Rejestr należności publicznoprawnych

3 grudnia 2018 |
Natalia Kociemska
Powiększ zdjęcie

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadziła Rejestr Należności Publicznoprawnych. W rejestrze tym gromadzone są informacje o należnościach pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej (podatki i opłaty lokalne), dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego.

Gmina reprezentowana przez burmistrza może wprowadzać do rejestru dane dłużnika, które zostaną ujawnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w momencie, gdy łączna kwota zaległości wraz z odsetkami za zwłokę wyniesie nie mniej niż 5 000,00 zł.

Przystąpienie do Rejestru Należności Publicznoprawnych wymaga zgody Rady Miejskiej wyrażonej w uchwale.

Uprzejmie informujemy, że wzorem gmin sąsiednich na chwilę obecną nie zamierzamy przystąpić do Rejestru Należności Publicznoprawnych, a tym samym nie będziemy ujawniać w nim danych dłużników.

Jednocześnie jednak prosimy o terminowe regulowanie należności jakie stanowią podatki i opłaty lokalne, w tym również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF