Prace rewitalizacyjne przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim.

18 stycznia 2019 |
M. Gadomska
Powiększ zdjęcie

Cały czas trwają prace rewitalizacyjne przyMiejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”, w ramach projektu pn: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”...

...współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące działania:

1. Zagospodarowanie Góry Zamkowej, w tym:

- wykonanie chodników,

- ustawienie ławek;

- montaż podświetlenia wieży ciśnień;

2. Rewitalizacja przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, poprzez zaaranżowanie tarasu na kameralną salę plenerową;

3. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowę amfiteatru do budynku MGOK z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Celem głównym Projektu jest  wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia tego celu, gdyż zarówno planowany zakres inwestycji, założone wskaźniki realizacji, jak i założone cele wpisują się w powyższy cel i zmierzają  do osiągnięcia wzrostu ożywienia społecznego i gospodarczego przestrzeni publicznej poddawanej rewitalizacji, stanowiącej otoczenie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Góry Zamkowej w Kowalewie Pomorskim.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF