodarczego przestrzeni publicznej poddawanej rewitalizacji, stanowiącej otoczenie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Góry Zamkowej w Kowalewie Pomorskim.

Wartość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, tj. 717 961,10 zł.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF