Podatek od środków transportowych

9 stycznia 2019 |
Justyna Putz
Powiększ zdjęcie

Stosownie do treści art. 9 ust 1 i art. 9 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych od początku danego roku podatkowego mają obowiązek w terminie do 15 lutego tegoż roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych,

sporządzony na formularzu wg określonego wzoru.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportu są:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyżej,

 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,

 • autobusy.

  Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportu są:

 • osoba fizyczna lub osoba prawna będąca właścicielem środka transportowego,

 • jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,

 • posiadacz środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe wzory deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) oraz załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A).

Obowiązujące formularze zostały zamieszczone w kartach usług – referat finansowy - FN 19- podatek od środków transportowych – zgłoszenie obowiązku podatkowego: F-FN-19-1, F-FN-19-2.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF