Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

17 grudnia 2018 |
Monika Kozińska
Powiększ zdjęcie

W grudniu br. Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski, w obecności Sekretarza Gminy Pani Ewy Bąk oraz dyrektorów szkół: Pani Renaty Faluty-Kaszubowskiej i Pani Danuty Drożdży, wręczył następującym nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego:

  • Księdzu Leszkowi Pawłowi Kopczyńskiemu – na dzień złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel religii w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim,
  • Pani Iwonie Małgorzacie Zduniak – nauczyciel języka angielskiego i muzyki w Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące.

Ponadto, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciele, którzy otrzymali akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego, złożyli ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

Po uroczystym wręczeniu aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i złożeniu ślubowania Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski raz jeszcze pogratulował nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, życząc dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF