Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Podział funduszu w Sołectwie Mariany

3 października 2019 |
Monika Piróg

W sołectwie Mariany w dniu 25 września br. odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego. Obecny na zebraniu Burmistrz Jacek Żurawski podziękował mieszkańcom za udział w dożynkach parafialnych oraz za zaangażowanie się w pracę na rzecz sołectwa.

Powiększ zdjęcie

Wrześniowi Jubilaci

2 października 2019 |
Agnieszka Januszko

Kontynuując tradycję odwiedzania osób, które ukończyły 90 i więcej lat Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski wspólnie z kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim Panią Zytą Szymańską i pracownikami socjalnym odwiedził dostojnych jubilatów z okazji urodzin.

Powiększ zdjęcie

Sołectwo Bielsk podzieliło fundusz sołecki

1 października 2019 |
Małgorzata Dębińska - opiekun sołectwa

W sołectwie Bielsk w dniu 26 września odbyło się zebranie wiejskie podczas którego dokonano podziału funduszu sołeckiego. Obecna na zebraniu Radna Rady Miejskiej Halina Dąbrowska poinformowała o inwestycjach drogowych planowanych na terenie gminy oraz o tematach strategicznych poruszanych podczas spotkań z Radnymi i Burmistrzem Miasta.

Powiększ zdjęcie

Z sukcesem pojechali dla Ryszarda Szurkowskiego

1 października 2019 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

28 września br.  na poznańskich Smochowicach zawodnicy UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo  rywalizowali w XXI Ogólnopolskim wyścigu o puchar Mariana Więckowskiego. Cała impreza miała szlachetne przesłanie: zebranie środków na rehabilitację Ryszarda Szurkowskiego - polskiego kolarza wszech czasów.

Powiększ zdjęcie

Świadczenia pieniężne dla inwalidów wojennych oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

1 października 2019 |
Agnieszka Szewczyk

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 października 2019 r. będzie realizowała przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 752).

Powiększ zdjęcie

Przedłużenie terminu nadsyłania prac w Konkursie Moja Wizja Zero

1 października 2019 |
Agnieszka Szewczyk

Informujemy, że termin konkursu na najlepszy film na temat prewencji w rolnictwie został przedłużony do dnia 31 października 2019 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Powiększ zdjęcie

X SESJA RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM - NOWA SALA SESYJNA WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

1 października 2019 |
Donata Pilarska-Mądry

X Sesja Rady Miejskiej po raz pierwszy odbyła się w nowej Sali Sesyjnej, która również pełni funkcję Sali USC zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego.

Powiększ zdjęcie

Zebranie wyborcze w Sołectwie Mlewo

30 września 2019 |
Donata Pilarska-Mądry

W dniu 17 września 2019 roku w Wiejskim Domu Kultury w Mlewie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy wybrali Sołtysa, Radę Sołecką i Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję, oraz oraz podzielili budżet na 2020 r.

Powiększ zdjęcie

III posiedzenie Członków Komitetu 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej

30 września 2019 |
Magdalena Radko

23 września 2019 r. odbyło się III posiedzenie Członków Komitetu 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej.

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie na uroczystość patriotyczną

28 września 2019 |
Organizatorzy

Przewodniczący Komitetu Upamiętniającego Tragedię Smoleńską Michał Leszczyc-Grabianka i Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski serdecznie zapraszają mieszkańców miasta i gminy na uroczystość patriotyczną
PRZEKAZANIA ZIEMI KATYŃSKIEJ I SMOLEŃSKIEJ

Powiększ zdjęcie

Wybór władz w sołectwie Chełmoniec wraz z podziałem budżetu sołeckiego na rok 2020

27 września 2019 |
Renata Siwiec

W dniu 20 września 2019 roku mieszkańcy sołectwa Chełmoniec, na zebraniu sołeckim dokonali wyboru Sołtysa, Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej. W zebraniu uczestniczyło 20 osób, co stanowi 10,18 % spośród 185 uprawnionych mieszkańców do głosowania .

Powiększ zdjęcie

Oddaliśmy hołd Honorowym Obywatelom Kowalewa Pomorskiego

27 września 2019 |
Marta Chądzyńska

24 września br. odbyła się Msza św., koncelebrowana przez ks. Michała Łukasza Wyrębskiego, podczas której oddaliśmy hołd wszystkim Honorowym Obywatelom Kowalewa Pomorskiego.

Powiększ zdjęcie

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Srebrniki

27 września 2019 |
Beata Lewandowska

W dniu 20 września bieżącego roku w pięknie zmodernizowanej świetlicy wiejskiej w Srebrnikach odbyło się zebranie wiejskie. Głównym tematem spotkania był podział funduszu sołeckiego na rok 2020. 

Powiększ zdjęcie

Zebranie wyborcze w Sołectwie Wielka Łąka

27 września 2019 |
Justyna Putz

Dnia 21.09.2019 r. w sołectwie Wielka Łąka odbyły się wybory władz sołectwa oraz został podzielony budżet na 2020 r. Zebraniu przewodniczyła p. Danuta Drożdża, która zgodnie z porządkiem obrad sprawnie poprowadziła zebranie.

Powiększ zdjęcie

Zebranie wiejskie w sołectwie Borówno

27 września 2019 |
Paulina Wiśniewska

W dniu 18 września 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Borówno, podczas którego mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysa, Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej oraz podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok. Mieszkańcy bardzo licznie przybyli na zebranie wyborcze.

Powiększ zdjęcie

Zebranie wiejskie w sołectwie Wielkie Rychnowo

27 września 2019 |
Wiesław Chmielewicz

W dniu 5 września 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Wielkie Rychnowo, podczas którego mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysa, Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej oraz podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Powiększ zdjęcie

Złote kolarskie ostatki

26 września 2019 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

Miniony weekend był niezwykle udany w wykonaniu kolarzy UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo. 21 września br. Martyna Lewandowska i Wiktoria Nowakowska wywalczyły złoty medal podczas rozegranych w Robakowie Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w jeździe dwójkami na czas. Dziewczyny w kategorii żakini na dystansie 7,1 km wykręciły najlepszy czas tj. 12.03,65 i odniosły zdecydowane  zwycięstwo.  

Powiększ zdjęcie

I FORUM OŚWIATOWE Gminy Kowalewo Pomorskie

26 września 2019 |
Natalia Maleszewska

23. września br. odbyło się I Forum Oświatowe Gminy Kowalewo Pomorskie z udziałem p. Iwony Michałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Inicjatorem spotkania był Burmistrza Miasta p. Jacek Żurawski.

Powiększ zdjęcie

Dożynki sołeckie w Bielsku

24 września 2019 |
Małgorzata Dębińska - opiekun sołectwa

W dniu 14 września br. w sołectwie Bielsk odbyły się dożynki sołeckie, które tradycyjnie ukoronowały całoroczny trud rolników związany z zakończeniem najważniejszych prac polowych i zbiorem zbóż.

Powiększ zdjęcie

Zebranie wyborcze w Sołectwie Nowy Dwór

24 września 2019 |
Natalia Kociemska

W dniu 12 września 2019r., mieszkańcy sołectwa Nowy Dwór wybrali władze sołectwa oraz podzielili budżet na 2020 rok. Na przewodniczącą zebrania wybrano p. Renatę Kowalik, który sprawnie przeprowadziła mieszkańców przez wszystkie punkty porządku obrad.

Powiększ zdjęcie

Jesienna Wystawa Ogrodnicza z promocją karpia nakielskiego w Minikowie

24 września 2019 |
Marta Chądzyńska

W dniu 22 września 2019 roku Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, Sołtysi, członkowie Rad Sołeckich, mieszkańcy Gminy Kowalewo Pomorskie, Pani Dorota Weber Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu oraz pracownicy Urzędu Miejskiego uczestniczyli w jesiennej wystawie organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

24 września 2019 |
Katarzyna Kamińska

Pracownikowi Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim
Pani Teresie Łukiewskiej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci MĘŻA

składają Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Gminne Zawody Strzeleckie

24 września 2019 |
Natalia Maleszewska

22. września 2019 roku tradycyjnie odbyły się Gminne Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie. Organizatorem corocznych zawodów jest Burmistrz Miasta, Sołtys Sołectwa Kiełpiny wraz z Radą Sołecką, zawodnicy swoje umiejętności strzeleckie prezentowali na strzelnicy im. Waldemara Balcerka w Kiełpinach.

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

24 września 2019 |
Magdalena Radko

Z głębokim żalem i bólem w sercu przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Jerzego Łukiewskiego Sołtysa sołectwa Napole

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym składają

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi, Sołtysi oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Mieszkańcy Zapluskowęs podzielili budżet sołecki

24 września 2019 |
Anna Dębowska - Opiekun sołectwa

W dniu 16 września 2019 roku społeczność sołectwa Zapluskowęsy spotkała się by omówić wykonanie budżetu w 2019 roku oraz zaplanować zadania do realizacji w przyszłym 2020 roku.

Powiększ zdjęcie

Festyn we Frydrychowie

24 września 2019 |
Żaneta Kubiak

W dniu 1 września 2019 r. Sołtys Pani Małgorzata Kawula oraz Rada Sołecka zorganizowali dla najmłodszych mieszkańców sołectwa Festyn na zakończenie lata.

Powiększ zdjęcie

Zakończono budowę amfiteatru przy MGOK

23 września 2019 |
Małgorzata Dębińska

Zakończono realizację projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie-Pomorskim". W miesiącu październiku zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

Powiększ zdjęcie

Rewitalizacja w centrum wsi Chełmoniec poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-świetlicowe

23 września 2019 |
Małgorzata Dębińska

Zakończono realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - szkoleniowe". W miesiącu październiku zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

Powiększ zdjęcie

Zebranie wiejskie w sołectwie Szychowo

23 września 2019 |
Anna Wesołowska

W dniu 18.09.2019r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Szychowo, na którym miały się odbyć wybory sołtysa oraz podział funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Powiększ zdjęcie

Zabranie wyborcze w samorządzie osiedlowym Osiedle Jana Kochanowskiego

23 września 2019 |
Patrycja Baran

Burmistrz Miasta zwołuje na dzień 24.09.2019 r., o godz. 18:00
w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim
zebranie mieszkańców w celu wyboru Przewodniczącego,
członków Zarządu Osiedla i członków Komisji Rewizyjnej