Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

eZaświadczenie na portalu eKRUS

2 lipca 2021 |
Natalia Maleszewska

Od 1 lipca 2021 r. na koncie użytkownika w portalu eKRUS, w sekcji eDOKUMENTY, istnieje możliwość wygenerowania elektronicznych zaświadczeń (eZaświadczeń):

Powiększ zdjęcie

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r.

2 lipca 2021 |
Karolina Kowalska

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021,poz. 11).

Powiększ zdjęcie

Promocja Projektu "Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy"

1 lipca 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, w związku z realizacją na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu pt „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy'' w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku informujemy potencjalnych uczestników o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie. W załączeniu przesyłamy pismo z informacjami dotyczącymi wyżej wskazanego projektu.

Powiększ zdjęcie

Ogłoszenie o wyniku rekrutacji - „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

1 lipca 2021 |
Małgorzata Fryc

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w związku z przeprowadzoną rekrutacją uczestników do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” podaje do wiadomości: Listę zakwalifikowanych uczestników projektu, Listę rezerwową uczestników projektu, ważne informacje dotyczące w/w projektu.

Powiększ zdjęcie

Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

1 lipca 2021 |
Anna Szewczyk

W dniu 28 czerwca 2021 r., odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Powiększ zdjęcie

XXXI sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

30 czerwca 2021 |
Donata Pilarska-Mądry

Podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Burmistrz Miasta Jacek Żurawski otrzymał absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, a także wotum zaufania.

Powiększ zdjęcie

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

30 czerwca 2021 |
Monika Kozińska

W dniu 25 czerwca 2021 roku w Gminie Kowalewo Pomorskie, podobnie jak we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce, odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021. To dzień podsumowania ciężkiej i wytężonej pracy. 

Powiększ zdjęcie

Promocja projektu „Aktywizacja NEET”

29 czerwca 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult Sp. z o. o.

W związku z realizacją na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu nr. POWR.01.02.01-04-0105/19 pt: ,,Aktywizacja młodzieży NEET'' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń, informujemy potencjalnych uczestników o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie. W załączeniu przesyłamy pismo z informacjami dotyczącymi wyżej wskazanego projektu.

Powiększ zdjęcie

Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Zrób coś twórczego z odpadu starego”

29 czerwca 2021 |
Anna Dalke

W dniu 25 czerwca 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim rozstrzygnięto konkurs ekologiczny pn. „Zrób coś twórczego z odpadu starego".

Powiększ zdjęcie

Regionalny Turniej Kyokushin Karate w Kowalewie Pomorskim.

29 czerwca 2021 |
Krzysztof Lewandowski - Kierownik Sekcji Karate Kowalewo Pomorskie

W sobotę 19 czerwca 2021 roku w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim odbył się  Regionalny Turniej Kyokushin Karate organizowany przez Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin oraz Sekcję w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich za nami

29 czerwca 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

W dniach 25-26 czerwca br. 9 osobowa reprezentacja UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo wzięła udział w szosowych Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich w Raszkowie.

Powiększ zdjęcie

WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

28 czerwca 2021 |
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. PONIŻEJ INFORMACJA O KOLEJNYCH 4 NABORACH. UWAGA – po raz drugi realizowany jest tzw. nabór rezerwowy o zasięgu ogólno-wojewódzkim.

Powiększ zdjęcie

Zmiana realizatora rządowego programu „Dobry start”

25 czerwca 2021 |
Kamila Gajewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start" na rok szkolny 2021/2022.

Powiększ zdjęcie

Podziękowania

25 czerwca 2021 |
Paulina Górska

Mieszkańcy naszej gminy włączyli się w pomoc 3-letniej Lence z Obrowa, która walczy ze złośliwym nowotworem- glejakiem nerwu wzrokowego. Osoby o dobrych sercach dołożyły swoją cegiełkę, dzięki czemu Lence udało się uzbierać potrzebną kwotę na leczenie. Nasz udział polegał na zbieraniu nakrętek oraz zorganizowaniu kiermaszu ciast.

Powiększ zdjęcie

Życzenia wakacyjne

25 czerwca 2021 |
Karolina Jacuńska

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzymy by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć, że to był dobry dzień.

Powiększ zdjęcie

KPODR - szkolenia online

24 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenia online

Powiększ zdjęcie

AKTUALNY KATALOG ZNIŻEK DLA POSIADACZY KOWALEWSKIEJ KARTY SENIORA

24 czerwca 2021 |
Ewa Bąk

Aktualny katalog zniżek dla posiadaczy Kowalewskiej Karty Seniora

Powiększ zdjęcie

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

24 czerwca 2021 |
Ewa Bąk

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło raport – nowy serwis „Szczepienia Gmin”, który pokazuje, jak wyglądają szczepienia w wybranym regionie Polski. Dane tego rejestru uwzględniają miejsce zamieszkania pacjentów. Pozwala to dokładnie ocenić, ile osób zaszczepiło się w lokalnych społecznościach, bez względu na to, dokąd pacjent pojechał na zastrzyk. Można też prześledzić, jak wyglądają szczepienia w poszczególnych grupach wiekowych. Statystyka jest aktualizowana codziennie.

Powiększ zdjęcie Fot.%20Urząd%20Miasta%20Torunia

Porozumienie o współpracy ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

24 czerwca 2021 |
Monika Piróg

W dniu 18 czerwca br. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski podpisał porozumienie o współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia. MOF to podstawa do wykorzystania przez lokalne społeczności środków europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) perspektywy 2021-2027 na projekty służące rozwojowi całego objętego nim obszaru.

Powiększ zdjęcie

Kolejne pieniądze dla Gminy Kowalewo Pomorskie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

24 czerwca 2021 |
Monika Piróg

W dniu 21 czerwca br. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski odebrał voucher o wartości 600 000, 00 zł na realizację inwestycji na terenach po byłym PGR. Pozyskane fundusze pozwolą na modernizację świetlicy wiejskiej w Chełmoniu. Uroczyste wręczenie odbyło się w Gminie Kowal.

Powiększ zdjęcie

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

24 czerwca 2021 |
Karolina Milczarek

Informujemy, że w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie możliwe jest otrzymanie Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za rok szkolny 2020/2021.

Powiększ zdjęcie

KRUS zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

23 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza młodzież w wieku od 15 do 23 lat do udziału w konkursie filmowym „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa". Honorowy Patronat nad konkursem w roku Jubileuszu 30-lecia funkcjonowania KRUS sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Powiększ zdjęcie

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

23 czerwca 2021 |
LGD „Dolina Drwęcy”

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" serdecznie zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjno-konsultacyjne, podczas których będzie można uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia w ramach LSR.

Powiększ zdjęcie

#SZCZEPIMYSIE przeciwko Covid-19

22 czerwca 2021 |
Ewa Bąk

Szanowni Państwo,
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, zwracam się z gorącą prośbą, o jak najszybsze zaszczepienie się przeciwko COVID-19. Pokonanie koronawirusa jest bowiem możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka, a taką możliwość daje nam właśnie szczepionka.

Powiększ zdjęcie

Urodzinowa wizyta u stulatki

22 czerwca 2021 |
Zyta Szymańska

W dniu 18.06.2021 r. mieszkanka Naszej Gminy Pani Kazimiera Karwacka skończyła 100 lat. Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski wraz z Kierownikiem MGOPS Panią Zytą Szymańską udali się z wizytą do Jubilatki, składając jej osobiście życzenia.

Powiększ zdjęcie

Dzień Dziecka w sołectwie Chełmoniec

21 czerwca 2021 |
Renata Siwiec

W dniu 13 czerwca br. przy remizo-świetlicy w Chełmońcu odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Podczas jej trwania nie zabrakło wielu bezpłatnych atrakcji, takich jak: dmuchańce, wata cukrowa, bańki, słodkości oraz pieczone kiełbaski.

Powiększ zdjęcie

Letnie przesilenie na sportowo

18 czerwca 2021 |
Organizatorzy

Zapraszamy na „BIEG PRZESILENIE", w akcję włączyły się Referat Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim udostępniając boisko z bieżnią.

Powiększ zdjęcie

Ogłoszenie o naborze trenera aktywności fizycznej w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”

18 czerwca 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
ogłasza nabór na trenera aktywności fizycznej
w ramach realizacji
„Programu zapobiegania upadkom dla seniorów
w województwie kujawsko-pomorskim"

Powiększ zdjęcie

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim

17 czerwca 2021 |
Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim

Poniżej zamieszczamy ofertę edukacyjną Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. W załączeniu informator.

Powiększ zdjęcie

Kolejny medal dla ORLIKA

16 czerwca 2021 |
Jolanta Zarembska i Paulina Szymańska

Zawodniczki Uczniowskiego klubu Sportowego ORLIK z rocznika 2009 w dniu 12.06.2021 roku wzięły udział w Ogólnopolskim Turnieju GIMATIC Poddębice CUP. W turnieju uczestniczyło 10 zespołów - 150 zawodniczek. Każda drużyna rozegrała po 6 meczów. Nasze szczypiornistki 4 mecze wygrały, 1 zremisowały i 1 przegrały, co dało nam 2. miejsce w klasyfikacji końcowej.

Powiększ zdjęcie

Sukcesy Karateków z Kowalewa Pomorskiego

16 czerwca 2021 |
Krzysztof Lewandowski - Kierownik Sekcji Karate Kowalewo Pomorskie

Zawodnicy Sekcji Karate Kyokushin w Kowalewie Pomorskim regularnie trenują, podnoszą swoje umiejętności oraz odnoszą kolejne sukcesy.

Powiększ zdjęcie

Obwodnica - podpisanie umowy na opracowanie STEŚ

15 czerwca 2021 |
Monika Piróg

W dniu 14 czerwca br. w tut. Urzędzie podpisano umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15"

Powiększ zdjęcie

Debata mieszkańców nad Raportem o stanie Gminy Kowalewo Pomorskie

15 czerwca 2021 |
Marta Chądzyńska

Szanowni Mieszkańcy!

Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) Burmistrz Miasta co roku przedstawia Radzie Miejskiej Raport o stanie gminy.

Powiększ zdjęcie

List Prezes KRUS do Dzieci

14 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy list Prezes KRUS do Dzieci.

Powiększ zdjęcie

Projekt „EU-geniusz w świecie 3D” w szkołach podstawowych w Gminie Kowalewo Pomorskie

14 czerwca 2021 |
Monika Kozińska

Od 1 maja 2019 roku w czterech szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, tj.: Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskie, Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach oraz Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące, jest realizowany projekt „EU-geniusz w świecie 3D”.

Powiększ zdjęcie

Bezpłatne badania mammograficzne

14 czerwca 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Uprzejmie informujemy, iż Pracownicy Grupy LUX MED Diagnostyka w Gdyni, na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonają bezpłatne badania mammograficzne w dniu: - 18 czerwca 2021 r. w godz. 8.00-15.00

Powiększ zdjęcie

Spotkanie informacyjne

11 czerwca 2021 |
Edyta Jasińska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę starego pieca i termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze. 

Powiększ zdjęcie