Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Świąteczna zbiórka żywności

6 grudnia 2018 |
Iwona Arciszewska

W  dniach   30 listopada i 01 grudnia po raz kolejny  została przeprowadzona zbiórka żywności w ramach  ogólnopolskiej akcji  „Świąteczna zbiórka żywności”. Zbiórka ta została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorskiego Banku Żywnościowo – Rzeczowego  w Toruniu, tutejszym Ośrodkiem  Pomocy Społecznej  oraz  Zespołem Szkół   w Kowalewie Pomorskim. Uczniowie w ramach  wolontariatu brali udział  w tej akcji.

Powiększ zdjęcie

Gratulacje dla dostojnych Jubilatów

6 grudnia 2018 |
Kierownik MGOPS Zyta Szymańska

Tradycją gminy Kowalewo Pomorskie od wielu lat jest składanie życzeń mieszkańcom, którzy ukończyli 90 i więcej lat.  W listopadzie 2018 roku Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski wspólnie z kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Zytą Szymańską i pracownikami socjalnymi złożyli urodzinowe wizyty 5 dostojnym jubilatom składając im życzenia i wręczając kwiaty.

Powiększ zdjęcie

Zakończenie realizacji zadania „Młodzi bez alkoholu VIII”

5 grudnia 2018 |
Magdalena Wiśniewska

Świetlica Socjoterapeutyczna przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim, zakończyła realizację zadania pn. „Młodzi bez alkoholu VIII".

Powiększ zdjęcie

II Sesja Rady Miejskiej

4 grudnia 2018 |
Donata Pilarska-Mądry

3 grudnia o godzinie 15:00 br., w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom. odbyła się II Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Obrady przebiegały przy obecności 14 Radnych.

Powiększ zdjęcie

Wigilia dla samotnych

4 grudnia 2018 |
Agnieszka Januszko

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że w dniu 24 grudnia 2018 r. o godz. 10-tej odbędzie się Wieczerza Wigilijna, na którą zapraszamy osoby starsze i samotne.

Powiększ zdjęcie

Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach

3 grudnia 2018 |
Magdalena Gadomska

Gmina Kowalewo Pomorskie – oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe" – złożonego w ramach ogłoszonego konkursu z Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej RLKS), RPO WK-P na lata 2014-2020.

Powiększ zdjęcie

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

3 grudnia 2018 |
Agnieszka Szewczyk

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 grudnia 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Powiększ zdjęcie

Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy

3 grudnia 2018 |
Renata Siwiec

W związku ze zbliżającą się zimą przypominamy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie,

Powiększ zdjęcie

Rejestr należności publicznoprawnych

3 grudnia 2018 |
Natalia Kociemska

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadziła Rejestr Należności Publicznoprawnych. W rejestrze tym gromadzone są informacje o należnościach pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej (podatki i opłaty lokalne), dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego.

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie

Szlachetna PACZKA - Zostań Świętym Mikołajem

30 listopada 2018 |
Monika Kozińska

W naszym powiecie nadal pozostaje 13 rodzin,  które nie otrzymają pomocy w dniach 7-9 grudnia z prostego powodu-nikt nie chce przygotować dla nich paczki!  Prosimy o pomoc! Nie bądźmy obojętni na biedę innego człowieka!

Powiększ zdjęcie

Zabawa Andrzejkowa na rzecz dzieci z SP Wielkie Rychnowo

30 listopada 2018 |
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie

W ostatnią sobotę listopada odbyła się Zabawa Andrzejkowa zorganizowana przez Radę Rodziców działającą przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie.

Powiększ zdjęcie

Kolejne sukcesy naszych młodych szachistów

30 listopada 2018 |
Benedykt Mrozinski

Znakomicie zagrało dwudziestu pięciu młodych szachistów z naszej gminy w 40  Mikołajkowym  Turnieju Szachowym rozegranym w Nowym Mieście Lubawskim. Turniej przeprowadzony był w grupach wiekowych do 7 , 9 i do 15 lat. W grupie do siedmiu lat zwyciężył Szymon Parda z LKS Promień Kowalewo Pomorskie, wygrywając wszystkie partie.

Powiększ zdjęcie

Spotkania informacyjne dot. konkursów dla organizacji pozarządowych

28 listopada 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Narodowego Instytutu Wolności zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na spotkanie informacyjne

Powiększ zdjęcie

Świąteczna Zbiórka Żywności

28 listopada 2018 |
Iwona Arciszewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim  informuje, iż w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2018r. po raz  kolejny organizowana jest zbiórka żywności w ramach akcji  „Świąteczna Zbiórka Żywności” organizowanej przez Federację Polskich Banków Żywności w Warszawie.

Powiększ zdjęcie

Szkolenie językowe – sprawdź, czy także dla Ciebie

27 listopada 2018 |
Monika Piróg

Chcesz nauczyć się języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego, a może podwyższyć swoje umiejętności w zakresie tych języków? Będzie to możliwe dzięki darmowym kursom, organizowanym przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku i firmą Training House.

Powiększ zdjęcie

Toaleta "toy-toy"

27 listopada 2018 |
Renata Siwiec

Informujemy, że ze względu na bardzo wysokie koszty utrzymania w okresie zimowym, toaleta toy toy usytuowana na placu targowym przy ul. Strażackiej jest nieczynna od dnia 23 listopada br. Udostępniona zostanie w okresie wiosennym, tj. od 1 kwietnia 2019 roku.

Powiększ zdjęcie

Bombka Bożonarodzeniowa

27 listopada 2018 |
Organizatorzy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Wł. St. Reymonta

 Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim ogłasza gminny konkurs plastyczny na:

*Bombkę Bożonarodzeniową*

Zapraszamy do udziału mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

Powiększ zdjęcie

REGULAMIN KONKURSU

27 listopada 2018 |
Organizatorzy

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”