Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Dożynki sołeckie w Bielsku

11 września 2020 |
Małgorzata Dębińska

W dniu 5 września br. w sołectwie Bielsk odbyły się dożynki sołeckie, które tradycyjnie ukoronowały całoroczny trud rolników związany z zakończeniem najważniejszych prac polowych i zbiorem zbóż. Uroczystość zainaugurowało nabożeństwo pod przewodnictwem ks. Arkadiusza Relidzińskiego.

Powiększ zdjęcie

Podział funduszu sołeckiego na rok 2021 w sołectwie Chełmoniec

11 września 2020 |
Renata Siwiec

W dniu 3 września 2020 roku odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Chełmoniec, podczas którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2021 w łącznej kwocie 21.212,45 zł.

Powiększ zdjęcie

Zebranie w sołectwie Kiełpiny

11 września 2020 |
Anna Panak

W dniu 7 września bieżącego roku mieszkańcy sołectwa Kiełpiny dokonali podziału środków Funduszu Sołeckiego na 2021 rok. W przyszłym roku do dyspozycji sołectwa przypadła kwota 22.195,81 zł. Zebrani mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali o przeznaczeniu ww. funduszu na utrzymanie dróg i chodnika oraz obiektu remizo-świetlicy wraz z terenami zielonymi i integrację.

Powiększ zdjęcie

„Sprzątanie Świata 2020” - Apel do społeczeństwa

10 września 2020 |
Renata Siwiec

Informuję, że w dniach 18-19 września br. miasto i gmina Kowalewo Pomorskie po raz kolejny przystąpi do akcji „Sprzątanie Świata – Polska". Bieżąca kampania prowadzona jest pod hasłem "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję".

Powiększ zdjęcie

Podziękowania

10 września 2020 |
Żona z rodziną

Panu Jackowi Żurawskiemu Burmistrzowi Miasta,
Zarządowi Oddziału M-G Zw. OSP RP w Kowalewie Pomorskim,
Druhom OSP z terenu Gminy, Radnym Rady Miejskiej,
Sołtysom oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie do udziału w XXVIII Diecezjalnym Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej

9 września 2020 |
Barbara Niewidział Dyrektor M-GOK

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim zaprasza do udziału w XXVIII Diecezjalnym Festiwalu Pieśni
i Piosenki Religijnej w dniu 17.10.2020 r. w M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Uroczyste powierzenie stanowiska dyrektora szkoły oraz wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

9 września 2020 |
Paulina Wilamowska

31 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się uroczyste powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące pani Danucie Drożdży, na okres kolejnych 5 lat szkolnych.

Powiększ zdjęcie

Stypendium naukowe dla najzdolniejszych uczniów w gminie

9 września 2020 |
Paulina Wilamowska

W dniach 31 sierpnia oraz 1 września 2020 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim, odbyły się uroczystości wręczenia stypendium za wysokie wyniki w nauce, za rok szkolny 2019/2020.

Powiększ zdjęcie

Program „Czyste Powietrze”

9 września 2020 |
Edyta Jasińska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Powiększ zdjęcie

Powszechny Spis Rolny – rachmistrzowie spisowi

9 września 2020 |
Edyta Jasińska

W dniu 3 września 2020 r. Burmistrz Miasta spotkał się z rachmistrzami spisowymi wykonującymi czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Powiększ zdjęcie

Turnieje – Akademia Piłkarska Młode Lwy

9 września 2020 |
Akademia Piłkarska Młode Lwy

od koniec sierpnia Akademia Piłkarska Młode Lwy Kowalewo Pomorskie po raz kolejny zorganizowała turnieje piłkarskie dla dzieci. W tym roku rywalizowały ze sobą młodzi piłkarze z roczników 2010, 2011 oraz 2012.

Powiększ zdjęcie

Informacja - czasowa Organizacja Ruchu

9 września 2020 |
Beata Lewandowska

Informujemy, iż w związku z rozpoczęciem budowy Farmy Wiatrowej Piątkowo, wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo- Inżynieryjnego SA zawiadamia: od dnia 14.09.2020 r. do dnia 30.04.2021 r. wprowadzona zostanie czasowa Organizacja Ruchu.

Powiększ zdjęcie

Podział funduszu sołeckiego na 2021 r. w sołectwie Chełmonie

9 września 2020 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 02.09.2020 r. mieszkańcy Chełmonia podzielili budżet, którym sołectwo będzie dysponowało w 2021 r. Z kwoty 23 319,65 zł zł najwięcej środków zostanie przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych (45,03 %).

Powiększ zdjęcie

Podział funduszu sołeckiego na rok 2021 w sołectwie Lipienica

9 września 2020 |
Katarzyna Jankowska

W dniu 31 sierpnia 2020 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Lipienica podczas, którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2021 w łącznej kwocie 16.951,23 zł. Z tej kwoty największą cześć środków mieszkańcy przeznaczyli na utrzymanie dróg w sołectwie.

Powiększ zdjęcie

Ogłoszenie - awaria wody

8 września 2020 |
Wiesław Chmielewicz

Informujemy, że w związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Frydrychowo w dniu 09.09.2020 r. w godz.: 12:00-14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców:

  • Frydrychowa – brak wody
  • Kowalewa Pomorskiego – brak lub obniżenie ciśnienia,
Powiększ zdjęcie

O przyszłości Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

7 września 2020 |
Monika Piróg

W dniu 3 września br. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski brał udział w spotkaniu w sprawie przyszłości tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jest to forma współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich.

Powiększ zdjęcie

81. rocznica wybuchu II wojny światowej

7 września 2020 |
Monika Piróg

1 września br. w celu uczczenia 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz tych, którzy podczas niej oddali swoje życie o godz. 7.40 przy tablicy upamiętniającej powitanie wojsk gen. Józefa Hallera na kowalewskim rynku, rozpoczęły się uroczystości rocznicowe.

Powiększ zdjęcie

40. rocznica Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

7 września 2020 |
Monika Piróg

30 sierpnia br. w związku z 40. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych i utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" w Lipnie i Toruniu odbyły się uroczystości nawiązujące do ówczesnych wydarzeń.

Powiększ zdjęcie

Informacja - wymiana węzłów wodociągowych

4 września 2020 |
Prezes Zakładu Usług Wodnych

Zakład Usług Wodnych sp. z o. o. informuje mieszkańców Kowalewa Pomorskiego, że w miesiącu wrześniu realizowana będzie wymiana węzłów wodociągowych na terenie miasta. Prowadzone roboty montażowe mogą przyczynić się do okresowego pogorszenia jakości wody pitnej. Większość robót będzie prowadzona w godzinach nocnych tj. 22-6 po wcześniejszym komunikacie dla modernizowanego odcinka sieci. 

Powiększ zdjęcie

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS ponownie od 1 września 2020 r.

4 września 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Powiększ zdjęcie

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2020 r.

4 września 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Powiększ zdjęcie

Pieniądze na Twój biznes. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

4 września 2020 |
Fundacja Wspomagania Wsi

Pieniądze na Twój biznes

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

Fundusz pożyczkowy Fundacji Wspomagania Wsi

Powiększ zdjęcie

Ankieta dot. działalności M-GOK w Kowalewie Pomorskim

4 września 2020 |
Barbara Niewidział Dyrektor M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim prowadzi na terenie Gminy działalność kulturalno-rozrywkowo - rekreacyjną. Chcemy poprosić Państwa o opinię na temat naszej pracy, poprzez wypełnienie poniższej ankiety.

Powiększ zdjęcie

Narodowy Fundusz Zdrowia podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19

4 września 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Od 2 września NFZ rozpocznie emisję cyklu filmów edukacyjnych „Bezpieczni w czasie epidemii". Każdy z 10 odcinków dotyczy właściwych zachowań w różnych obszarach codziennego życia w dobie pandemii. Zaproszeni do projektu eksperci odpowiedzą na najczęściej zadawane pytania, m.in. jak bezpiecznie się leczyć, gdzie szukać pomocy w razie nagłego zachorowania, jak podróżować, czy jak zadbać o zdrowie i kondycję.

Powiększ zdjęcie

Msza św. w intencji dziękczynienia za zbiory

2 września 2020 |
Edyta Jasińska

W dniu 29 sierpnia 2020 r. o godzinie 13.00 w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim została odprawiona Msza święta w intencji dziękczynienia za zbiory.

Powiększ zdjęcie

Powszechny Spis Rolny – samospis internetowy

2 września 2020 |
Edyta Jasińska

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Powszechny Spis Rolny. Jest to najważniejsze badanie gospodarstw rolnych. Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Powiększ zdjęcie

Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za nami

2 września 2020 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

29 sierpnia br. po raz dwunasty UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo był organizatorem Mistrzostw Województwa Kujawsko – Pomorskiego o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w ramach kolarskiej ligi UKS. W związku z panującą pandemią zawody rozegrano z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych.

Powiększ zdjęcie

„Młodzi bez alkoholu X”

1 września 2020 |
Agnieszka Lis

Świetlica Socjoterapeutyczna od września br. przystępuje do kolejnej realizacji zadania „Młodzi bez alkoholu". Kowalewska placówka przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia, na dziesiątą edycję programu pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.000,00 zł 

Powiększ zdjęcie

Bezpłatne posiłki dla dzieci

28 sierpnia 2020 |
Agata Życińska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 istnieje możliwość udzielenia pomocy w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie w skali miesiąca nie przekracza kwoty 792,00 zł netto.

Powiększ zdjęcie

Dołączyliśmy do kampanii „Pod biało-czerwoną”

26 sierpnia 2020 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Informujemy, że Gmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do projektu „Pod biało-czerwoną", który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce.

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

26 sierpnia 2020 |
Edyta Jasińska

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ŚP. Druha Józefa Fiedorka
Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym składają:
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski, Zarząd Oddziału M – G Zw. OSP RP w Kowalewie Pomorskim, Druhowie OSP z terenu gminy, Radni Rady Miejskiej, Sołtysi, oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Obchody 81. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

26 sierpnia 2020 |
Patrycja Baran

Obchody 81. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej rozpoczną się 1 września o godz. 7:40 podniesieniem flagi państwowej na maszt znajdujący się przy tablicy upamiętniającej powitanie wojsk gen. Józefa Hallera na kowalewskim rynku.

Powiększ zdjęcie

Pożegnanie ks. Michała oraz 100 – lecie posługi Sióstr Elżbietanek

26 sierpnia 2020 |
Patrycja Baran

Dnia 23 sierpnia Burmistrz Miasta Jacek Żurawski uczestniczył we mszy świętej w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim, podczas której odbyło się pożegnanie ks. Michała Wyrębskiego, który pełnił w naszym kościele posługę duszpasterstką przez ostatnie dwa lata.

Powiększ zdjęcie

Stypendia dla najlepszych uczniów – nabór ruszy 1 września

26 sierpnia 2020 |
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Nawet 5 tysięcy złotych rocznie mogą otrzymać utalentowani i pracowici uczniowie kujawsko-pomorskich szkół w ramach trzech marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie trafi w tym roku do ponad półtora tysiąca młodych mieszkańców regionu.

Powiększ zdjęcie

Sokół z medalem na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików

25 sierpnia 2020 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

W minioną sobotę zawodnicy UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo wystartowali w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w jeździe na czas, które odbyły się w Młyńcu gm. Lubicz.

Powiększ zdjęcie

XXI Sesja Rady Miejskiej W Kowalewie Pomorskim

25 sierpnia 2020 |
Donata Pilarska-Mądry

Podczas XXI Sesji w dniu 20 sierpnia bieżącego roku radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim podjęli uchwały w sprawach:

Powiększ zdjęcie

Druga rocznica śmierci śp. Honorowego Obywatela Miasta siostry Moniki Gojtowskiej

24 sierpnia 2020 |
Marta Chądzyńska

24 sierpnia 2020 r.; minęła druga rocznica śmierci śp. Honorowego Obywatela Miasta siostry Moniki Gojtowskiej. W tym dniu wiązankę na grobie złożyli Zastępca Burmistrza Ilona Rybicka wspólnie z Kierownikiem Biura Rady Miejskiej Donatą Pilarską- Mądry.

Powiększ zdjęcie

Przebudowa drogi gminnej Mlewiec – Nowy Dwór

21 sierpnia 2020 |
Paulina Wiśniewska

Informujemy, że od dnia 21 sierpnia br. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z Wąbrzeźna rozpocznie roboty w ramach zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m". Termin wykonania zadania został ustalony do 31 października br.

Powiększ zdjęcie

Podział funduszu sołeckiego na rok 2021 – Nowy Dwór

20 sierpnia 2020 |
Natalia Kociemska

W dniu 12 sierpnia 2020r., mieszkańcy sołectwa Nowy Dwór zebrali się w celu podziału funduszu sołeckiego na rok 2021.

Powiększ zdjęcie

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – II transza 2020

20 sierpnia 2020 |
Natalia Kociemska

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.