Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Powszechny Spis Rolny 2020

8 czerwca 2020 |
Edyta Jasińska

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

Powiększ zdjęcie

Oferta CPRP dla przedsiębiorców i szkół

5 czerwca 2020 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Prezentujemy inicjatywę PSSE w postaci powstałego w ubiegłym roku Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku na Wyspie Ostrów. Nasze Centrum to zrobotyzowany ośrodek szkoleniowy dla przedsiębiorców i pracowników oraz uczniów i nauczycieli.

Zapraszam do zapoznania się z ofertami w załączeniu.

Powiększ zdjęcie

Uwaga zmiana organizacji ruchu

5 czerwca 2020 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez Zarządcę Nieruchomości Panią Teresę Jamroży informację z dnia 01.06.2020 r.:

Powiększ zdjęcie

Serwis Agro-Market24.pl

5 czerwca 2020 |
Natalia Maleszewska

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym znalezienie odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo.

Powiększ zdjęcie

Wizyta Wiceminister Iwony Michałek

4 czerwca 2020 |
Patrycja Baran

W dniu 1 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski spotkał się w tut. Urzędzie z p. Iwoną Michałek - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i pełnomocnik rządu ds. polityki społecznej i solidarnej oraz p. Wojciechem Kwiatkowskim pełniącym funkcję radnego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VI kadencji.

Powiększ zdjęcie

Rekrutacja uczestników do projektu Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” - Mariany

2 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

Projekt objęty grantem pn. Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Powiększ zdjęcie

Rekrutacja uczestników do projektu Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - Piątkowo

2 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

Projekt objęty grantem pn. Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Powiększ zdjęcie

Rekrutacja uczestników do projektu „Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu” - Srebrniki

2 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

Projekt objęty grantem pn. „Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Powiększ zdjęcie

Rekrutacja uczestników do projektu „Warsztaty szkoleniowe ABC przedsiębiorczości” - Chełmoniec

2 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

Projekt objęty grantem pn. „Warsztaty szkoleniowe ABC przedsiębiorczości" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Powiększ zdjęcie

Ankieta dla rolników dot. ekoschematów

1 czerwca 2020 |
Natalia Maleszewska

Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza zwraca się z prośbą do rolników z Gminy Kowalewo Pomorskie o zapoznanie się z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz  WYPEŁNIENIE ANKIETY, przygotowanej przez MRiRW,

Powiększ zdjęcie

Sprawozdanie organizacji pożytku publicznego

1 czerwca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo!

W imieniu Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przypominamy o obowiązku zamieszczenia przez organizację pożytku publicznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności za CAŁY 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Powiększ zdjęcie

Krajowe Dni Pola Minikowo 2020

1 czerwca 2020 |
Natalia Maleszewska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2020, które odbędą się w dniach 20-23 czerwca br. Głównym celem Krajowych Dni Pola 2020 jest prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników.

Powiększ zdjęcie

Dzień Dziecka

1 czerwca 2020 |
Patrycja Baran

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzymy wielu powodów do uśmiechu i radości. Samych sukcesów, tysiąca przygód, spełnienia dziecięcych marzeń, rozwijania talentów i pasji oraz beztroskiej zabawy. Niech każdy dzień będzie wspaniałą przygodą.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Orłowski
  Burmistrz Miasta
Jacek Żurawski
Powiększ zdjęcie

Kolejny sprzęt komputerowy do zdalnej nauki trafi do najbardziej potrzebujących uczniów

29 maja 2020 |
Ewa Bąk

Gmina Kowalewo Pomorskie zakupiła 38 laptopów i 23 tablety graficzne w kwocie 94 795,64 zł dla szkół, nauczycieli i uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Powiększ zdjęcie

Dzień Działacza Kultury i Bibliotekarza

29 maja 2020 |
Patrycja Baran

Z okazji Dnia Działacza Kultury i Bibliotekarza wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego składamy wyrazy najwyższego szacunku i uznania. Taka służba wymaga ogromnego zaangażowania. Dziękujemy za codzienną niezwykle oddaną pracę, starania i trud, który wkładacie w wypełnianie swoich obowiązków.

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski

Powiększ zdjęcie

Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI

28 maja 2020 |
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje informacje dotyczące prowadzonej kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI", której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia SARS-CoV-2.

Powiększ zdjęcie

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR

28 maja 2020 |
ARiMR

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

Powiększ zdjęcie

OFERTA EDUKACYJNA Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim

28 maja 2020 |
Bogdan Oskwarek Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim

Szanowni Państwo.

Miło mi zaprezentować Państwu ofertę edukacyjną Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim na rok szkolny 2020/2021.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie szkoły pod adresem https://zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl/

Powiększ zdjęcie

Zachowaj porządek w przestrzeni publicznej!

27 maja 2020 |
Anna Dalke

W związku z pojawiającym się problemem zanieczyszczania przestrzeni publicznej zużytymi środkami ochronnymi, takimi jak jednorazowe rękawiczki oraz maseczki informujemy, że odpady te powinny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

Powiększ zdjęcie

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu

27 maja 2020 |
Patrycja Baran

W dniu 25 maja 2020 r. pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. Magdaleny Górnej a Szpitalem Powiatowym w Golubiu Dobrzyniu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – p. Michała Kamińskiego zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej dla szpitala w wysokości 116.640,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu EBUS służącego do obrazowania oskrzeli.

Powiększ zdjęcie

Potrzebujesz wsparcia zadzwoń !!!

27 maja 2020 |
Zyta Szymańska Kierownik MGOPS

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż osoby doświadczające przemocy w rodzinie zamieszkujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 mają możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego

Powiększ zdjęcie

Wznowienie zajęć w M-GOK

25 maja 2020 |
Barbara Niewidział - Dyrektor M-GOK Kowalewo Pomorskie

Informujemy, że od czerwca wznawiamy zajęcia w kołach zainteresowań. Zajęcia w klubie młodego plastyka odbędą się we wtorek (02.06.2020 r.) godz. 15:30. Terminy zajęć w kołach szachowym i wokalnym do uzgodnienia z instruktorami.

Powiększ zdjęcie

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!

22 maja 2020 |
Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Od aktywizacji do samorealizacji, w ramach którego oferowane jest wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Powiększ zdjęcie

Zajęcia opiekuńcze dla klas I-III w szkołach od 25 maja

22 maja 2020 |
Ewa Bąk

Od 25 maja 2020 r. na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie ruszają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III.

Równolegle z zajęciami w szkołach kontynuowane będzie nauczanie zdalne dla dzieci, które pozostaną w domach, na zasadach wypracowanych w danej szkole podstawowej.

Powiększ zdjęcie

Komunikat o zasiłku

21 maja 2020 |
Natalia Maleszewska

Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

 

Powiększ zdjęcie

Odpoczywajmy na wsi!

21 maja 2020 |
Natalia Maleszewska

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska wieś to skarb, który jest tuż obok, niemal na wyciągniecie ręki. Wypoczynek na wsi to czyste powietrze, piękny krajobraz i smaczne jedzenie. To czas spędzony blisko natury.

Powiększ zdjęcie

100. urodziny św. Jana Pawła II

20 maja 2020 |
Patrycja Baran

Dokładnie 18 maja 1920 r., w Wadowicach, przyszedł na świat Karol Wojtyła jako drugi syn Karola i Emilii Wojtyłów.

Został wybrany na papieża przez drugie zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana Pawła I, który zmarł po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu. Kardynał Wojtyła został wybrany trzeciego dnia konklawe i przyjął imiona Jan Paweł dla uhonorowania swojego poprzednika.

Powiększ zdjęcie

Rolniku! Zgłoś zwierzęta przez Internet!

18 maja 2020 |
Natalia Maleszewska

Rolniku! Zgłoś zwierzęta przez Internet! https://irz.arimr.gov.pl

Portal IRZplus to szybki i wygodny sposób na składanie zgłoszeń zwierzęcych

dotyczących bydła, owiec, kóz i świń, bez wizyty w BP ARiMR!

 

Powiększ zdjęcie

Wspieramy gospodarkę

18 maja 2020 |
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Blisko pół miliarda złotych – taka jest wartość wsparcia dla gospodarki w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Podstawowym instrumentem wsparcia firm są bardzo korzystne pożyczki udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – funkcjonujące już pożyczki obrotowe oraz uruchamiane właśnie pożyczki płynnościowe (czyli pożyczki obrotowe na jeszcze korzystniejszych warunkach).

Powiększ zdjęcie

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne został przełożony

18 maja 2020 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Konkurs przełożony na 2021 rok
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo rolników, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zdecydowano o przełożeniu ogłoszonej na początku lutego br. XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na 2021 rok.

Powiększ zdjęcie

Rolnik na kwarantannie

18 maja 2020 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisem art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Powiększ zdjęcie

PODZIĘKOWANIE ZA REMONT DACHU

18 maja 2020 |
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewie składa serdeczne podziękowania dla Pana Jacka Żurawskiego – Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za sfinansowanie materiałów na docieplenie dachu remizy, salki OSP Mlewo oraz kuchni przyległej do remizy. Dziękujemy również pracownikom Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej za zaangażowanie się w powyższej sprawie.

Powiększ zdjęcie

MGOPS wznawia bezpośrednią obsługę klientów

15 maja 2020 |
Zyta Szymańska - Kierownik MGOPS

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 820) informuje, iż od dnia 18 maja 2020 r. (poniedziałek) wznawia bezpośrednią obsługę klientów.

Powiększ zdjęcie

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II – wywieśmy papieskie flagi.

15 maja 2020 |
Marta Chądzyńska

Szanowni mieszkańcy Gminy Kowalewo Pomorskie!
W najbliższy poniedziałek, 18 maja br. mija 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. W naszym regionie będzie to wydarzenie szczególne – papież Polak jest patronem Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Honorowym Obywatelem Kowalewa Pomorskiego (ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/161/99 z dnia 11.11.1999 r.).

Powiększ zdjęcie

Malownicze Zakątki Gminy Kowalewo Pomorskie

14 maja 2020 |
Organizatorzy

W roku 2020 obchodzimy 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce.
Z tej okazji Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim
głasza KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY.

Powiększ zdjęcie

Informacja dotycząca pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych

14 maja 2020 |
Ewa Bąk

Szanowni Państwo,
Informuję, iż razem z dyrektorami szkół i przedszkola, dla których Gmina Kowalewo Pomorskie jest organem prowadzącym, podjęliśmy decyzję dotyczącą pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Powiększ zdjęcie

ROK 2020 ROKIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

14 maja 2020 |
M-GOK Kowalewo Pomorskie

18 maja 2020 roku obchodzimy stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II „naszego wielkiego rodaka”.

Powiększ zdjęcie

Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wicewojewody Kujawsko – Pomorskiego

13 maja 2020 |
Patrycja Baran

11 maja w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim gościł Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wraz z Wicewojewodą Kujawsko - Pomorskim Józefem Ramlau.

Powiększ zdjęcie

Umowy o powierzenie grantów podpisane

13 maja 2020 |
Małgorzata Dębińska

W dniu 28 kwietnia 2020 r. podpisane zostały umowy o powierzenie grantów na realizację czterech projektów:
• Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości, • Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy", • Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", • Start – UP Pierwszy krok dla własnego biznesu.

Powiększ zdjęcie

Mam staż - mam nowe możliwości zawodowe!

12 maja 2020 |
Monika Piróg

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza do udziału
w projekcie "Mam staż - mam nowe możliwości zawodowe!"
Płatne staże zawodowe dla osób do 29 roku życia
z województwa kujawsko-pomorskiego