Zakończono rewitalizację remizo-świetlicy w Srebrnikach

18 stycznia 2019 |
M. Gadomska
Powiększ zdjęcie

Gmina Kowalewo Pomorskiezakończyła inwestycję pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”. Projektdofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Cel szczegółowy 1 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej RLKS), RPO WK-P na lata 2014-2020.

Wykonawcą inwestycji była firma: P.H.U. GRA-MAR Joanna Malinowska z Kowalewa Pomorskiego. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Koszt wykonania robót wyniósł 969.905,64 zł brutto.

Nadzór inwestorski pełniła firma: Usługi budowlane „ROSBUD” Tomasz Rosłan, Wielkie Lniska – wyłoniona w procedurze Zapytania ofertowego. Koszt nadzoru wyniósł 14.500,00 zł brutto.

Zrewitalizowany budynek remizo-świetlicy wiejskiej w Srebrnikach zapewni ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju oraz Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023.

 

Zakres robót obejmował m. in. :

• Wykonanie robót rozbiórkowych

• Wykonanie robót ziemnych

• Wykonanie robót fundamentowych

• Wykonanie robót murarskich

• Montaż konstrukcji dachu

• Montaż pokrycia dachu

• Wykonanie robót instalacyjnych – elektrycznych oraz sanitarnych

• Wykonanie robót tynkarskich

• Wykonanie robót izolacyjnych

• Wykonanie robót posadzkowych

• Wykonanie robót dekarsko – blacharskich

• Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

• Wykonanie robót malarskich.

• Wykonanie montażu wyposażenia budynku

• Zagospodarowanie terenu przyległego

 

Otoczenie budynku świetlicy

Modernizacja terenu polegała przede wszystkim na uporządkowaniu dotychczasowego zagospodarowania poprzez montaż nowych urządzeń na placu zabaw, wykonaniu nowych nawierzchni dojazdowych oraz pieszych przy budynku, wykonaniu dodatkowego ogrodzenia terenu, wymiana istniejącego oświetlenia terenu, wykonaniu nowej przydomowej oczyszczalni ścieków itp.

 

Wyposażenie dodatkowe

• Ocynkowana wycieraczka przed wejściem

• Plac zabaw (nawierzchnia piaskowa, karuzele, zjeżdżalnie, huśtawki)

• Elementy małej architektury (ławki z oparciem, kosze na śmieci, bramki)

• Rekultywacja boiska piłkarskiego

• Ogrodzenie terenu

• Wyposażenie świetlicy

 

Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 003 839,64 zł, w tym wartość dofinansowania, 532 687,68 zł tj. 66,76% kosztów kwalifikowalnych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF