Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Projekt "Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko - pomorskim"

31 sierpnia 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) to prawdziwy cichy zabójca, stanowi ósmą przyczynę zgonów na świecie, a objawy choroby nie dają o sobie znać przez długi czas. Niezwykle ważne jest więc możliwe szybkie wykrycie choroby i natychmiastowe wdrożenie leczenia!

Powiększ zdjęcie

Wprowadzenie relikwii Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

27 sierpnia 2021 |
Monika Ingram

W niedzielę, 22 sierpnia br., odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do kościoła parafialnego pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył ks. Kanonik Benedykt Drewek.

Powiększ zdjęcie

Program ERASMUS+ - informacja o naborach

27 sierpnia 2021 |
Grupa Wydawnicza Semantika

Poniżej zamieszczamy informację o naborach na 2021-22 r. oraz na temat warsztatów z pisania wniosków do nowej edycji Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych.

Powiększ zdjęcie

Trzecia rocznica śmierci Honorowego Obywatela Kowalewa Pomorskiego siostry Moniki – Teresy Gojtowskiej

27 sierpnia 2021 |
Monika Ingram

24 sierpnia br. w kościele parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim została odprawiona Msza Święta w intencji zmarłej przed trzema laty siostry Moniki – Teresy Gojtowskiej Honorowego Obywatela Kowalewa Pomorskiego. Uczestniczył w niej Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski. 

Powiększ zdjęcie

Promocja Projektu "Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy"

27 sierpnia 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult

Szanowni Państwo, w związku z realizacja na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu pt „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy'' w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy informujemy o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie.

Powiększ zdjęcie

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – II transza 2021

27 sierpnia 2021 |
Aneta Watras

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kowalewo Pomorskie dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w ramach projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie”

26 sierpnia 2021 |
Monika Lewandowska

Szanowni Państwo,

Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii, uwag i wniosków mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na temat określenia kierunków rozwoju gminy, które zostaną wskazane w Studium.

Powiększ zdjęcie

Promocja Projektu "Aktywizacja młodzieży NEET"

26 sierpnia 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult

Szanowni Państwo, w związku z realizacją na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu nr. POWR.01.02.01-04-0105/19 pt: ,,Aktywizacja młodzieży NEET'' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń, informujemy o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie.

Powiększ zdjęcie

Święto Plonów w 2021 r.

25 sierpnia 2021 |
Monika Ingram

W minioną sobotę mieszkańcy Gminy Kowalewo Pomorskie uroczyście świętowali zakończenie żniw podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Mlewie. Organizatorami tego wydarzenia byli Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawki, ks. Marcin Nowicki Proboszcz Parafii w Kiełbasinie oraz Sołectwo Mlewo z Sołtysem Ryszardem Lipińskim.

Powiększ zdjęcie

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie

20 sierpnia 2021 |
Małgorzata Dębińska

Gmina Kowalewo Pomorskie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie" w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Powiększ zdjęcie

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

20 sierpnia 2021 |
Joanna Jasińska

W dniu 17 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Paulinie Rogozińskiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim i Pani Anicie Olszewskiej – nauczycielowi Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

Bezpłatne wsparcie zawodowe - ruszyły zapisy do jesiennej edycji projektu Career Boost!

19 sierpnia 2021 |
Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium

W imieniu Fundacji Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium przekazujemy informację o zapisach do IV edycji realizowanego przez nas projektu Career Boost - bezpłatnego dwudniowego szkolenia online prowadzonego przez ekspertów jednej z wiodących międzynarodowych firm – UBS, skierowanego m.in. do osób:

Powiększ zdjęcie

Wizyta Anny Gembickiej Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18 sierpnia 2021 |
Monika Ingram

W dniu 16 sierpnia br. nasze miasto odwiedziła Pani Anna Gembicka Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pobyt rozpoczęła od spotkania z Burmistrzem Miasta Kowalewo Pomorskie Panem Jackiem Żurawskim. Podczas wizyty poruszono tematy związane z planowaną budową obwodnicy oraz rozwiązaniami dla samorządowców zawartych w Polskim Ładzie.

Powiększ zdjęcie

Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego

18 sierpnia 2021 |
Monika Ingram

15 sierpnia to dzień, który został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. W miniony weekend w naszym mieście zorganizowano uroczyste obchody, które miały na celu upamiętnienie zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 r.

Powiększ zdjęcie

Projekt SZANSA NA LEPSZY START 2 - wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy

17 sierpnia 2021 |
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy

UWAGA PIERWSZY NABÓR NA ŚCIEŻKĘ DOTACYJNĄ W RAMACH PROJEKTU.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”.Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o projekcie i termin kolejnego naboru.

Powiększ zdjęcie

Projekt WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

17 sierpnia 2021 |
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. PONIŻEJ INFORMACJA O KOLEJNYCH 5 NABORACH.

Powiększ zdjęcie

Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie

11 sierpnia 2021 |
ARiMR

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa docierają informacje o tym, że rolnicy zachęcani są do zakupu urządzeń konkretnej firmy uzdatniających wodę. W informacji tej podane jest m.in., że połowę kosztów tego urządzenia refunduje ARiMR. W tym przypadku – jak wynika z treści informacji – chodzi najprawdopodobniej o pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych", która finansowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kowalewo Pomorskie dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w ramach projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie”

11 sierpnia 2021 |
Monika Lewandowska

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii, uwag i wniosków mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na temat określenia kierunków rozwoju gminy, które zostaną wskazane w Studium.

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie do udziału w projekcie językowym

11 sierpnia 2021 |
Biuro Realizacji Projektów Edukacyjnych

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Partnerami: Training House Szkolenia Biznesowe oraz Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej, realizuje projekt pt. „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz- masz- certyfikowane szkolenia językowe”, który skierowany jest do osób pełnoletnich (bez względu na poziom wykształcenia), które z własnej inicjatywy są zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języka angielskiego.

Powiększ zdjęcie

Informacja na temat inwestycji realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030, w tym obwodnicy Kowalewa Pomorskiego

10 sierpnia 2021 |
Mirosław Wasilewski

Dotyczy: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15

Powiększ zdjęcie

Pracowite wakacje kolarskich Sokołów

9 sierpnia 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

Trzy dni ścigania za nami, kolarski peleton, w tym zawodnicy UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo w dniach 06-08 sierpnia br. zawitał do Grudziądza, Gruczna i Kijewa Królewskiego, gdzie rozegrano Międzynarodowe Wyścigi Kolarskie.

Powiększ zdjęcie

Spotkanie integracyjne dla dzieci w sołectwie Srebrniki

5 sierpnia 2021 |
Beata Lewandowska

W dniu 30 lipca 2021 r. w słoneczne popołudnie przy budynku remizo-świetlicy w Srebrnikach zorganizowano spotkanie integracyjne dla dzieci mieszkających na terenie sołectwa Srebrniki. Na dzieci czekało wiele atrakcji... była dmuchana zjeżdżalnia, konkursy i zabawy ze „słodkimi" nagrodami a także wata cukrowa. Był czas na rozmowy oraz na skosztowanie pysznych ciast i potraw z grilla.

Powiększ zdjęcie

„Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie”

4 sierpnia 2021 |
Ewa Dąbkowska

W dniu 28 lipca br. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski oraz Skarbnik Gminy Magdalena Górna podpisali umowę na realizację projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, które w oparciu o unijne środki PROW wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się do poprawy warunków życia i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Powiększ zdjęcie

Dołącz do platformy GrupaWsparcia.pl i uzyskaj wsparcie w kryzysie

2 sierpnia 2021 |
Fundacja ADRA Polska

Przechodzisz trudne chwile? Czujesz się samotny? Nie potrafisz sobie poradzić ze swoimi problemami i w dodatku nie masz z kim o tym porozmawiać? Dołącz do społeczności portalu GrupaWsparcia.pl – platformy pomocy, która pozwala na w pełni anonimowe, bezpłatne oraz bezpieczne korzystanie ze wsparcia w kryzysie.

Powiększ zdjęcie

„Zdrowo, bo na Sportowo” - zajęcia sportowe dla wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie Pomorskim

2 sierpnia 2021 |
Agnieszka Lis

Świetlica Socjoterapeutyczna od maja do lipca br. realizowała zadanie pn. „Zdrowo, bo na Sportowo”.

Powiększ zdjęcie Konsultacje%20społeczne

Projekt „Planowanie z mieszkańcami”

2 sierpnia 2021 |
Małgorzata Dębińska

Gmina Kowalewo Pomorskie uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/19 z dnia 30 maja 2019 r. przystąpiła do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. W ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami" projekt opracowanego dokumentu poddany zostanie konsultacjom.

Powiększ zdjęcie

Informacja o medalach

2 sierpnia 2021 |
Anna Szewczyk

Szanowni Mieszkańcy!

W imieniu Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie p. Jacka Żurawskiego jak również i swoim, pragnę zachęcić pary małżeńskie zamieszkałe na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, które przeżyły wspólnie w związku małżeńskim co najmniej 50 lat o zgłaszanie chęci otrzymania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Powiększ zdjęcie

Wakacyjny piknik w Piątkowie

28 lipca 2021 |
Anna Dalke

W upalne, sobotnie popołudnie dn. 23.07.2021 r. odbył się piknik rodzinny w Piątkowie, który był dobrą okazją do spotkania mieszkańców, po długim okresie lockdownu. Na placu za Wiejskim Domem Kultury zapewniono liczne atrakcje: dmuchaną zjeżdżalnię, zabawy oraz konkursy.

Powiększ zdjęcie

Informacja dot. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

26 lipca 2021 |
Magdalena Matusewicz

Informujemy, że druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można pobierać z tut. Ośrodka od dnia 26 lipca 2021 r.,

Powiększ zdjęcie

Punkt informacyjno-konsultacyjny do obsługi mieszkańców na potrzeby programu „Czyste Powietrze”

23 lipca 2021 |
Edyta Jasińska

Informujemy mieszkańców, że w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim funkcjonuje Punkt informacyjno-konsultacyjny na potrzeby programu „Czyste Powietrze" dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych z gminy Kowalewo Pomorskie zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania.

Powiększ zdjęcie

STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności

23 lipca 2021 |
Natalia Maleszewska

Zgodnie z prośbą KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO zamieszczamy informację dot. tematyki stosowania  dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności.

Powiększ zdjęcie

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

20 lipca 2021 |
Edyta Jasińska

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
– obowiązki dla właścicieli i zarządców budynków od 1 lipca 2021 roku
1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Powiększ zdjęcie

XXVIII Międzynarodowy Turniej Szachowy

16 lipca 2021 |
Benedykt Mroziński

W dniach 09 – 11 lipca w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury odbył się XXVIII Międzynarodowy Turniej Szachowy. Niestety z powodu pandemii ponownie musieliśmy zorganizować w okrojonej formie. Dla dzieci zorganizowano dwudniowe zawody, a w niedzielę zorganizowano otwarty turniej w szachach aktywnych. Do rywalizacji przystąpiło ponad 140 szachistów.

Powiększ zdjęcie

Nowy okres zasiłkowy- Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz alimentacyjny 2021/2022

16 lipca 2021 |
Ewa Bicz

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentów na okres zasiłkowy 2021/2022 odbywać się będzie od 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Ośrodka, w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2021r.

Powiększ zdjęcie

Informacja dotycząca przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach do programu „Czyste powietrze”

16 lipca 2021 |
Paulina Zielińska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż zgodnie z Komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r.

Powiększ zdjęcie

STRATY PO ULEWNYCH DESZCZACH

15 lipca 2021 |
Katarzyna Frasunkiewicz

W związku ze stratami jakie powstały w gospodarstwach rolnych w wyniku występujących w nocy z 14 na 15 lipca 2021r. ulewnych deszczy i huraganu, które przyczyniły się do zalania pól oraz szkody w uprawach rolnych prosimy o składanie do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim informacji o szkodach powstałych w gospodarstwie rolnym 

Powiększ zdjęcie

Apel o pomoc dla pogorzelców z Nowej Białej

12 lipca 2021 |
Kierownik MGOPS Zyta Szymańska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zwraca się z gorącym apelem o pomoc finansową dla pogorzelców z miejscowości Nowa Biała.

Powiększ zdjęcie

Podpisanie aktu notarialnego w sprawie SIM „KZN-Toruński”

9 lipca 2021 |
Paulina Wilamowska

W dniu 1 lipca 2021 roku Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski uczestniczył w  podpisaniu aktu notarialnego, zawiązującego Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN-Toruński", w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Powiększ zdjęcie

NASZE SZCZYPIORNISTKI

7 lipca 2021 |
Paulina Szymańska.

W maju odbyła się wojewódzka konsultacja Ośrodków Szkolenia Piłki Ręcznej 
w Wądzyniu. Brało w niej udział 5 uczennic z naszego Szkolnego Klubu Sportowego „Orlik" 
tj. Milena Boniecka, Oliwia Chmielewicz, Samanta Ciołek, Wiktoria Gajtkowska, Olga Górna.