Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Otwarcie Dziennego Domu Pobytu

5 stycznia 2021 |
Monika Piróg

W dniu 30 grudnia 2020 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu im. Siostry Moniki-Teresy Gojtowskiej. Przybyłych gości przywitał Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski. Poświęcenia obiektu i modlitwę odmówił ks. kanonik Piotr Igielski Dziekan Dekanatu Kowalewo Pomorskie.

KOWALEWSKA KARTA SENIORA

4 stycznia 2021 |
Ewa Bąk

KOWALEWSKA KARTA SENIORA

Powiększ zdjęcie

Budżet na rok 2021 przyjęty

31 grudnia 2020 |
Donata Pilarska-Mądry

29 grudnia 2020 roku podczas XXV Sesji Rady Miejskiej Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021. Jednogłośnie przyjęto także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.

Powiększ zdjęcie

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym

30 grudnia 2020 |
Joanna Jasińska

Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele" dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. 

Powiększ zdjęcie

Szczepienia przeciwko COVID-19

29 grudnia 2020 |
Ewa Bąk

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się w I kwartale 2021 r.

 

Powiększ zdjęcie

Powszechny Spis Rolny zakończony

28 grudnia 2020 |
Monika Piróg

30 listopada br. zakończyliśmy Powszechny Spis Rolny 2020 – najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat.

Powiększ zdjęcie

XXVII rocznica śmierci ks. Franciszka Ksawerego Okroya

28 grudnia 2020 |
Monika Piróg

25 grudnia br. w XXVII rocznicę śmierci ks. Franciszka Ksawerego Okroya wieloletniego proboszcza parafii p.w. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim Burmistrz Miasta Jacek Żurawski złożył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą ks. Okroya.

Powiększ zdjęcie

Odbiór chodnika przy ul. Podborek

24 grudnia 2020 |
Paulina Wiśniewska

W dniu 21 grudnia br. dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim w ramach przebudowy części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

EtnoPolska 2021. NABÓR WNIOSKÓW!

24 grudnia 2020 |
Ewa Bąk

Szanowni Państwo,
trwa nabór wniosków w konkursie  wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2021 ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury dla organizacji pozarządowych. Z pozyskanych środków można dofinansować zadania wzmacniające tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Powiększ zdjęcie

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin chwilowo nieczynny

24 grudnia 2020 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Informujemy, że konsultacje w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w Kowalewie Pomorskim w dniu 28 grudnia 2020r. zostają odwołane. O terminach kolejnych spotkań poinformujemy do 15 stycznia 2021r.

Powiększ zdjęcie

Przekazanie paczek świątecznych

24 grudnia 2020 |
Justyna Zagacka

W dniu 15 grudnia w imieniu wolontariuszy działających, przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim zostały przekazane paczki świąteczne. Paczki te zostały przekazane przez pracowników socjalnych osobom starszym i samotnym z terenu Gminy Kowalewa Pomorskiego. W imieniu tych osób serdecznie dziękujemy za okazane serce i pamięć.

Powiększ zdjęcie

Tradycyjna wigilia dla potrzebujących nie odbędzie się, jednak potrzebujący nie pozostaną bez wsparcia

24 grudnia 2020 |
Zyta Szymańska

Z powodu pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19 nie odbędzie się w tym roku tradycyjne spotkanie wigilijne dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie. Jednak nie oznacza to, że potrzebujący pozostaną bez wsparcia.

Powiększ zdjęcie

Odbiór drogi gminnej w Piątkowie

24 grudnia 2020 |
Paulina Wiśniewska

W dniu 21 grudnia br. dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o. o. z Brodnicy w ramach przebudowy części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2021 r.

24 grudnia 2020 |
Anna Dalke

Poniżej zamieszczamy odnośniki do harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na 2021 r., przekazanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

Powiększ zdjęcie

Odbiór drogi gminnej Mlewiec – Nowy Dwór

23 grudnia 2020 |
Paulina Wiśniewska

W dniu 9 grudnia br. dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z Wąbrzeźna w ramach przebudowy części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

22 grudnia 2020 |
Joanna Jasińska

W dniu 17 grudnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego pani Iwony Kuchnickiej - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie.

Powiększ zdjęcie

Przestrzeń rekreacyjna – Wielkie Rychnowo

22 grudnia 2020 |
Zdzisław Czarnomski

Sołtys wraz z Radą Sołecką Wielkie Rychnowo składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Jackowi Żurawskiemu za wsparcie inicjatywy oraz opiekunowi sołectwa Wiesławowi Chmielewiczowi za przygotowanie wniosku projektu. Cieszymy się, że realizację zadania udało się sfinalizować przed nadchodzącymi Świętami i mamy nadzieję, że obiekt będzie się cieszył zainteresowaniem mieszkańców.

Powiększ zdjęcie

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE

21 grudnia 2020 |
Monika Piróg

W związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, zapraszamy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie na wystąpienie:
• Proboszcza Parafii pw. Świętego Mikołaja ks. Kanonika Piotra Igielskiego Dziekana Dekanatu Kowalewskiego,
• Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Jerzego Orłowskiego,
• Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Jacka Żurawskiego.

Powiększ zdjęcie

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY!

21 grudnia 2020 |
Agnieszka Januszko

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiększ zdjęcie

Wizyta Iwony Michałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

18 grudnia 2020 |
Monika Piróg

11 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie w celu przedstawienia nowej oferty Krajowego Zasobu Nieruchomości dla samorządów w ramach programu Mieszkanie Plus.

Powiększ zdjęcie

Uroczyste otwarcie drogi w Wielkiej Łące

18 grudnia 2020 |
Monika Piróg

Mieszkańcy Gminy Kowalewo Pomorskie mogą już korzystać ze zmodernizowanej i bezpiecznej drogi powiatowej Wielka Łąka -Lipienica . W dniu 10 grudnia br. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski uczestniczył w odbiorze inwestycji drogowej pn. „Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625".

Powiększ zdjęcie

Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące

18 grudnia 2020 |
Monika Piróg

Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 2,5 mln zł na realizację zadania pn. „Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące".

Powiększ zdjęcie

Z dniem 31 grudnia 2020 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczalnie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent

18 grudnia 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa informuje, że emeryt/rencista który nie chce aby Kasa obliczyła za niego podatek dochodowy od wypłaconych w 2020 r. emerytur i rent (czego potwierdzeniem jest wystawienie formularza PIT-40A) - powinien przed zakończeniem roku podatkowego tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. złożyć wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku dochodowego*).

Powiększ zdjęcie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających

18 grudnia 2020 |
Natalia Maleszewska

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2020 Kasa informuje, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę/osobę uprawnioną do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Powiększ zdjęcie

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

18 grudnia 2020 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Powiększ zdjęcie

Szkolenia i doradztwo anty-Covid

18 grudnia 2020 |
Natalia Maleszewska

W ramach realizowanego projektu organizowane jest spotkanie informacyjne 18.12.2020. Rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa do godziny 11:00, będzie prowadzone z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Powiększ zdjęcie

Ogłoszenie o wyniku rekrutacji

17 grudnia 2020 |
Zyta Szymańska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim  w związku z przeprowadzoną rekrutacją w okresie od 16.11.2020r. do 30.11.2020r. do Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pom. podaje do wiadomości:  Listę Zakwalifikowanych Uczestników Projektu „Samotności mówię Nie”  oraz Listę rezerwową uczestników projektu „Samotności mówię Nie”.

Powiększ zdjęcie

Mikołajki w sołectwie Wielka Łąka

16 grudnia 2020 |
Justyna Putz

W tym roku 6 grudnia sołectwo Wielka Łąka niespodziewanie odwiedziło dwóch św. Mikołajów. Sołtys sołectwa Wielka Łąka Tomasz Matusewicz wraz z radnym Grzegorzem Regulskim złożyli wizyty starszym i samotnym osobom oraz małym dzieciom mieszkającym w sołectwie.

Powiększ zdjęcie

Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową 2020 r.”

15 grudnia 2020 |
Paulina Wilamowska

W dniu 11 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową 2020 r." organizowanego przez Referat Administracji i Obsługi Urzędu.

Powiększ zdjęcie

UKS ORLIK po raz kolejny uczestniczył w programie ,,Klub” 2020

14 grudnia 2020 |
Jolanta Zarembska

Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlik " po raz kolejny uczestniczył w programie ,,Klub" ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Powiększ zdjęcie

Mikrogranty

11 grudnia 2020 |
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

W ramach OWES TŁOK 2 organizowany jest konkurs na małe granty (w wysokości od 1500 zł do 5000 zł) wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji oraz organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji. Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji.

Powiększ zdjęcie

Promocja projektu ,,Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy''

11 grudnia 2020 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult Sp. z o. o.

W imieniu Instytutu Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie informujemy o realizacji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego projektu pt: „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy'' w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Powiększ zdjęcie

Promocja projektu ,,Aktywizacja NEET"

11 grudnia 2020 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult Sp. z o. o.

W imieniu Instytutu Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie informujemy o realizacji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego projektu pt: „Aktywizacja NEET" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń.

Powiększ zdjęcie

Stawki podatków obowiązujące na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2021 roku

11 grudnia 2020 |
Natalia Bolewska

Jak co roku, w listopadzie, dysponując władztwem podatkowym, w ustawowo określonych granicach, Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim, przystąpiła do kształtowania wysokości stawek podatkowych, jakie będą miały obowiązywać w 2021 roku. Burmistrz Miasta przedstawił Radnym propozycję pozostawienia stawek podatkowych na niezmienionym poziomie.

Powiększ zdjęcie

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020 - Wsparcie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości (EFRR)

10 grudnia 2020 |
Natalia Maleszewska

Ogłoszenie o naborze wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy" (zamiennie: LGD)
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

Powiększ zdjęcie

PROGRAM - "WSPIERAJ SENIORA 2020"

9 grudnia 2020 |
Magdalena Gręźlikowska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że przystąpił do programu - "WSPIERAJ SENIORA 2020" ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Powiększ zdjęcie

Wizyta św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim

8 grudnia 2020 |
Ewa Cierniakowska

Mimo epidemii koronawirusa zgodnie z tradycją Święty Mikołaj odwiedził Kowalewo Pomorskie. Tegoroczna wizyta Mikołaja odbyła się w zupełnie innej niż zwykle formule.

Powiększ zdjęcie

Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

7 grudnia 2020 |
Organizatorzy Programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich.

Powiększ zdjęcie

Nowe twarze w kolarskim wachlarzu Sokoła Wielkie Rychnowo

7 grudnia 2020 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

Po serii prób ogólnorozwojowych i wytrzymałościowych przeprowadzonych w listopadzie i grudniu br. trenerzy UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo do dalszego szkolenia zakwalifikowali 12 młodych adeptów sztuki kolarskiej ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Wsparcie dla branży gastronomicznej i fitness ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

3 grudnia 2020 |
Natalia Maleszewska

Granty na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.