Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Promocja Projektu "Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy"

24 września 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult

Szanowni Państwo, w związku z realizacja na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu pt „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy'' w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy informujemy potencjalnych uczestników o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie. 

Powiększ zdjęcie

Promocja Projektu "Aktywizacja młodzieży NEET"

24 września 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult

Szanowni Państwo, w związku z realizacją na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu nr. POWR.01.02.01-04-0105/19 pt: ,,Aktywizacja młodzieży NEET'' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń, informujemy potencjalnych uczestników o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie.

Powiększ zdjęcie

Spotkanie dla przedsiębiorców - Internacjonalizacja MŚP. Jak skutecznie wchodzić na rynki zagraniczne

24 września 2021 |
Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na kolejne ze spotkań/szkoleń dla przedsiębiorców w ramach Projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg.

Powiększ zdjęcie

Uroczystości dożynkowe wraz z poświęceniem drogi gminnej nr 110118C w Srebrnikach

24 września 2021 |
Beata Lewandowska

Dnia 19 września br. mieszkańcy sołectwa Srebrniki zorganizowali dożynki sołeckie połączone z poświęceniem drogi gminnej nr 1101180C.

Powiększ zdjęcie

Odwiedziny w bibliotece

23 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

22 września Miejska Biblioteka Publiczna gościła grupę Tygrysków oraz przedstawiciela z grupy Groszków, oddziału przedszkolnego SP w Mlewie, wraz z opiekunkami p. Ewą i p.Asią . Była to pierwsza ich wizyta w Bibliotece.

Powiększ zdjęcie

Projekt WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

22 września 2021 |
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego". PONIŻEJ INFORMACJA O KOLEJNYCH NABORACH.

Powiększ zdjęcie

Jesienna Wystawa Ogrodnicza – Barwy Lata – Jesienią w Ogrodzie

22 września 2021 |
Marta Chądzyńska

W dniu 19 września 2021 roku na terenach wystawowych w Minikowie koło Nakła po raz kolejny odbyła się Jesienna Wystawa Ogrodnicza pn. BARWY LATA – JESIENIĄ W OGRODZIE. Została ona połączona z promocją karpia nakielskiego pn. „KARP NIE TYLKO NA ŚWIĘTA".

Powiększ zdjęcie

EKOBIESIADA 2021

22 września 2021 |
Barbara Niewidział Dyrektor M-GOK

W dniu 19 września 2021 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim zorganizowano po raz czternasty konkursy w ramach EKOBIESIADY. Impreza corocznie organizowana jest w ramach kampanii Sprzątanie Świata-Polska. Ekobiesiada składała się z konkursów: plastycznego, pokazu mody ekologicznej, kulinarnego oraz dodatkowo wybrano „Super Szefów Kowalewa Pomorskiego 2021".

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie na spotkanie w sprawie opracowania projektowego dla obwodnicy Kowalewa Pomorskiego

21 września 2021 |
Mirosław Wasilewski

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zaprasza mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie na spotkanie w sprawie opracowania projektowego dla obwodnicy Kowalewa Pomorskiego

Powiększ zdjęcie

Dożynki sołeckie w Bielsku

21 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 11 września br. w sołectwie Bielsk odbyły się dożynki sołeckie, które tradycyjnie ukoronowały całoroczny trud rolników związany z zakończeniem najważniejszych prac polowych i zbiorem zbóż. Uroczystość zainaugurowało nabożeństwo pod przewodnictwem ks. Arkadiusza Relidzińskiego.

Powiększ zdjęcie

Koncert w Kawiarence Muzycznej

21 września 2021 |
Wiktor Kamiński

W dniu 18.09.2021 r. w KAWIARENCE MUZYCZNEJ M-GOK w Kowalewie Pomorskim odbył się koncert w wykonaniu Karoliny Zielińskiej i Marka Piątkowskiego. Artyści zaprezentowali dawne niezapomniane polskie przeboje m. in. Anny Jantar, Zbigniewa Wodeckiego, Czerwonych Gitar. Wszyscy zgromadzeni przy filiżance kawy i słodkim ciastku z przyjemnością wysłuchali radosnych i pełnych ekspresji utworów.

Powiększ zdjęcie

Srebrne kolarskie ostatki

21 września 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

Miniony weekend był niezwykle udany i pracowity w wykonaniu kolarzy UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo. 18 września br. Jagoda Dębińska wraz z Amelią Falkowską (obie SP Wielkie Rychnowo) wywalczyły srebrny medal podczas rozegranych w Robakowie Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w jeździe dwójkami na czas.

Powiększ zdjęcie

Informacja o zaplanowanych pomiarach ruchu na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie

21 września 2021 |
Mirosław Wasilewski

Przekazujemy pismo informujące o zaplanowanych pomiarach ruchu w dniach 21.09.2021 do 01.10.2021 r. na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w związku z planowaną budową obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.

Powiększ zdjęcie

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"

20 września 2021 |
Natalia Maleszewska

Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog" oraz "Zaproś kominiarza".

Powiększ zdjęcie

DKK w kowalewskiej bibliotece

20 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

Grill integracyjny mieszkańców sołectwa Kowalewo Pomorskie

20 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 15 września 2021 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbył się grill integracyjny mieszkańców sołectwa Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Wizyta przedszkolaków w bibliotece

17 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. W poniedziałek 13 września z okazji Akcji Narodowe Czytanie dwie grupy z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim wybrały się na wycieczkę do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskiem. 

Powiększ zdjęcie

Wizyta przedszkolaków w Bibliotece - grupa Zajączki

17 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Dnia 16 września na spotkanie z Biblioteką zaprosiliśmy grupę Zajączki z Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim. Na dzieci czekała moc atrakcji, od opowieści o książkach, zwyczajach, regułach panujących w bibliotece. Zawodzie Bibliotekarza, ich pracy, rolach jakie pełnią w bibliotece i zadaniach jakie wykonują na co dzień w placówce. 

Powiększ zdjęcie

Kolejny zakup Nowości książkowych dla młodszych i starszych czytelników

17 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Kolejny zakup Nowości książkowych dla młodszych i starszych czytelników. Wśród nich powieści przygodowe, obyczajowe o tematyce wojennej, bajki z ulubionymi bohaterami, książeczki dla początkujących czytelników. Gorąco polecamy!

Powiększ zdjęcie

Mała Książka Wielki Człowiek

17 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA – kolejna odsłona kampanii Mała książka - wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki w naszej bibliotece.

Powiększ zdjęcie

Sukcesy w kolarskiej lidze Uczniowskich Klubów Sportowych

15 września 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

Bardzo dobrą passę kontynuują zawodnicy UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo, którzy w miniony weekend wystartowali w dwóch wyścigach w ramach kolarskiej Ligi UKS województwa kujawsko – pomorskiego.

Powiększ zdjęcie

Codzienne zajęcia realizowane w Dziennym Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim

15 września 2021 |
Terapeuci i Opiekunowie Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim

Codziennej aktywizacji, rehabilitacji i usprawnianiu uczestników w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej, wzmacnianiu oraz rozwijaniu sprawności, samodzielności służą różnorodne formy zajęć tj.:

Powiększ zdjęcie

Trening drogą do sukcesu

15 września 2021 |
Jolanta Zarembska

Zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Orlik" z sekcji piłki ręcznej wakacje spędziły aktywnie na treningach przygotowujących do sezonu. Treningi odbywały się w lipcu i sierpniu. Kolejnym krokiem , który miał pomóc w dobrej formie, był wyjazd na obóz sportowy do Ustki w ostatnich dniach wakacji. 

Powiększ zdjęcie

Setne urodziny Walerii Szcząchor

14 września 2021 |
Monika Ingram

Pani Waleria Szcząchor Mieszkanka Gminy Kowalewo Pomorskie skończyła 100 lat. Wyjątkowe i okrągłe urodziny świętowała otoczona kochającymi najbliższymi. 

Powiększ zdjęcie

„Pożegnanie lata” w sołectwie Chełmonie

14 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W sobotnie popołudnie 11 września 2021 r. odbyło się spotkanie integracyjne „Pożegnanie lata" w sołectwie Chełmonie. Po długiej przerwie związanej z panującą epidemią koronawirusa była to okazja do spotkania się mieszkańców.

Powiększ zdjęcie

Zakończenia lata w Nowym Dworze

14 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 11 września 2021 r. odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Nowy Dwór. Po długiej przerwie związanej z panującą epidemią koronawirusa była to okazja do wspólnego spotkania się.

Powiększ zdjęcie

Tanecznym krokiem przez Osiedle Brodnickie…

14 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W ubiegły piątek (10 września 2021 r.) w świetlicy osiedlowej, na Osiedlu Brodnickim, odbyły się zajęcia Zumby, uczestniczki udały się w muzyczną podróż, w szalone lata 20.

Powiększ zdjęcie

Wysokie loty kolarskich Sokołów

9 września 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

04 września br. po raz trzynasty UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo był organizatorem Mistrzostw Województwa Kujawsko – Pomorskiego o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w ramach kolarskiej ligi UKS.

Powiększ zdjęcie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 oraz wręczenie Stypendiów Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

8 września 2021 |
Karolina Milczarek

W dniu 01 września br. uczniowie powrócili do szkół po dwumiesięcznej przerwie, aby uroczyście rozpocząć rok szkolny 2021/2022.

Powiększ zdjęcie

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Golubiu Dobrzyniu

7 września 2021 |
Karolina Kowalska

Poniżej zamieszczamy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Golubiu Dobrzyniu zwracający uwagę na zagrożenia sanitarne związane z występowaniem dzikich gołębi na terenie miast.

Powiększ zdjęcie

Czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym?

3 września 2021 |
Natalia Maleszewska

Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną z 100 hulajnóg ufundowanych przez KRUS

Powiększ zdjęcie

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2021 r.

3 września 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Powiększ zdjęcie

Upamiętnienie rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

3 września 2021 |
Monika Ingram

W środę, 1. września, obchodziliśmy 82. rocznice wybuchu II Wojny Światowej. W celu upamiętnienia tego wydarzenia w naszym mieście zostały zorganizowane uroczyste obchody.

Powiększ zdjęcie

Kowalewska magia roweru trwa dalej – X Tour de Kowalewo Pomorskie za nami!!!

3 września 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

W dniu 28 sierpnia br. 230 miłośników „dwóch kółek" wzięło udział w jubileuszowej X edycji rajdu rowerowego „ Tour de Kowalewo Pomorskie". Organizatorami imprezy byli: UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo wraz z Urzędem Miejskim w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

Piknik Rodzinny „Zakończenie wakacji” na Osiedlu Brodnickim - 27.08.2021 r.

2 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Po ponad dwumiesięcznym czasie beztroski, wakacyjnych wyjazdów i relaksu czas powrócić do szkół.

Powiększ zdjęcie

Dzień Solidarności

1 września 2021 |
Monika Ingram

We wtorek, 31 sierpnia, obchodziliśmy Dzień Solidarności i Wolności - święto państwowe ustanowione dla upamiętnienia podpisania porozumień sierpniowych z 1980 roku.

Powiększ zdjęcie

Pożegnanie Sióstr Elżbietanek

1 września 2021 |
Monika Ingram

W minioną niedzielę podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez księży kanoników Piotra Igielskiego i Romana Piaska uroczyście pożegnano Siostry Elżbietanki, które dotychczas sprawowały posługę w parafii Kowalewo Pomorskie. Czas ten wykorzystano na podziękowania za wieloletnią służbę, wręczając Siostrom kwiaty i składając życzenia pomyślności na kolejne lata. W uroczystościach udział wzięli Kierownictwo Urzędu Miejskiego, Radni Rady Miejskiej oraz wierni.

Powiększ zdjęcie

XXXII sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

1 września 2021 |
Donata Pilarska-Mądry

W dniu 26 sierpnia bieżącego roku odbyła się kolejna XXXII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Podczas czwartkowej Sesji Radni podjęli m.in. uchwałę dotyczącą trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała ma na celu szczegółowe określenie zasad oraz usprawnienie procesu uchwalania budżetu gminy.

Powiększ zdjęcie

Projekt "Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko - pomorskim"

31 sierpnia 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) to prawdziwy cichy zabójca, stanowi ósmą przyczynę zgonów na świecie, a objawy choroby nie dają o sobie znać przez długi czas. Niezwykle ważne jest więc możliwe szybkie wykrycie choroby i natychmiastowe wdrożenie leczenia!

Powiększ zdjęcie

Wprowadzenie relikwii Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

27 sierpnia 2021 |
Monika Ingram

W niedzielę, 22 sierpnia br., odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do kościoła parafialnego pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył ks. Kanonik Benedykt Drewek.