Uczestniczyliśmy w programie ,,Klub” 2018

31 grudnia 2018 |
Jolanta Zarembska
Powiększ zdjęcie

Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlik ” po raz  kolejny  uczestniczył w programie ,,Klub” ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Celem  głównym programu było: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, klubu i gminy, wyrównywanie szans dzieci oraz młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego na terenie gminy, uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i  poza nim, organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych  klubu.  

Trenerzy i instruktorzy UKS ,,Orlik”prowadzili zajęcia sportowe, aby spełnić  powyższe  cele. W zorganizowanej aktywności  wzięło  udział 80 uczestników. Zajęcia odbywały się  regularnie od września do końca listopada w trzech sekcjach: piłki ręcznej, piłki nożnej  i szachów.   Ponadto w okresie  wakacyjnym dziewczęta z sekcji piłki ręcznej  przygotowywały się  do udziału  i uczestniczyły w Mazurskim Festiwalu Piłki Ręcznej w Giżycku . Dzieci z sekcji szachowej w lipcu  przygotowywały się  i  wzięły udział w XXV Turnieju Szachowym w Kowalewie Pomorskim.  Dla sprawdzenia i podwyższenia poziomu sportowego zawodnicy uczestniczyli w różnego rodzaju turniejach o szczeblu regionalnym i ogólnopolskim: Turnieju Piłki Ręcznej w  Brodnicy,  Turnieju Piłki Ręcznej  z okazji 100- lecia odzyskania Niepodległości w Gardei ,  Andrzejkowym  Turnieju Piłki  Nożnej w Golubiu-Dobrzyniu, Halowym Turniej Piłki  Nożnej  klas V w Golubiu-Dobrzyniu, Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Świecia, Grand Prix  w Szachach Miasta Torunia, oraz  miesięcznych Turniejach o Puchar Dyrektora OPP w Toruniu.

Zajęcia prowadzili trenerzy z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi oraz  licznymi sukcesami . Zajęcia sportowe były prowadzone w  pełnowymiarowej hali sportowej w  Szkole Podstawowej  w Kowalewie Pomorskim i CRiS w Kowalewie Pomorskim. Ze środków finansowych programu został zakupiony  sprzęt szachowy  i stroje  sportowe dla drużyny piłkarek ręcznych  oraz piłki do ćwiczeń  dla piłkarzy nożnych. Pozyskanie dodatkowego sprzętu i strojów pomogło podnieść poziom sportowy i wizerunek zawodników. Przeprowadzone zostały  testy sprawnościowe wszystkich zawodników, a ich  wyniki  zostały wprowadzone do platformy Narodowej Bazy Talentów.

Program spełnił swoje cele, uczestnicy zajęć sportowych nabyli wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji takich jak: umiejętność pracy w grupie, wytrwałość,  pracowitość.  Program wsparł nasze działania w promowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz przyczynił się do wzrostu poziomu sportowego naszych zawodników. Pomógł w rozwijaniu zainteresowań naszych wychowanków i wzmocnił działania profilaktyczne w przeciwdziałaniu wszelkiego rodzaju niekorzystnym zjawiskom społecznym (agresja, przemoc). Dzieci poprzez sport i rywalizację kształtowały prawidłowe cechy charakteru i zachowanie fair play.

 

 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF