KOŁYSZ NAS ZIEMIO

13 listopada 2018 |
Grażyna Majewska
Powiększ zdjęcie

VII REGIONALNY FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ I TURYSTYCZNEJ „KOŁYSZ NAS ZIEMIO” im. Krystyny Bilskiej

Odbędzie się w MGOK im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim dnia 08.12.2018r. o godzinie 10.00.

Celem konkursu jest:

- promowanie piosenki ekologicznej i turystycznej,

- budzenie wrażliwości na piękno przyrody,

- propagowanie radości śpiewania,

- znaczenie turystyki dla zdrowia i rozszerzania wiedzy ekologicznej.

Festiwal zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych:

I – (klasy 1-3 szkoła podstawowa),        

II – (klasy 4-6 szkoła podstawowa),       

III – (klasy 7-8  szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum).

Oceny solistów dokona profesjonalne jury w składzie min.:

- Mieczysław Domarecki,

- Jacek Beszczyński,

- Agata Rożankowska,

- Marek Piątkowski,

- Mieczysław Domarecki.

Laureaci festiwalu otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU I STOWARZYSZENIE „TOBIE MY”

Serdeczne wszystkich zainteresowanych zapraszają na festiwal piosenki ekologicznej organizatorzy:

Stowarzyszenie „Tobie My”, Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu, kartę zgłoszeniową i oświadczenie.

 

REGULAMIN VII REGIONALNY FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ I TURYSTYCZNEJ

„KOŁYSZ NAS ZIEMIO” im. Krystyny Bilskiej Kowalewo Pomorskie 08.12.2018r.

I Cel festiwalu

 1. Kształtowanie postaw proekologicznych.
 2. Promowanie piosenki ekologicznej i turystycznej.
 3. Budzenie wrażliwości na piękno przyrody.
 4. Znaczenie turystyki dla zdrowia i rozszerzania wiedzy ekologicznej.
 5. Propagowanie radości śpiewania.
 6. Wymiana doświadczeń z zakresu upowszechniania dziecięcej i młodzieżowej kultury muzycznej.

II Organizator

 1. Stowarzyszenie „TOBIE MY” w Kowalewie Pomorskim

ul. Jana Pawła II 2, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Współorganizator

 1. Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim

ul. Jana Pawła II 2, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Tel./fax.  566841058

III Miejsce festiwalu

MGOK im. Władysława Stanisława Reymonta

ul. Plac Wolności 13

87-410 Kowalewo Pomorskie

IV Termin festiwalu

08 grudnia  2018 r., godz. 10,00

V Zasięg terytorialny konkursu

Powiaty:

Golub – Dobrzyń,

Toruń,

Wąbrzeźno,

Miasto Toruń.

VI  Uczestnicy

 1. Udział biorą soliści do lat 16.
 2. Soliści występują z podziałem na III grupy wiekowe:

I – (klasy 1-3 szkoła podstawowa),        

II – (klasy 4-6 szkoła podstawowa),       

III – (klasy 7-8  szkoła podstawowa, klasa 3 gimnazjum).

 1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualna legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający wiek uczestnika.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia limitu wiekowego uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników.

VII Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie(w nieprzekraczalnym terminie) do

24 listopada 2018 r. na fax 566841058,  pocztą na adres stowarzyszenia lub zeskanowane na adres mailowy stowarzyszenietobiemy@gmail.com

a)      czytelnie i dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia, wg załączonego wzoru,

b)     tytuł i tekst wykonywanej piosenki.

 1. Piosenki winny być dostosowane do wieku uczestnictwa.
 2. Piosenka musi być o charakterze ekologicznym lub turystycznym.
 3. Kwalifikacji na podstawie nadesłanych tekstów dokonuje komisja powołana przez organizatora.
 4. Informacje o zakwalifikowaniu zostaną przekazane telefonicznie do 1.12.2018r.

VIII Jury

Profesjonaliści muzyczni:

 muzyk, kompozytor, dziennikarz, animator muzyczny, wokalista,

IX Ocena

 1. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora festiwalu.
 2. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:

- dobór repertuaru,

- wykonanie,

- ogólny wyraz artystyczny,

- punkty dodatkowe za teksty i kompozycje własne.

X Nagrody

 1. W każdej kategorii zostaną wyłonione miejsce  I, II, III oraz wyróżnienia.
 2. Zostanie przyznane Grand Prix (indywidualność festiwalu).
 3. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe.
 4. Wszyscy laureaci zostaną uhonorowani statuetkami „Zielona Nutka” i dyplomami.
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział.

XI Przepisy ogólne

 1. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do festiwalu winny ich

ubezpieczyć na czas przejazdu i pobytu.

 1. Każdy uczestnik powinien przyjechać z opiekunem, który bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestnika.
 2. Instytucje lub osoby fizyczne delegujące uczestników ponoszą koszty przejazdu i wyżywienia.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prezentacji festiwalu dla potrzeb festiwalu i jego promocji.
 4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 5. Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników festiwalu.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest przywieźć ze sobą półplayback (płyta CD, PENDRIVE)

Pliki do pobrania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF