Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Upamiętnienie rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

3 września 2021 |
Monika Ingram

W środę, 1. września, obchodziliśmy 82. rocznice wybuchu II Wojny Światowej. W celu upamiętnienia tego wydarzenia w naszym mieście zostały zorganizowane uroczyste obchody.

Powiększ zdjęcie

Kowalewska magia roweru trwa dalej – X Tour de Kowalewo Pomorskie za nami!!!

3 września 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

W dniu 28 sierpnia br. 230 miłośników „dwóch kółek" wzięło udział w jubileuszowej X edycji rajdu rowerowego „ Tour de Kowalewo Pomorskie". Organizatorami imprezy byli: UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo wraz z Urzędem Miejskim w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

Piknik Rodzinny „Zakończenie wakacji” na Osiedlu Brodnickim - 27.08.2021 r.

2 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Po ponad dwumiesięcznym czasie beztroski, wakacyjnych wyjazdów i relaksu czas powrócić do szkół.

Powiększ zdjęcie

Dzień Solidarności

1 września 2021 |
Monika Ingram

We wtorek, 31 sierpnia, obchodziliśmy Dzień Solidarności i Wolności - święto państwowe ustanowione dla upamiętnienia podpisania porozumień sierpniowych z 1980 roku.

Powiększ zdjęcie

Pożegnanie Sióstr Elżbietanek

1 września 2021 |
Monika Ingram

W minioną niedzielę podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez księży kanoników Piotra Igielskiego i Romana Piaska uroczyście pożegnano Siostry Elżbietanki, które dotychczas sprawowały posługę w parafii Kowalewo Pomorskie. Czas ten wykorzystano na podziękowania za wieloletnią służbę, wręczając Siostrom kwiaty i składając życzenia pomyślności na kolejne lata. W uroczystościach udział wzięli Kierownictwo Urzędu Miejskiego, Radni Rady Miejskiej oraz wierni.

Powiększ zdjęcie

XXXII sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

1 września 2021 |
Donata Pilarska-Mądry

W dniu 26 sierpnia bieżącego roku odbyła się kolejna XXXII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Podczas czwartkowej Sesji Radni podjęli m.in. uchwałę dotyczącą trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała ma na celu szczegółowe określenie zasad oraz usprawnienie procesu uchwalania budżetu gminy.

Powiększ zdjęcie

Projekt "Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko - pomorskim"

31 sierpnia 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) to prawdziwy cichy zabójca, stanowi ósmą przyczynę zgonów na świecie, a objawy choroby nie dają o sobie znać przez długi czas. Niezwykle ważne jest więc możliwe szybkie wykrycie choroby i natychmiastowe wdrożenie leczenia!

Powiększ zdjęcie

Wprowadzenie relikwii Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

27 sierpnia 2021 |
Monika Ingram

W niedzielę, 22 sierpnia br., odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do kościoła parafialnego pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył ks. Kanonik Benedykt Drewek.

Powiększ zdjęcie

Program ERASMUS+ - informacja o naborach

27 sierpnia 2021 |
Grupa Wydawnicza Semantika

Poniżej zamieszczamy informację o naborach na 2021-22 r. oraz na temat warsztatów z pisania wniosków do nowej edycji Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych.

Powiększ zdjęcie

Trzecia rocznica śmierci Honorowego Obywatela Kowalewa Pomorskiego siostry Moniki – Teresy Gojtowskiej

27 sierpnia 2021 |
Monika Ingram

24 sierpnia br. w kościele parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim została odprawiona Msza Święta w intencji zmarłej przed trzema laty siostry Moniki – Teresy Gojtowskiej Honorowego Obywatela Kowalewa Pomorskiego. Uczestniczył w niej Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski. 

Powiększ zdjęcie

Promocja Projektu "Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy"

27 sierpnia 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult

Szanowni Państwo, w związku z realizacja na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu pt „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy'' w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy informujemy o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie.

Powiększ zdjęcie

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – II transza 2021

27 sierpnia 2021 |
Aneta Watras

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kowalewo Pomorskie dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w ramach projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie”

26 sierpnia 2021 |
Monika Lewandowska

Szanowni Państwo,

Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii, uwag i wniosków mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na temat określenia kierunków rozwoju gminy, które zostaną wskazane w Studium.

Powiększ zdjęcie

Promocja Projektu "Aktywizacja młodzieży NEET"

26 sierpnia 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult

Szanowni Państwo, w związku z realizacją na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu nr. POWR.01.02.01-04-0105/19 pt: ,,Aktywizacja młodzieży NEET'' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń, informujemy o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie.

Powiększ zdjęcie

Święto Plonów w 2021 r.

25 sierpnia 2021 |
Monika Ingram

W minioną sobotę mieszkańcy Gminy Kowalewo Pomorskie uroczyście świętowali zakończenie żniw podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Mlewie. Organizatorami tego wydarzenia byli Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawki, ks. Marcin Nowicki Proboszcz Parafii w Kiełbasinie oraz Sołectwo Mlewo z Sołtysem Ryszardem Lipińskim.

Powiększ zdjęcie

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie

20 sierpnia 2021 |
Małgorzata Dębińska

Gmina Kowalewo Pomorskie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie" w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Powiększ zdjęcie

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

20 sierpnia 2021 |
Joanna Jasińska

W dniu 17 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Paulinie Rogozińskiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim i Pani Anicie Olszewskiej – nauczycielowi Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

Bezpłatne wsparcie zawodowe - ruszyły zapisy do jesiennej edycji projektu Career Boost!

19 sierpnia 2021 |
Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium

W imieniu Fundacji Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium przekazujemy informację o zapisach do IV edycji realizowanego przez nas projektu Career Boost - bezpłatnego dwudniowego szkolenia online prowadzonego przez ekspertów jednej z wiodących międzynarodowych firm – UBS, skierowanego m.in. do osób:

Powiększ zdjęcie

Wizyta Anny Gembickiej Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18 sierpnia 2021 |
Monika Ingram

W dniu 16 sierpnia br. nasze miasto odwiedziła Pani Anna Gembicka Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pobyt rozpoczęła od spotkania z Burmistrzem Miasta Kowalewo Pomorskie Panem Jackiem Żurawskim. Podczas wizyty poruszono tematy związane z planowaną budową obwodnicy oraz rozwiązaniami dla samorządowców zawartych w Polskim Ładzie.

Powiększ zdjęcie

Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego

18 sierpnia 2021 |
Monika Ingram

15 sierpnia to dzień, który został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. W miniony weekend w naszym mieście zorganizowano uroczyste obchody, które miały na celu upamiętnienie zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 r.

Powiększ zdjęcie

Projekt SZANSA NA LEPSZY START 2 - wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy

17 sierpnia 2021 |
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy

UWAGA PIERWSZY NABÓR NA ŚCIEŻKĘ DOTACYJNĄ W RAMACH PROJEKTU.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”.Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o projekcie i termin kolejnego naboru.

Powiększ zdjęcie

Projekt WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

17 sierpnia 2021 |
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. PONIŻEJ INFORMACJA O KOLEJNYCH 5 NABORACH.

Powiększ zdjęcie

Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie

11 sierpnia 2021 |
ARiMR

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa docierają informacje o tym, że rolnicy zachęcani są do zakupu urządzeń konkretnej firmy uzdatniających wodę. W informacji tej podane jest m.in., że połowę kosztów tego urządzenia refunduje ARiMR. W tym przypadku – jak wynika z treści informacji – chodzi najprawdopodobniej o pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych", która finansowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kowalewo Pomorskie dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w ramach projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie”

11 sierpnia 2021 |
Monika Lewandowska

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii, uwag i wniosków mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na temat określenia kierunków rozwoju gminy, które zostaną wskazane w Studium.

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie do udziału w projekcie językowym

11 sierpnia 2021 |
Biuro Realizacji Projektów Edukacyjnych

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Partnerami: Training House Szkolenia Biznesowe oraz Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej, realizuje projekt pt. „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz- masz- certyfikowane szkolenia językowe”, który skierowany jest do osób pełnoletnich (bez względu na poziom wykształcenia), które z własnej inicjatywy są zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języka angielskiego.

Powiększ zdjęcie

Informacja na temat inwestycji realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030, w tym obwodnicy Kowalewa Pomorskiego

10 sierpnia 2021 |
Mirosław Wasilewski

Dotyczy: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15

Powiększ zdjęcie

Pracowite wakacje kolarskich Sokołów

9 sierpnia 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

Trzy dni ścigania za nami, kolarski peleton, w tym zawodnicy UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo w dniach 06-08 sierpnia br. zawitał do Grudziądza, Gruczna i Kijewa Królewskiego, gdzie rozegrano Międzynarodowe Wyścigi Kolarskie.

Powiększ zdjęcie

Spotkanie integracyjne dla dzieci w sołectwie Srebrniki

5 sierpnia 2021 |
Beata Lewandowska

W dniu 30 lipca 2021 r. w słoneczne popołudnie przy budynku remizo-świetlicy w Srebrnikach zorganizowano spotkanie integracyjne dla dzieci mieszkających na terenie sołectwa Srebrniki. Na dzieci czekało wiele atrakcji... była dmuchana zjeżdżalnia, konkursy i zabawy ze „słodkimi" nagrodami a także wata cukrowa. Był czas na rozmowy oraz na skosztowanie pysznych ciast i potraw z grilla.

Powiększ zdjęcie

„Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie”

4 sierpnia 2021 |
Ewa Dąbkowska

W dniu 28 lipca br. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski oraz Skarbnik Gminy Magdalena Górna podpisali umowę na realizację projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, które w oparciu o unijne środki PROW wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się do poprawy warunków życia i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Powiększ zdjęcie

Dołącz do platformy GrupaWsparcia.pl i uzyskaj wsparcie w kryzysie

2 sierpnia 2021 |
Fundacja ADRA Polska

Przechodzisz trudne chwile? Czujesz się samotny? Nie potrafisz sobie poradzić ze swoimi problemami i w dodatku nie masz z kim o tym porozmawiać? Dołącz do społeczności portalu GrupaWsparcia.pl – platformy pomocy, która pozwala na w pełni anonimowe, bezpłatne oraz bezpieczne korzystanie ze wsparcia w kryzysie.

Powiększ zdjęcie

„Zdrowo, bo na Sportowo” - zajęcia sportowe dla wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie Pomorskim

2 sierpnia 2021 |
Agnieszka Lis

Świetlica Socjoterapeutyczna od maja do lipca br. realizowała zadanie pn. „Zdrowo, bo na Sportowo”.

Powiększ zdjęcie Konsultacje%20społeczne

Projekt „Planowanie z mieszkańcami”

2 sierpnia 2021 |
Małgorzata Dębińska

Gmina Kowalewo Pomorskie uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/19 z dnia 30 maja 2019 r. przystąpiła do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. W ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami" projekt opracowanego dokumentu poddany zostanie konsultacjom.

Powiększ zdjęcie

Informacja o medalach

2 sierpnia 2021 |
Anna Szewczyk

Szanowni Mieszkańcy!

W imieniu Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie p. Jacka Żurawskiego jak również i swoim, pragnę zachęcić pary małżeńskie zamieszkałe na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, które przeżyły wspólnie w związku małżeńskim co najmniej 50 lat o zgłaszanie chęci otrzymania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Powiększ zdjęcie

Wakacyjny piknik w Piątkowie

28 lipca 2021 |
Anna Dalke

W upalne, sobotnie popołudnie dn. 23.07.2021 r. odbył się piknik rodzinny w Piątkowie, który był dobrą okazją do spotkania mieszkańców, po długim okresie lockdownu. Na placu za Wiejskim Domem Kultury zapewniono liczne atrakcje: dmuchaną zjeżdżalnię, zabawy oraz konkursy.

Powiększ zdjęcie

Informacja dot. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

26 lipca 2021 |
Magdalena Matusewicz

Informujemy, że druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można pobierać z tut. Ośrodka od dnia 26 lipca 2021 r.,

Powiększ zdjęcie

Punkt informacyjno-konsultacyjny do obsługi mieszkańców na potrzeby programu „Czyste Powietrze”

23 lipca 2021 |
Edyta Jasińska

Informujemy mieszkańców, że w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim funkcjonuje Punkt informacyjno-konsultacyjny na potrzeby programu „Czyste Powietrze" dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych z gminy Kowalewo Pomorskie zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania.

Powiększ zdjęcie

STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności

23 lipca 2021 |
Natalia Maleszewska

Zgodnie z prośbą KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO zamieszczamy informację dot. tematyki stosowania  dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności.

Powiększ zdjęcie

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

20 lipca 2021 |
Edyta Jasińska

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
– obowiązki dla właścicieli i zarządców budynków od 1 lipca 2021 roku
1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Powiększ zdjęcie

XXVIII Międzynarodowy Turniej Szachowy

16 lipca 2021 |
Benedykt Mroziński

W dniach 09 – 11 lipca w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury odbył się XXVIII Międzynarodowy Turniej Szachowy. Niestety z powodu pandemii ponownie musieliśmy zorganizować w okrojonej formie. Dla dzieci zorganizowano dwudniowe zawody, a w niedzielę zorganizowano otwarty turniej w szachach aktywnych. Do rywalizacji przystąpiło ponad 140 szachistów.