Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

15 lipca 2020 |
Natalia Maleszewska

Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Powiększ zdjęcie

Informacja od Ministerstwa Cyfryzacji

15 lipca 2020 |
Ministerstwo Cyfryzacji

W grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP).

Powiększ zdjęcie

Informacja dot. Dożynek Gminno-Parafialnych

15 lipca 2020 |
Edyta Jasińska

Uprzejmie informuję, że trwająca pandemia koronawirusa, która nadal zmienia rzeczywistość społeczną oraz wiąże się z koniecznością podejmowania zdecydowanych działań pozwalających na jej zahamowanie, wymaga także odmiennego sposobu świętowania nawet tych wydarzeń, które od dawna były zakorzenione na terenie naszej gminy.

Powiększ zdjęcie

Spotkanie z włodarzami

15 lipca 2020 |
Malgorzata Dębińska

W dniu 9 lipca 2020 r. w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie Prezesa Magdaleny Gadomskiej i Wiceprezesa Marty Iwan – Łęgowskiej Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy" z przedstawicielami władz gminnych z powiatu golubsko – dobrzyńskiego.

Powiększ zdjęcie

XXVII Turniej Szachowy Kowalewo Pomorskie 2020

14 lipca 2020 |
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

Pod patronatem Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego
Organizatorzy: UKS Orlik i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Informacja w sprawie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

14 lipca 2020 |
Iwona Arciszewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w załączeniu przekazuje informację w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 otrzymaną z Banku Żywności w Toruniu.

Powiększ zdjęcie

Przebudowa drogi gminnej Mlewiec – Nowy Dwór

13 lipca 2020 |
Paulina Wiśniewska

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 8 lipca br. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z Wąbrzeźna na realizację inwestycji pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 3.069,32m" za kwotę 1.526.397,81 zł brutto.

Powiększ zdjęcie

Nagraj własny spot wspierający polskich rolników i przedsiębiorców

13 lipca 2020 |
Natalia Maleszewska

Szanowni Państwo,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy zaprasza mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie polegającym na nagraniu krótkiego spotu zachęcającego do zakupu polskich produktów rolno-spożywczych.

Powiększ zdjęcie

Broszura opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13 lipca 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia broszurę opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą gospodarowania wodą w rolnictwie w obliczu susz.

Powiększ zdjęcie

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

13 lipca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Istnieje możliwość uzyskania pożyczek dla organizacji pozarządowych w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 568, zmiana Dz. U z 2020 r. poz. 1086).

Powiększ zdjęcie

Planowane nabory wniosków o powierzenie grantu

13 lipca 2020 |
Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy"

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w sierpniu 2020r.
planuje ogłosić kolejne nabory wniosków o powierzenie grantu
w ramach następujących zakresów:

Powiększ zdjęcie

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w gminie Kowalewo Pomorskie

13 lipca 2020 |
Paulina Wilamowska

W dniu 12.07.2020 r. w całej Polsce odbyło się ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gminie Kowalewo Pomorskie na 8 732 mieszkańców uprawnionych do głosowania, wzięło udział w głosowaniu 5 521 osób.

Frekwencja wyniosła 63,62%.

Powiększ zdjęcie

RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

13 lipca 2020 |
Magdalena Matusewicz

W 2020 roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 roku życia (w przypadku dzieci  z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia) będą mogli składać wnioski  o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca br. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia br. – drogą tradycyjną.

Powiększ zdjęcie

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

13 lipca 2020 |
Magdalena Matusewicz

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentów na okres zasiłkowy 2020/2021 odbywać się będzie od 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Ośrodka, w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020r.

Powiększ zdjęcie

INFORMACJA dot. składania wniosków na "500+"

13 lipca 2020 |
Magdalena Matusewicz

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), które zostało przyznane Państwu w 2019r. oraz 2020r., obowiązuje do dnia 31 maja 2021 r. W związku z tym prosimy, aby nie składać ponownie wniosków.

Powiększ zdjęcie

Program „MOJA WODA”

10 lipca 2020 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Program „Moja Woda" realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Powiększ zdjęcie

Ogłoszono drugi stopień alarmowy – BRAVO-CRP

10 lipca 2020 |
Paulina Wilamowska

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2019, poz. 796) Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał Zarządzenie Nr 94 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych.

Powiększ zdjęcie

Bitwa o wozy - II tura

8 lipca 2020 |
Edyta Jasińska

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów.

Powiększ zdjęcie

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW

8 lipca 2020 |
Natalia Maleszewska

UWAGA !!!
10 lipca upływa termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie
i obszarowe z PROW.
W tym dniu biura powiatowe Agencji będą czynne do godziny 19.

Powiększ zdjęcie

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w Kowalewie Pomorskim

7 lipca 2020 |
Ewa Bąk

W dniu 6 lipca br. Pan Premier Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą w woj. kujawsko-pomorskim, odwiedził między innymi Grudziądz, Kowalewo Pomorskie, Chełmżę.

Pierwszym punktem wizyty na Kujawach i Pomorzu był Grudziądz, gdzie Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała promesę w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych".

Powiększ zdjęcie

Poradniki dla rolników dotyczące uboju zwierząt

7 lipca 2020 |
Natalia Maleszewska

W załączeniu przekazujemy poradniki dla rolników

opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii dotyczące:

- prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie,

- prowadzenia " rzeźni rolniczej".

Powiększ zdjęcie

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

3 lipca 2020 |
Ewa Bąk

W dniu 25 czerwca 2020 r. podczas XX Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Burmistrz Miasta Jacek Żurawski otrzymał absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu, a także wotum zaufania.

Powiększ zdjęcie

Aktualności dotyczące KORONAWIRUSA

3 lipca 2020 |
Jolanta Jakubiak

Poniżej zamieszczamy linki do bieżących informacji nt. koronowirusa oraz materiały dotyczące kampanii edukacyjnej dedykowanej koronawirusowi:

Powiększ zdjęcie

Bezpańskie psy i koty

2 lipca 2020 |
Renata Siwiec

Problem bezpańskich psów i kotów na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie znowu powraca. Bezpańskich i porzucanych psów jest bardzo dużo, liczba ta co roku jest bardzo wysoka.

Powiększ zdjęcie

Informacja o sposobie przyjmowania w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

1 lipca 2020 |
Emilia Pęcak

Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie przyjmowania w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu i Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Płatne staże zawodowe

1 lipca 2020 |
Monika Piróg

Płatne staże zawodowe

dla osób do 29 roku życia

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Powiększ zdjęcie SP%20Kowalewo

Opuścili szkolne mury

1 lipca 2020 |
Patrycja Baran

W dniu 26 czerwca br. odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego klas VIII w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim i Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach oraz klas VII i VIII w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące i Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie.

Powiększ zdjęcie

Wyłoniono zwycięzców i wręczono nagrody – Gmina Kowalewo Pomorskie rozstrzygnęła konkursy gminne

1 lipca 2020 |
Beata Lewandowska

W dniu 17 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się podsumowanie konkursów „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną", „Piękna Gmina„ oraz „Przywracamy urok naszej gminie".

Powiększ zdjęcie

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

30 czerwca 2020 |
Natalia Maleszewska

Po przerwie związanej z zagrożeniem epidemicznym wznowiona zostaje działalność rehabilitacyjna Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego turnusy odbywają się z zachowaniem rygorów sanitarno-epidemiologicznych.

Powiększ zdjęcie

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych od 1.07.2020 r.

30 czerwca 2020 |
Anna Dalke

Poniżej przedstawiamy linki do harmonogramów wywozu odpadów komunalnych na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. przekazanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

Powiększ zdjęcie

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w gminie Kowalewo Pomorskie

29 czerwca 2020 |
Paulina Wilamowska

W dniu 28.06.2020 r. w całej Polsce odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gminie Kowalewo Pomorskie na 8 881 mieszkańców uprawnionych do głosowania, wzięło udział w głosowaniu 5 093 osób.

Frekwencja wyniosła 57,68%.

Powiększ zdjęcie

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

29 czerwca 2020 |
Ministerstwo Sprawiedliwości

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

Powiększ zdjęcie

Dzieci – dzieciom - Podsumowanie ogólnopolskiej akcji „Misie Ratownisie”

25 czerwca 2020 |
Ilona Wrzesińska

Akcja „Misie Ratownisie" jest jednym z ogólnopolskich programów prowadzonych przez Fundację Wsparcie112. Celem akcji było zebranie i przekazanie pluszaków do jednostek Straży Pożarnych, zespołów Ratownictwa Medycznego i innych służb ratowniczych, aby były one wsparciem dla najmłodszych w ciężkich chwilach.

Powiększ zdjęcie

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

24 czerwca 2020 |
Jolanta Jakubiak

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Powiększ zdjęcie

Wandalizmowi mówimy NIE !

24 czerwca 2020 |
Renata Siwiec

Tak, jak co roku w sezonie wiosennym ukwiecamy nasze miasto. Chcemy żeby miejsca, które są „wizytówką " miasta obsadzone były kwiatami. Jednak nie każdy mieszkaniec to rozumie.

Powiększ zdjęcie

Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2020

23 czerwca 2020 |
Magdalena Gręźlikowska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom. zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Programem „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego informuje, iż otrzymał środki finansowe w wys. 19.392 zł.

Powiększ zdjęcie

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

23 czerwca 2020 |
Katarzyna Przygocka

Informuję o przystąpieniu do sporządzenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

19 czerwca 2020 |
Patrycja Baran

Wyrazy głębokiego współczucia Pani Marylenie Lewandowskiej wieloletniego sołtysa sołectwa Piątkowo z powodu śmierci Mamy składają:

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Kujawsko-Pomorski e-bazarek

19 czerwca 2020 |
Natalia Maleszewska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie prowadzi platformę internetowa e-bazarek, której celem jest umożliwienie bezpłatnego wystawienia ogłoszenia o sprzedaży i promocji produktów oferowanych głównie przez kujawsko-pomorskich producentów, rolników, Koła Gospodyń Wiejskich, oraz przedsiębiorców rolnych.

Powiększ zdjęcie

Krajowe Dni Pola 2020

19 czerwca 2020 |
Natalia Maleszewska

Serdecznie zapraszamy
na Krajowe Dni Pola 2020 w Minikowie
20-23 czerwca
unikalne w skali kraju wydarzenie