Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Akcja przewonienia gazu ziemnego: "Jesień 2021"

24 września 2021 |
Karolina Kowalska

W związku z otrzymanym pismem, które wpłynęło do tutejszego Urzędu informujemy, że PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 05.10. - 07.10.2021 roku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2021", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Powiększ zdjęcie

Promocja Projektu "Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy"

24 września 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult

Szanowni Państwo, w związku z realizacja na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu pt „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy'' w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy informujemy potencjalnych uczestników o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie. 

Powiększ zdjęcie

Promocja Projektu "Aktywizacja młodzieży NEET"

24 września 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult

Szanowni Państwo, w związku z realizacją na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu nr. POWR.01.02.01-04-0105/19 pt: ,,Aktywizacja młodzieży NEET'' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń, informujemy potencjalnych uczestników o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie.

Powiększ zdjęcie

Spotkanie dla przedsiębiorców - Internacjonalizacja MŚP. Jak skutecznie wchodzić na rynki zagraniczne

24 września 2021 |
Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na kolejne ze spotkań/szkoleń dla przedsiębiorców w ramach Projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg.

Powiększ zdjęcie

Uroczystości dożynkowe wraz z poświęceniem drogi gminnej nr 110118C w Srebrnikach

24 września 2021 |
Beata Lewandowska

Dnia 19 września br. mieszkańcy sołectwa Srebrniki zorganizowali dożynki sołeckie połączone z poświęceniem drogi gminnej nr 1101180C.

Powiększ zdjęcie

Odwiedziny w bibliotece

23 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

22 września Miejska Biblioteka Publiczna gościła grupę Tygrysków oraz przedstawiciela z grupy Groszków, oddziału przedszkolnego SP w Mlewie, wraz z opiekunkami p. Ewą i p.Asią . Była to pierwsza ich wizyta w Bibliotece.

Powiększ zdjęcie

Projekt WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

22 września 2021 |
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego". PONIŻEJ INFORMACJA O KOLEJNYCH NABORACH.

Powiększ zdjęcie

Jesienna Wystawa Ogrodnicza – Barwy Lata – Jesienią w Ogrodzie

22 września 2021 |
Marta Chądzyńska

W dniu 19 września 2021 roku na terenach wystawowych w Minikowie koło Nakła po raz kolejny odbyła się Jesienna Wystawa Ogrodnicza pn. BARWY LATA – JESIENIĄ W OGRODZIE. Została ona połączona z promocją karpia nakielskiego pn. „KARP NIE TYLKO NA ŚWIĘTA".

Powiększ zdjęcie

EKOBIESIADA 2021

22 września 2021 |
Barbara Niewidział Dyrektor M-GOK

W dniu 19 września 2021 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim zorganizowano po raz czternasty konkursy w ramach EKOBIESIADY. Impreza corocznie organizowana jest w ramach kampanii Sprzątanie Świata-Polska. Ekobiesiada składała się z konkursów: plastycznego, pokazu mody ekologicznej, kulinarnego oraz dodatkowo wybrano „Super Szefów Kowalewa Pomorskiego 2021".

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie na spotkanie w sprawie opracowania projektowego dla obwodnicy Kowalewa Pomorskiego

21 września 2021 |
Mirosław Wasilewski

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zaprasza mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie na spotkanie w sprawie opracowania projektowego dla obwodnicy Kowalewa Pomorskiego

Powiększ zdjęcie

Dożynki sołeckie w Bielsku

21 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 11 września br. w sołectwie Bielsk odbyły się dożynki sołeckie, które tradycyjnie ukoronowały całoroczny trud rolników związany z zakończeniem najważniejszych prac polowych i zbiorem zbóż. Uroczystość zainaugurowało nabożeństwo pod przewodnictwem ks. Arkadiusza Relidzińskiego.

Powiększ zdjęcie

Koncert w Kawiarence Muzycznej

21 września 2021 |
Wiktor Kamiński

W dniu 18.09.2021 r. w KAWIARENCE MUZYCZNEJ M-GOK w Kowalewie Pomorskim odbył się koncert w wykonaniu Karoliny Zielińskiej i Marka Piątkowskiego. Artyści zaprezentowali dawne niezapomniane polskie przeboje m. in. Anny Jantar, Zbigniewa Wodeckiego, Czerwonych Gitar. Wszyscy zgromadzeni przy filiżance kawy i słodkim ciastku z przyjemnością wysłuchali radosnych i pełnych ekspresji utworów.

Powiększ zdjęcie

Srebrne kolarskie ostatki

21 września 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

Miniony weekend był niezwykle udany i pracowity w wykonaniu kolarzy UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo. 18 września br. Jagoda Dębińska wraz z Amelią Falkowską (obie SP Wielkie Rychnowo) wywalczyły srebrny medal podczas rozegranych w Robakowie Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w jeździe dwójkami na czas.

Powiększ zdjęcie

Informacja o zaplanowanych pomiarach ruchu na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie

21 września 2021 |
Mirosław Wasilewski

Przekazujemy pismo informujące o zaplanowanych pomiarach ruchu w dniach 21.09.2021 do 01.10.2021 r. na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w związku z planowaną budową obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.

Powiększ zdjęcie

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"

20 września 2021 |
Natalia Maleszewska

Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog" oraz "Zaproś kominiarza".

Powiększ zdjęcie

DKK w kowalewskiej bibliotece

20 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

Grill integracyjny mieszkańców sołectwa Kowalewo Pomorskie

20 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 15 września 2021 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbył się grill integracyjny mieszkańców sołectwa Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Wizyta przedszkolaków w bibliotece

17 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. W poniedziałek 13 września z okazji Akcji Narodowe Czytanie dwie grupy z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim wybrały się na wycieczkę do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskiem. 

Powiększ zdjęcie

Wizyta przedszkolaków w Bibliotece - grupa Zajączki

17 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Dnia 16 września na spotkanie z Biblioteką zaprosiliśmy grupę Zajączki z Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim. Na dzieci czekała moc atrakcji, od opowieści o książkach, zwyczajach, regułach panujących w bibliotece. Zawodzie Bibliotekarza, ich pracy, rolach jakie pełnią w bibliotece i zadaniach jakie wykonują na co dzień w placówce. 

Powiększ zdjęcie

Kolejny zakup Nowości książkowych dla młodszych i starszych czytelników

17 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Kolejny zakup Nowości książkowych dla młodszych i starszych czytelników. Wśród nich powieści przygodowe, obyczajowe o tematyce wojennej, bajki z ulubionymi bohaterami, książeczki dla początkujących czytelników. Gorąco polecamy!

Powiększ zdjęcie

Mała Książka Wielki Człowiek

17 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA – kolejna odsłona kampanii Mała książka - wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki w naszej bibliotece.

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie do udziału w XXVIII Diecezjalnym Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej

17 września 2021 |
Barbara Niewidział Dyrektor M-GOK

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim zaprasza do udziału w XXVIII Diecezjalnym Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej który odbędzie się w dniu 16 października 2021 r.

Powiększ zdjęcie

Sukcesy w kolarskiej lidze Uczniowskich Klubów Sportowych

15 września 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

Bardzo dobrą passę kontynuują zawodnicy UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo, którzy w miniony weekend wystartowali w dwóch wyścigach w ramach kolarskiej Ligi UKS województwa kujawsko – pomorskiego.

Powiększ zdjęcie

Codzienne zajęcia realizowane w Dziennym Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim

15 września 2021 |
Terapeuci i Opiekunowie Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim

Codziennej aktywizacji, rehabilitacji i usprawnianiu uczestników w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej, wzmacnianiu oraz rozwijaniu sprawności, samodzielności służą różnorodne formy zajęć tj.:

Powiększ zdjęcie

Trening drogą do sukcesu

15 września 2021 |
Jolanta Zarembska

Zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Orlik" z sekcji piłki ręcznej wakacje spędziły aktywnie na treningach przygotowujących do sezonu. Treningi odbywały się w lipcu i sierpniu. Kolejnym krokiem , który miał pomóc w dobrej formie, był wyjazd na obóz sportowy do Ustki w ostatnich dniach wakacji. 

Powiększ zdjęcie

Setne urodziny Walerii Szcząchor

14 września 2021 |
Monika Ingram

Pani Waleria Szcząchor Mieszkanka Gminy Kowalewo Pomorskie skończyła 100 lat. Wyjątkowe i okrągłe urodziny świętowała otoczona kochającymi najbliższymi. 

Powiększ zdjęcie

„Pożegnanie lata” w sołectwie Chełmonie

14 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W sobotnie popołudnie 11 września 2021 r. odbyło się spotkanie integracyjne „Pożegnanie lata" w sołectwie Chełmonie. Po długiej przerwie związanej z panującą epidemią koronawirusa była to okazja do spotkania się mieszkańców.

Powiększ zdjęcie

Zakończenia lata w Nowym Dworze

14 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 11 września 2021 r. odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Nowy Dwór. Po długiej przerwie związanej z panującą epidemią koronawirusa była to okazja do wspólnego spotkania się.

Powiększ zdjęcie

Tanecznym krokiem przez Osiedle Brodnickie…

14 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W ubiegły piątek (10 września 2021 r.) w świetlicy osiedlowej, na Osiedlu Brodnickim, odbyły się zajęcia Zumby, uczestniczki udały się w muzyczną podróż, w szalone lata 20.

Powiększ zdjęcie

Wysokie loty kolarskich Sokołów

9 września 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

04 września br. po raz trzynasty UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo był organizatorem Mistrzostw Województwa Kujawsko – Pomorskiego o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w ramach kolarskiej ligi UKS.

Powiększ zdjęcie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 oraz wręczenie Stypendiów Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

8 września 2021 |
Karolina Milczarek

W dniu 01 września br. uczniowie powrócili do szkół po dwumiesięcznej przerwie, aby uroczyście rozpocząć rok szkolny 2021/2022.

Powiększ zdjęcie

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Golubiu Dobrzyniu

7 września 2021 |
Karolina Kowalska

Poniżej zamieszczamy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Golubiu Dobrzyniu zwracający uwagę na zagrożenia sanitarne związane z występowaniem dzikich gołębi na terenie miast.

Powiększ zdjęcie

Czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym?

3 września 2021 |
Natalia Maleszewska

Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną z 100 hulajnóg ufundowanych przez KRUS

Powiększ zdjęcie

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2021 r.

3 września 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Powiększ zdjęcie

Upamiętnienie rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

3 września 2021 |
Monika Ingram

W środę, 1. września, obchodziliśmy 82. rocznice wybuchu II Wojny Światowej. W celu upamiętnienia tego wydarzenia w naszym mieście zostały zorganizowane uroczyste obchody.

Powiększ zdjęcie

Kowalewska magia roweru trwa dalej – X Tour de Kowalewo Pomorskie za nami!!!

3 września 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

W dniu 28 sierpnia br. 230 miłośników „dwóch kółek" wzięło udział w jubileuszowej X edycji rajdu rowerowego „ Tour de Kowalewo Pomorskie". Organizatorami imprezy byli: UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo wraz z Urzędem Miejskim w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

Piknik Rodzinny „Zakończenie wakacji” na Osiedlu Brodnickim - 27.08.2021 r.

2 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Po ponad dwumiesięcznym czasie beztroski, wakacyjnych wyjazdów i relaksu czas powrócić do szkół.

Powiększ zdjęcie

Dzień Solidarności

1 września 2021 |
Monika Ingram

We wtorek, 31 sierpnia, obchodziliśmy Dzień Solidarności i Wolności - święto państwowe ustanowione dla upamiętnienia podpisania porozumień sierpniowych z 1980 roku.

Powiększ zdjęcie

Pożegnanie Sióstr Elżbietanek

1 września 2021 |
Monika Ingram

W minioną niedzielę podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez księży kanoników Piotra Igielskiego i Romana Piaska uroczyście pożegnano Siostry Elżbietanki, które dotychczas sprawowały posługę w parafii Kowalewo Pomorskie. Czas ten wykorzystano na podziękowania za wieloletnią służbę, wręczając Siostrom kwiaty i składając życzenia pomyślności na kolejne lata. W uroczystościach udział wzięli Kierownictwo Urzędu Miejskiego, Radni Rady Miejskiej oraz wierni.

Powiększ zdjęcie

XXXII sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

1 września 2021 |
Donata Pilarska-Mądry

W dniu 26 sierpnia bieżącego roku odbyła się kolejna XXXII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Podczas czwartkowej Sesji Radni podjęli m.in. uchwałę dotyczącą trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała ma na celu szczegółowe określenie zasad oraz usprawnienie procesu uchwalania budżetu gminy.