Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Spotkanie informacyjne

11 czerwca 2021 |
Edyta Jasińska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę starego pieca i termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze. 

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie

Złoto w Bartoszycach

9 czerwca 2021 |
Paulina Szymańska i Jolanta Zarembska

W weekend, 28 -30 maja br., dziewczęta z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik" rocznik 2008 i młodsze wzięły udział w IX Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Miasta Bartoszyce.

Powiększ zdjęcie

Kolejne sukcesy młodych szachistów

8 czerwca 2021 |
Benedykt Mroziński

W miniony weekend młodzi szachiści rywalizowali Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików , które odbyly się w Przystani Bydgoszcz (Wyspa Młyńska). Zawody były prestiżowe z powodu punktacji w klasyfikacji klubów sportu młodzieżowego prowadzonej przez Ministerstwo Sportu. W turnieju wzięło udział trójka młodych szachistów z LKS PROMIEŃ Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

8 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 30 maja 2021 r. o świadczenie wyrównawcze mogą występować osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS renty rodzinne.

Powiększ zdjęcie

Informacja dotycząca poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

4 czerwca 2021 |
Barbara Wasilewska

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu mając na uwadze konieczność łagodzenia negatywnych skutków przemocy w rodzinie, sytuacji konfliktowych oraz zagrożenia przemocą pragnie poinformować mieszkańców naszej gminy o dostępności pomocy dla osób pokrzywdzonych tym zjawiskiem.

Powiększ zdjęcie

Wybór projektanta obwodnicy

4 czerwca 2021 |
Mirosław Wasilewski

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ogłosiła w listopadzie 2020 r. przetarg nieograniczony na opracowanie: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15"

Powiększ zdjęcie

Sprzedaż ciasta dla Lenki

4 czerwca 2021 |
Organizatorzy

Sprzedaż ciasta dla Lenki
06.06.2021 r. od 11.00
przy budce z lodami Marsjano w Kowalewie Pom.

Powiększ zdjęcie

Informacja o konserwacji strzelnicy w Kiełpinach

4 czerwca 2021 |
Anna Panak

Informujemy, że z uwagi na konieczność dokonania zabiegów
konserwacyjno-pielęgnacyjnych na strzelnicy w Kiełpinach
obiekt zostaje czasowo wyłączony z możliwości użytkowania.

Powiększ zdjęcie

Nowy system opłaty drogowej e-TOLL

2 czerwca 2021 |
Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu

Już w czerwcu 2021 na państwowych odcinkach dróg płatnych uruchomiony zostanie system poboru opłat e-TOLL. e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które zastąpi system ViaTOLL. Zmiana obejmuje użytkowników pojazdów lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Szczegółowe informacje o nowym systemie można znaleźć na stronie internetowej www.etoll.gov.pl

Powiększ zdjęcie

Sokoły na podium stawały i kolarskie doświadczenie zdobywały

2 czerwca 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

W minioną sobotę zawodnicy UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo ze zmiennym szczęściem walczyli w Kuczwałach, gdzie rozegrano III wyścig o Puchar Wójta Gminy Chełmża. Najmłodsze kategorie wiekowe tj. żak do pokonania miały dwie rundy, a najstarsze tj. młodzicy pętlę pokonywali trzykrotnie.

Powiększ zdjęcie

Program „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim”

2 czerwca 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Informujemy, że na terenie naszego województwa od stycznia 2021 roku realizowany jest program „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim", w ramach którego można skorzystać z:

  • bezpłatnych wykładów/prezentacji na temat profilaktyki i leczenia wzw,
  • bezpłatnych badań diagnostycznych,
  • bezpłatnych szczepień przeciw WZW.
Powiększ zdjęcie

XXX sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

1 czerwca 2021 |
Donata Pilarska-Mądry

W dniu 27 maja bieżącego roku odbyła się kolejna XXX Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Radni między innymi dokonali koniecznych przesunięć w budżecie gminy, oraz przyjęli sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020.

Powiększ zdjęcie

Projekt „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”

1 czerwca 2021 |

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”.Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o projekcie i termin kolejnego naboru.

Powiększ zdjęcie

Badanie przyczyn wypadków drogowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

1 czerwca 2021 |
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica

Szanowni Państwo,
studenci Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, prowadzą badania naukowe na temat przyczyn wypadków drogowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Polski.

Powiększ zdjęcie

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2021 r.

1 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. (M.P z 2021 r. poz. 472) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł.

Powiększ zdjęcie

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2021 r.

1 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Powiększ zdjęcie

Promocja projektu ,,Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy"

1 czerwca 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult Sp. z o. o.

W imieniu Instytutu Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w poinformowaniu jak największej liczby osób o realizacji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego projektu pt: „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy'' w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Powiększ zdjęcie

Promocja projektu ,,Aktywizacja młodzieży NEET"

1 czerwca 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, w imieniu Instytutu Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w poinformowaniu jak największej liczby osób o realizacji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego projektu nr. POWR.01.02.01-04-0105/19, pt: „Aktywizacja młodzieży NEET” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń.

Powiększ zdjęcie

KOMUNIKAT

31 maja 2021 |
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2021 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Kowalewie Pomorskim wznawia porady prawne w trybie stacjonarnym. Przypominamy, że zgłoszeń na poradę można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 784 637 815 lub przez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/golubsko-dobrzynski

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie do udziału w 8. edycji konkursu Eco-Miasto

31 maja 2021 |
Zespół Eco-Miasto

Szanowni Państwo,

trwa 8 edycja ogólnopolskiego projektu Eco-Miasto, którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. Projekt został zainicjowany w 2013 roku i od tego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród jednostek samorządu terytorialnego inicjatyw związanych z ochroną środowiska. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Zielona odbudowa.

Powiększ zdjęcie

Informacji dotycząca określenia ostatecznego termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

31 maja 2021 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

Powiększ zdjęcie

Nabór uczestników do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”

31 maja 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Jesteś seniorem? Weź udział w „Programie zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" realizowanym przez Gminę Kowalewo Pomorskie

Powiększ zdjęcie

Życzenia z okazji Dnia Działacza Kultury i Bibliotekarza

28 maja 2021 |
Patrycja Baran

Z okazji Dnia Działacza Kultury i Bibliotekarza
wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego
składamy wyrazy najwyższego szacunku i uznania.

Powiększ zdjęcie

Wizyta Wójta Lubicza

25 maja 2021 |
Monika Piróg

W dniu 21 maja br. w tut. Urzędzie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Jerzy Orłowski, Zastępca Burmistrza Ilona Rybicka, Skarbnik Gminy Magdalena Górna, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Małgorzata Wegner oraz Wójt Gminy Lubicz Marek Nicewicz i Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Barcikowski.

Powiększ zdjęcie

Pomoc liczona plastikowymi nakrętkami

25 maja 2021 |
Anna Dalke

Zachęcamy wszystkie osoby, które chciałyby pomóc w leczeniu i rehabilitacji chorych lub niepełnosprawnych dzieci do wrzucania plastikowych nakrętek do serca ustawionego przed budynkiem Urzędu Miejskiego.

Powiększ zdjęcie

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy prowadzeniu takiej działalności

24 maja 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powiększ zdjęcie

Nabór uczestników do projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”

24 maja 2021 |
Iwona Arciszewska

Gmina Kowalewo Pomorskie/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim

OGŁASZA NABÓR

uczestników do projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka"

Powiększ zdjęcie

Władze UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo wybrane na nową kadencję

21 maja 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

W dniu 20 maja br. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze UKS „Sokół". Ze względu na panującą pandemię i obowiązujące obostrzenia sanitarne w spotkaniu uczestniczyła ograniczona liczba osób tj. członkowie klubu, rodzice oraz zaproszeni goście: p. Jacek Żurawski– Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie i p. Michał Marszałkowski – Przewodniczący Kujawsko- Pomorskiego Zrzeszenia LZS oraz Prezes KPZKOL.

Powiększ zdjęcie

Uwaga zmiana organizacji ruchu

21 maja 2021 |
Katarzyna Brzycka

Niniejszym informujemy, że w dniach od 14.06.2021 do 15.06.2021 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu w ul. Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim w związku z realizacją inwestycji: „ Budowa przyłącza gazu, w km 5+992 w drodze wojewódzkiej nr 554 Orzechowo- Sierakowo- Kowalewo Pomorskie- Golub- Dobrzyń- Kikół".

Powiększ zdjęcie

Kontrola deklaracji śmieciowych

21 maja 2021 |
Beata Lewandowska

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim informuje, iż prowadzona jest wzmożona weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powiększ zdjęcie

Kurs operatorów kombajnów zbożowych

20 maja 2021 |
Krajowe Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego

Krajowe Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
organizuje kurs operatora kombajnów zbożowych
oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych

Powiększ zdjęcie

Informacja dot. utrzymania zjazdów

20 maja 2021 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy otrzymane z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismo dot. obowiązków związanych z utrzymaniem zjazdów z dróg publicznych na grunty przyległe do drogi.

Powiększ zdjęcie

Informacja o konkursie ekologicznym pn. Ekowypady za elektroodpady

20 maja 2021 |
Anna Dalke

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że w 2021 r. z uwagi na pandemię COVID-19 i obowiązujące obostrzenia konkurs dla uczniów szkół podstawowych pn. „Ekowypady za elektroodpady" nie zostanie przeprowadzony.

Powiększ zdjęcie

Konkurs pn. Zrób coś twórczego z odpadu starego!

20 maja 2021 |
Beata Lewandowska

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Kowalewo Pomorskie do udziału w konkursie pn. Zrób coś twórczego z odpadu starego!

Powiększ zdjęcie

O Ziemię dbamy, wiersze wygłaszamy…

19 maja 2021 |
Iwona Zegarska i Małgorzata Seifert-Kamper

22 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Ziemi, święto które zostało ustanowione w 1970 roku, a obecnie jest obchodzone w 192 krajach. W Polsce Dzień Ziemi świętujemy od 1990 roku, zaś dla nauczycieli naszego przedszkola stało się ono inspiracją do organizacji Przedszkolnego Konkursu Wiersza Ekologicznego.

Powiększ zdjęcie

Informacja o realizowanych projektach EFS

19 maja 2021 |
Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych - Zespół Biura Projektu

Informacja o realizacji projektów na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Projekty realizowane są przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu.