II Sesja Rady Miejskiej

4 grudnia 2018 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

3 grudnia o godzinie 15:00 br., w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom. odbyła się II Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Obrady przebiegały przy obecności 14 Radnych.

Po przyjęciu protokołu z obrad I Sesji Rady Miejskiej informacje z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym złożył Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. W dalszej części zgodnie z porządkiem II Sesji informacje złożyli: Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski oraz Burmistrz Miasta Jacek Żurawski z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Radni między innymi podjęli uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2019 roku. Stosowanymi uchwałami określono wysokości stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, opłaty targowej oraz podatku rolnego. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie i wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku. Radni wybrali również spośród siebie Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Na zakończenie Burmistrz Miasta Jacek Żurawski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski złożyli życzenia z okazji zbliżających się świat Bożego Narodzenia.Burmistrz Miastażyczył przede wszystkim rodzinnego, spokojnego czasu świątecznego spędzonego w gronie najbliższych. Pan Jacek Żurawski zwracając się do wszystkich obecnych prosił również o przekazanie tych życzeń wszystkim mieszkańcom. Życzył również prawdziwego pojednania ze wszystkimi prosząc, aby w atmosferze świąt zwrócić uwagę na osoby potrzebujące znajdujące się wokół nas.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029, zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku,

 • zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej,

 • obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie,

 • wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku,

 • majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,

 • przyjęcia projektu: „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”,

 • powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim,

 • ustalenia wysokości diet dla radnych,

 • ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie.

Link do nagrania z II Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF