Koło Gospodyń Wiejskich w Bielsku

24 stycznia 2019 |
Opiekun Sołectwa Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

Na mapie Kół Gospodyń Wiejskich istniejących na terenie gminy Kowalewo Pomorskie pojawiło się nowe koło założone przez Panie z sołectwa Bielsk.  Działalność swoją rozpoczęły od początku tego roku a spotkania organizują w świetlicy wiejskiej.

W skład Zarządu nowo powstałego Koła Gospodyń Wiejskich wchodzą:

  • Pani Beata Makowska - Przewodnicząca Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Bielsku,
  • Pani Marzena Perełka – Zastępca Przewodniczącej,
  • Pani Elżbieta Szotowicz – Członek Zarządu.

Na  działalność Koła w drodze decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznana została pomoc finansowa.

Wysokość pomocy uzależniona była od liczby członków KGW w dniu złożenia wniosku. Koło Gospodyń w Bielsku posiada 76 członków, w związku z powyższym przysługująca stawka pomocy wynosi 5.000 zł

Otrzymane pieniądze trzeba wydać do 30 marca 2019 i rozliczyć się do końca kwietnia 2019.

Koło Gospodyń Wiejskich działa na podstawie uchwalonego przez siebie statutu, natomiast pieniądze można wydać na cele statutowe, m.in. na:

  • wspieranie przedsiębiorczości kobiet,
  • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,
  • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej;
  • wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.

Zgodnie z ustawą majątek KGW będzie powstawał ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej. Koło będzie mogło prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą.

Koło Gospodyń Wiejskich to jedna z najstarszych i najliczniejszych organizacji społecznych w Polsce. Gratulujemy inicjatywy i zapraszamy do współpracy.

Logo programu
Zdjęcie

 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF