Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

System EUREKA ułatwi dostęp do informacji podatkowej i celnej

23 listopada 2021 |
Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu
  • Dzięki wyszukiwarce systemu EUREKA na podatki.gov.pl znajdziesz potrzebne informacje podatkowe i celne.
  • Z systemu skorzystasz bez konieczności logowania.
  • Będziesz mieć również możliwość ocenienia przydatności informacji, zgłosisz swoje uwagi i zapiszesz się do newslettera.
Powiększ zdjęcie

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

19 listopada 2021 |
Patrycja Tuszyńska

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
składamy podziękowania oraz wyrazy uznania za wysiłek
i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej
na rzecz drugiego człowieka.

Powiększ zdjęcie

Poradnictwo specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie zamieszkujących na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

19 listopada 2021 |
Barbara Wasilewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że osoby doświadczające przemocy w rodzinie zamieszkujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie mają możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego tj. prawnego, psychologicznego, socjalnego .

Powiększ zdjęcie

Kolejne sukcesy Karateków z Kowalewa Pomorskiego

18 listopada 2021 |
Krzysztof Lewandowski - Kierownik Sekcji Karate Kowalewo Pomorskie

Zawodnicy Sekcji Karate Kyokushin w Kowalewie Pomorskim odnoszą kolejne sukcesy. W dniu 7 listopada w Świeciu odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko- Pomorskiego Okręgowego Związku Karate. W zawodach wystartowała 7 osobowa ekipa karateków z Kowalewa Pomorskiego. Kierownikiem drużyny był instruktor klubu Krzysztof Lewandowski, sekundantem Jacek Zacharek.

Powiększ zdjęcie

Kilka porad dla seniora

18 listopada 2021 |
UODO

UODO przedstawia kilka porad dla seniorów, dzięki którym będą oni mogli uchronić się przed wykorzystaniem danych osobowych.

Powiększ zdjęcie

Szkolenie „Bezpieczny Senior”

18 listopada 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 15 listopada 2021 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyło się szkolenie pod nazwą „Bezpieczny Senior".

Powiększ zdjęcie

Informacja dotycząca poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

18 listopada 2021 |
Barbara Wasilewska

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu mając na uwadze konieczność łagodzenia negatywnych skutków przemocy w rodzinie, sytuacji konfliktowych oraz zagrożenia przemocą pragnie poinformować mieszkańców naszej gminy o dostępności pomocy dla osób pokrzywdzonych tym zjawiskiem.

Powiększ zdjęcie

Jesienne spotkanie z poezją -wyjątkowe zajęcia biblioteczne

17 listopada 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

17 listopada Biblioteka w Kowalewie Pomorskim gościła podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim i Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim. Zwiewność, piękno, ulotność i wiele innych przeżyć oferuje poezja, wystarczy być tylko otwartym na jej wdzięki. Trzeba zaznaczyć, że wrażliwych dusz, które zdecydowały się wziąć udział w tym spotkaniu z poezją nie brakowało. 

Powiększ zdjęcie

Podziękowania od Prezydenta RP – Narodowe Czytanie 2021

17 listopada 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim otrzymał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z podziękowaniem za udział w Narodowym Czytaniu oraz okolicznościowy egzemplarz książki „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej z dedykacją i podpisem Pary Prezydenckiej. Książka będzie stanowiła miłą pamiątkę i na pewno wzbogaci księgozbiór biblioteki.

Powiększ zdjęcie

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w Kowalewie Pomorskim 2021

17 listopada 2021 |
Monika Ingram

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości" – to słowa bohatera wydarzeń listopadowych z 1918 r. marszałka Józefa Piłsudskiego. Zważając na nie, 11 listopada, mieszkańcy Kowalewa Pomorskiego zebrali się na rynku miasta, by wspólnie odśpiewać hymn narodowy. Harcerze 63. Drużyny Harcerskiej FENIKS uroczyście wciągnęli flagę Polski na maszt.

Powiększ zdjęcie

Opowiedz nam o swojej okolicy i wygraj wyjazd do Brukseli

12 listopada 2021 |
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Ruszyła czwarta edycja konkursu Europa z naszej ulicy. Już po raz kolejny młodzież ze szkół ponadpodstawowych może wygrać wyjazd do Brukseli i spotkanie z europarlamentarzystami. Organizatorką konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Nabór trwa do 17 grudnia.

Powiększ zdjęcie

Życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora

12 listopada 2021 |
Patrycja Tuszyńska

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora życzymy Państwu długich lat w dobrym zdrowiu, które pozwoli na aktywne życie i realizację wielu wspaniałych inicjatyw, a także samych dobrych i życzliwych ludzi, którzy otoczą Was opieką i dobrym słowem. Niech jesień życia będzie dla wszystkich najlepszym czasem na spełnianie marzeń i realizację pasji, a każdy dzień niech przynosi wiele radości i satysfakcji.

Powiększ zdjęcie

Otwarcie i poświęcenie dróg gminnych w Piątkowie

12 listopada 2021 |
Anna Dalke

W dniu 06.11.2021 r., symbolicznym przecięciem wstęgi otwarto zmodernizowane drogi w sołectwie Piątkowo, tj.

  • drogę o dł. 250 mb, biegnącą przy WDK,
  • drogę o dł. 135 mb, zlokalizowaną na działce nr 19/1.
Powiększ zdjęcie

Poświęcenie chodnika przy drodze powiatowej z Bielska do Chełmonia i w kierunku Lipienicy

10 listopada 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 5 listopada br. nastąpiło poświęcenie nowo wybudowanego chodnika przy drodze powiatowej z Bielska do Chełmonia i w kierunku Lipienicy. Zadanie zostało zrealizowane wspólnie z Powiatem Golubsko - Dobrzyńskim w udziale po 50% kosztów zadania wg kwot wynikających z zawartego porozumienia.

Powiększ zdjęcie

Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS

8 listopada 2021 |
Natalia Maleszewska

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

Powiększ zdjęcie

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

8 listopada 2021 |
Związek Banków Polskich

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

Powiększ zdjęcie

Kwalifikacja wojskowa zakończona

8 listopada 2021 |
Agnieszka Ciepłowska

Dnia 26 października 2021r., została zakończona kwalifikacja wojskowa dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W dniach 06 – 12 października 2021r., w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu – Dobrzyniu przeprowadzono kwalifikację wojskową dla mężczyzn z rocznika podstawowego (2002) oraz dla mężczyzn z roczników starszych (1997-2001) z gminy Kowalewo Pomorskie. Natomiast 21 października 2021r., została przeprowadzona kwalifikacja dla kobiet również z naszej gminy.

Powiększ zdjęcie

Informacja o ogłoszonych naborach wniosków o powierzenie grantu

5 listopada 2021 |
LGD „Dolina Drwęcy”

Poniżej zamieszczamy informację o ogłoszonych naborach wniosków o powierzenie grantu. Szczegóły na stronie: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/274,efs-granty.

Powiększ zdjęcie

„Zajęcia rozwojowe w Świetlicy”

4 listopada 2021 |
Agnieszka Lis

Świetlica Socjoterapeutyczna od majado października br.realizowała zadaniepn. „Zajęcia rozwojowe w Świetlicy”. Kowalewska placówka przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia, pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 7.000,00 zł – w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2021 WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.

Powiększ zdjęcie

Eiffel Excellence: Szansa na studia magisterskie i doktoranckie we Francji

3 listopada 2021 |
Campus France w Polsce

Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim, w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne oraz - dodatkowo - w szeroko rozumianej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych na poziomie doktoranckim.

Powiększ zdjęcie

Płatniku, pamiętaj o właściwym PESEL lub NIP swojego pracownika

3 listopada 2021 |
Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

Przypominamy o obowiązku wpisywania przez płatnika prawidłowego identyfikatora podatkowego NIP/PESEL podatnika (pracownika) w dokumentach PIT [1]. Błędem jest np. wpisywanie ciągu takich samych cyfr (jak np. 1111111111 czy 9999999999). Rzetelne wpisanie danych w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwoli na jednoznaczną identyfikację pracownika.

Powiększ zdjęcie

Gminne Zawody Pływackie

3 listopada 2021 |
Organizatorzy zawodów pływackich

Po roku przerwy spowodowanej pandemią 20 października 2021 roku na Pływalni w Kowalewie Pomorskim odbyły się Gminne Zawody w Pływackie. Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlik" we współpracy z Gminnym Organizatorem Sportu. W zawodach wzięło udział 43 zawodników. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali medale i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale. 

Powiększ zdjęcie

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

3 listopada 2021 |
Marta Chądzyńska

W dniu 28 października bieżącego roku odbyła się kolejna XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Po realizacji punktów dotyczących spraw regulaminowych oraz interpelacji, zapytań i wniosków radnych, Rada przystąpiła do części roboczej, podczas której podjęła sześć uchwał. Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego podziału sołectwa Pruska Łąka na sołectwo Szewa i sołectwo Pruska Łąka. 

Powiększ zdjęcie

Punkt informacyjno-konsultacyjny do obsługi mieszkańców na potrzeby programu „Czyste Powietrze”. Zmiana godzin pracy w miesiącu listopadzie 2021

28 października 2021 |
Edyta Jasińska

W Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim funkcjonuje Punkt informacyjno-konsultacyjny na potrzeby programu „Czyste Powietrze" dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych z gminy Kowalewo Pomorskie zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania.

Powiększ zdjęcie

„Inicjuj z FIO 3.0” dla KGW w Bielsku

28 października 2021 |
Małgorzata Dębińska

Z przyjemnością informujemy, że nasze Koło Gospodyń Wiejskich w Bielsku otrzymało dofinansowanie w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0" dofinansowanego z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia niezbędnego do usprawnienia działalności KGW w Bielsku". 

Powiększ zdjęcie

XXIX Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 pt. "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce"

26 października 2021 |
Klub 2012 w Wyszkowie

W załączeniu przesyłamy folder informujący o festiwalu oraz regulamin i kartę zgłoszeniową wraz z klauzulą.

Więcej informacji na stronie: klub2012.com.pl

Powiększ zdjęcie

Tak rodzą się kolarskie talenty

26 października 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

Dzień 22 października br. był wielkim świętem dla młodych adeptów sztuki kolarskiej, którzy wystartowali w Gminnym Wyścigu kolarskim na rowerach górskich.

W zawodach udział wzięli chętni uczniowie z roczników 2011, 2010 i 2009 ze szkół podstawowych w Wielkiej Łące i Wielkim Rychnowie.

Powiększ zdjęcie

Uwaga zmiana organizacji ruchu

26 października 2021 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez firmę Nexera Sp. z o.o.. informację dot. zmiany organizacji ruchu w związku z realizacją inwestycji: „Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej".

Powiększ zdjęcie

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

21 października 2021 |
Monika Ingram

W dniach 12 i 14 października br. placówki edukacyjne z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie obchodziły Dzień Edukacji Narodowej. W akademiach Szkół Podstawowych w Kowalewie Pomorskim, Wielkiej Łące, Wielkim Rychnowie oraz Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim mieli zaszczyt gościć Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski oraz Zastępca Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Ilona Rybicka-Sałatowska. 

Powiększ zdjęcie

Dotacja dla biblioteki

20 października 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Mamy przyjemność poinformować naszych czytelników, że Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim pozyskała w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, fundusze w wysokości 5020, 00 zł na zakup nowości wydawniczych. Zakupione pozycje książkowe będą płatne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Powiększ zdjęcie

Msza Święta w intencji Honorowych Obywateli Miasta Kowalewo Pomorskie oraz Dzień Papieża Jana Pawła II

20 października 2021 |
Monika Ingram

W sobotę, 16 października br., odbyła się Msza Święta w intencji Honorowych Obywateli Miasta Kowalewo Pomorskie połączona z obchodami Dnia Papieża Jana Pawła II. Podczas uroczystej Liturgii w kościele parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim ksiądz kanonik Piotr Igielski wspominał postać Świętego Jana Pawła II.

Powiększ zdjęcie

Wizyta Sekretarza Województwa Kujawsko-Pomorskiego

20 października 2021 |
Monika Ingram

W dniu 11.10.2021 roku Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski miał zaszczyt gościć Sekretarza Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marka Smoczyka. Podczas spotkania zostały poruszone tematy związane między innymi z pozyskiwaniem przez Gminę Kowalewo Pomorskie funduszy od Urzędu Marszałkowskiego, a także z funkcjonowaniem sieci wodno-kanalizacyjnych od 01.01.2022 r. 

Powiększ zdjęcie

XXVIII Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej

18 października 2021 |
Danuta Kołodziej

W dniu 16 października 2021 roku dokładnie w dniu czterdziestej trzeciej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyły się przesłuchania konkursowe XXVIII Diecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej motto tegorocznego festiwalu brzmiało: „Nie lękajcie się"

Powiększ zdjęcie

Rozpoczęcie realizacji szczepień przeciw grypie na sezon 2021/2022

18 października 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko — Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zgodnie z pismem Departamentu Polityki Rodzinnej z dnia 28 września 2021 r., znak, DSR-V.831.85.2021.KW (2) uprzejmie informuje o rozpoczęciu realizacji szczepień przeciw grypie na sezon 2021/2022. Ze względu na organizację szczepień, uczepienia będą wykonywane w podmiotach wskazanych na mapie punktów szczepiących przeciw grypie (wśród nich będę zgłoszone powszechne punkty szczepień przeciw COV1D-19).

Powiększ zdjęcie

Życzenia z okazji święta Łącznościowców i Pracowników Poczty Polskiej

18 października 2021 |
Patrycja Tuszyńska

18 października swoje święto obchodzą Łącznościowcy i Pracownicy Poczty Polskiej.
Z tej okazji życzę wszystkim pracownikom zdrowia oraz sukcesów
w życiu zawodowym i prywatnym.

Powiększ zdjęcie

Kolarskie Sokoły na podium w Lubiczu

15 października 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

Na zakończenie udanego sezonu szosowego w minioną niedzielę zawodnicy UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo wystartowali w XIII Integracyjnym Kryterium Asów rozegranym w Lubiczu Górnym.

Powiększ zdjęcie

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2021 |
Patrycja Tuszyńska

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom
życzę dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy.
Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.
Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy.

Powiększ zdjęcie

KGW Sierakowo realizuje projekt

14 października 2021 |
Monika Piróg

KGW Sierakowo we wrześniu br. podpisało umowę na mikrodotację w kwocie 5000,00 zł. W ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0" realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030; KGW Sierakowo realizuje projekt „Sprzęt kupujemy, bo po pandemii w społeczność Sierakowa inwestujemy"

Powiększ zdjęcie

Konkurs z nagrodami na Dyktanda.pl!

13 października 2021 |
Joanna Jasińska

Serwis Dyktanda.pl zaprasza do udziału w konkursie Angielski Mistrz Wypracowań!

Zmagania uczestników będą opierały się na objaśnieniu zagadnień z języka obcego. Organizator oczekuje, że prace konkursowe pisane będą po polsku, tak aby mogły stanowić faktyczną pomoc dla osób, które dopiero uczą się języka angielskiego. Jedynie przykłady i nazwy np. czasów należy pisać po angielsku.

Powiększ zdjęcie

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

13 października 2021 |
Katarzyna Brzycka

Informujemy, że Gmina Kowalewo Pomorskie przygotowuje:

Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Kowalewo Pomorskie