Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

XVI Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

10 marca 2020 |
Marta Chądzyńska

W dniu 27 lutego 2020 roku odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. W trakcie obrad zdecydowano m.in. o określeniu średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zostały przyjęte zmiany w Statucie Gminy Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Dzień Kobiet w Piątkowie

10 marca 2020 |
Anna Dalke

W dniu 7 marca br. w Piątkowie obchodzono Dzień Kobiet. Z tej okazji Sołtys Marylena Lewandowska wraz z grupą kreatywnych mieszkańców zorganizowała spotkanie dla kilkudziesięciu przedstawicielek płci pięknej.

Powiększ zdjęcie

Obowiązek deratyzacji

10 marca 2020 |
Renata Siwiec

Przypominamy, że z zapisów §15.1 Uchwały nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wynika obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na obszarach nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, obiektami użyteczności publicznej oraz na terenach przemysłowych zakładów pracy.

Powiększ zdjęcie

Dzień Kobiet w Sierakowie

10 marca 2020 |
Sołtys sołectwa Sierakowo Marta Pawlik-Śliwa

W dniu 1 marca br.  w Sierakowie zorganizowano kolejny raz Dzień Kobiet, organizatorem tegorocznego święta było  KGW, Rada Sołecka, Sołtys. W organizację włączył się również radny - Marcin Dunajski, druhowie strażacy oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Powiększ zdjęcie

ŚWIĘTO KOBIET

10 marca 2020 |
Organizatorzy

Dzisiaj dzień piękny, uroczysty! Taki dzień raz się w roku zdarza, Gdy 8 MARCA z gwarem wiosny wytryśnie z kartek kalendarza. Tak, to wspaniałe , wielkie Święto, więc śpieszą chłopcy i panowie z bukietem życzeń w barwach kwiatów Uśmiechnąć się do Wszystkich Kobiet.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Powiększ zdjęcie

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

9 marca 2020 |
Iwona Arciszewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w załączeniu przekazuje informację w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 otrzymaną z Banku Żywności w Toruniu.

Powiększ zdjęcie

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim

6 marca 2020 |
Edyta Jasińska

 W dniu 21.02.2020 roku   odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

Dotowanie budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

6 marca 2020 |
Edyta Jasińska

Zgodnie z Uchwałą nr 47/2190/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu naboru i rozpatrywania wniosków dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zasad rozliczania zadań współfinansowanych ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  właściciele gospodarstw rolnych posiadających nr identyfikacyjny producenta rolnego mogą wnioskować o dotacje na budowę/renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.

Powiększ zdjęcie

Spotkanie informacyjne w Toruniu pt. „Fundusze na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców”

4 marca 2020 |
Edyta Jasińska

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców”, na którym przedstawiona zostanie aktualna oferta wsparcia unijnego na poprawę efektywności energetycznej i OZE dla przedsiębiorców z regionu. Dodatkowo przedsiębiorcy dowiedzą się o możliwościach skorzystania z funduszy norweskich.

Powiększ zdjęcie

Z Koszalina wróciły z medalem

4 marca 2020 |
Jolanta Zarembska, Paulina Szymańska

W miniony weekend dziewczęta z Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK wzięły udział w Turnieju Piłki Ręcznej MAKESPORT CUP KOSZALIN 2020. Turniej został rozegrany w trzech rocznikach dziewcząt  rocznik 2007, 2008, 2009.  Kowalewo reprezentowały dwie drużyny , kategorii rocznika 2007 i 2009. Turniej został rozegrany systemem  „każdy z każdym” , tak więc każda z drużyn rozegrała po 5 meczów.

Powiększ zdjęcie

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego: Żuk A 15B rok produkcji 1984

4 marca 2020 |
Natalia Maleszewska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego: Żuk A 15B rok produkcji 1984. Cena wywoławcza to 4.500,00 zł ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). Oferty należy składać do 12.03.2020r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ.

Powiększ zdjęcie

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego: Żuk A15 rok produkcji 1988

4 marca 2020 |
Natalia Maleszewska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego: Żuk A15 rok produkcji 1988. Cena wywoławcza to 1.500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). Oferty należy składać do 12.03.2020r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ.

Powiększ zdjęcie

Kolejny udany występ zawodników Sekcji Karate Kyokushin z Kowalewa Pomorskiego

4 marca 2020 |
Jolanta Jakubiak

Zawodnicy trenujący w Sekcji Karate Kyokushin w Kowalewie Pomorskim wystartowali w Otwartych Mistrzostwach Województwa Kujawsko- Pomorskiego w walkach- kumite. Zawody odbyły się w Chełmnie, łącznie wzięło w nich udział 134 zawodników.

Powiększ zdjęcie

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

3 marca 2020 |
Katarzyna Przygocka

Zaproszenie do składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" - w terminie do 10 marca b.r włącznie.

 

Powiększ zdjęcie

Pięć pucharów dla kolarzy UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo

3 marca 2020 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

- triumf Martyny Lewandowskiej w kategorii żakini;

- żakinie na podium w klasyfikacji klubowej;

- UKS „Sokół” czwartym klubem w kolarskiej lidze UKS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa

Powiększ zdjęcie Widok%20pomnika

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

3 marca 2020 |
Patrycja Baran

1 marca po raz kolejny obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto państwowe ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

Powiększ zdjęcie

Konkurs "Oznaki wiosny"

2 marca 2020 |
Organizatorzy

Regulamin konkursu literacko-przyrodniczo-plastycznego pn.: „Oznaki wiosny”

Powiększ zdjęcie

Konkurs Wielkanocny 2020

2 marca 2020 |
Organizatorzy

Wydarzeniem wpisującym się w tradycję Kowalewa Pomorskiego w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne, które ubarwia i wzbogaca krajobraz kulturalny jest Wielkanocny Konkurs w Niedzielę Palmową.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Powiększ zdjęcie

Z urodzinowymi wizytami

2 marca 2020 |
Justyna Zagacka

Zgodnie z wieloletnią tradycją składania wizyt u Jubilatów z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Burmistrz, Miasta Pan Jacek Żurawski wspólnie z Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Zytą Szymańską i pracownikami socjalnymi korzystając z zaproszenia odwiedzili dostojnych Jubilatów z okazji ich urodzin.

Powiększ zdjęcie

Burmistrz z wizytą u młodych karateków

28 lutego 2020 |
Jolanta Jakubiak

Młodzi karatecy z Sekcji w Kowalewie Pomorskim na wyjątkowym, uroczystym treningu w obecności rodziców oraz zaproszonych gości odebrali certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu na kolejne, wyższe stopnie kyu oraz dyplomy za aktywne uczestnictwo w treningach.

Powiększ zdjęcie Logo

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2020 r.

28 lutego 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Powiększ zdjęcie

Wiosenne wypalanie traw

28 lutego 2020 |
Edyta Jasińska

W związku ze zbliżającym się okresem wiosennym i stosowanymi praktykami wypalania traw, przypominamy o konsekwencjach z tym związanych. Proceder ten nie tylko w znacznym stopniu niszczy środowisko, ale stanowi również duże niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się pożaru.

 

Powiększ zdjęcie

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.

27 lutego 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

Powiększ zdjęcie

Informacja o zmianie godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu

26 lutego 2020 |
Emilia Pęcak - Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

Informujemy, że od dnia 1 marca 2020 r.Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu przyPlacu 100-lecia 25, będzie czynny od poniedziałku do piątku  od godz. 11.30 do godz. 15.30.

Godziny pracy Punktu w Kowalewie Pomorskim przyPlacu Wolności 13, pozostają bez zmian:

Powiększ zdjęcie

Podsumowanie pracy Komitetu 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej

25 lutego 2020 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 19 lutego 2020 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. S. Reymonta odbyło się posiedzenie i podsumowanie pracy Komitetu 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej.

Powiększ zdjęcie

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

24 lutego 2020 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Powiększ zdjęcie

Zimowy bal karnawałowy za nami…

24 lutego 2020 |
Anita Olszewska i Małgorzata Seifert-Kamper

Jest karnawał! W karnawale wszyscy urządzają bale. To tradycja bardzo stara, strojów pięknych co niemiara! Niech się bawią duzi, mali zgromadzeni na tej sali! Takimi słowami gospodynie tegorocznego balu dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim – Anita Olszewska i Małgorzata Seifert-Kamper – przywitały przybyłych gości.

Powiększ zdjęcie

Wymiana liczników energii elektrycznej

21 lutego 2020 |
Wiesław Chmielewicz

W dniach 25.02.-13.03.2020 r. w godzinach (poniedziałek- piątek 8.00-20.00, sobota 8.00-15:00) u odbiorców zamieszkałych w Wielkim Rychnowie nastąpi wymiana liczników energii elektrycznej.

Powiększ zdjęcie

Informacja po awarii

20 lutego 2020 |
Wiesław Chmielewicz

W związku z docierającymi do tut. Urzędu uwagami dotyczącymi pogorszenia się jakości wody wskutek awarii, która miała miejsce w dniu 16.02.2020 r. informujemy, że Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite niezwłocznie przystąpił do jej usuwania, a po zakończeniu dokonał płukania sieci.

Powiększ zdjęcie

KONCERT WALENTYNKOWY

19 lutego 2020 |
Danuta Kołodziej

W  dniu 14 lutego 2020 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim  odbył się KONCERT WALENTYNKOWY.

Powiększ zdjęcie

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

19 lutego 2020 |
Magdalena Gręźlikowska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020.

Powiększ zdjęcie

W krainie bajek i baśni, czyli bal karnawałowy na Osiedlu Brodnickim

18 lutego 2020 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Przewodniczący Osiedla Brodnickiego wraz z Zarządem wie, że "W karnawale, w karnawale dookoła wielkie bale (...)", i tak, zgodnie z tradycją również w naszej świetlicy osiedlowej zorganizowano zabawę karnawałową wraz z wizytą Świętego Mikołaja.

Powiększ zdjęcie

Wyjazd najmłodszych z Bielska do kina

17 lutego 2020 |
Małgorzata Dębińska

Sołtys sołectwa Bielsk p. Agnieszka Reiwer 5 lutego 2020 r. zorganizowała, dla dzieci wyjazd do kina. Z uwagi na trwające ferie wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców sołectwa.

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie

Teleopieka – nowy rodzaj wsparcia dla osób starszych, samotnych i osamotnionych

11 lutego 2020 |
Agnieszka Januszko

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Kowalewo Pomorskie do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" prowadzimy nabór osób chętnych do tego rodzaju wsparcia.

Powiększ zdjęcie

Spotkanie Gwiazdkowe w Sołectwie Pruska Łąka

11 lutego 2020 |
Natalia Maleszewska

Wieczór 31.01.2020 r. w Świetlicy Wiejskiej w Pruskiej Łące był wyjątkowy i przepełniony radością, przede wszystkim najmłodszych mieszkańców Sołectwa. Sołtys wraz z Radą Sołecką zorganizowali spotkanie gwiazdkowe, na które przybył szczególny gość - Św. Mikołaj.

Powiększ zdjęcie

Informacja dot. oświetlenia na terenie miasta Kowalewo Pomorskie

11 lutego 2020 |
Katarzyna Brzycka

Urząd Miejski informuje, że w związku z awarią kabla energetycznego, na terenie miasta od kilku dni stwierdza się czasowe wyłączenia prądu i brak oświetlenia ulicznego przy niektórych ulicach. 

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

11 lutego 2020 |
Patrycja Baran

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy dla Pana Jacka Żurawskiego Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie,
z powodu śmierci Teścia
Składają: Radni Rady Miejskiej, Sołtysi, Dyrektorzy placówek oświatowych, Kierownicy jednostek podległych, oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Kowalewo Pomorskie będzie miało obwodnicę

8 lutego 2020 |
Monika Piróg

Drodzy mieszkańcy Gminy Kowalewo Pomorskie pragnę poinformować, że w dniu dzisiejszym Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosił listę 100 obwodnic. W rządowym programie jest również długo oczekiwana przez mieszkańców naszej gminy obwodnica Kowalewa Pomorskiego.