Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Witaj szkoło

4 września 2018 |
Karolina Kowalska

Dwa miesiące wakacji minęły i ponownie szkolne mury rozbrzmiewają gwarem oraz tupotem uczniowskich stóp.

W dniu 3 września br. w szkołach w gminie Kowalewo Pomorskie zainaugurowano rok szkolny 2018/2019. Na uroczystych akademiach nie mogło zabraknąć przedstawicieli organu prowadzącego, rad rodziców, a nawet absolwentów.

Powiększ zdjęcie

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

3 września 2018 |
Edyta Jasińska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2018 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Powiększ zdjęcie

Wyższa renta socjalna od 1 czerwca 2018 r.

3 września 2018 |
Edyta Jasińska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w dniu 9 maja 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej, która wprowadza zmianę kwoty renty socjalnej poprzez jej podwyższenie z 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 100% tej kwoty.

Powiększ zdjęcie

BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH SKS!

3 września 2018 |
Jolanta Jakubiak

Po wakacyjnej przerwie czas wrócić na sportowe boiska – zaczynamy dodatkowy nabór do Programu Szkolny Klub Sportowy!

Z bezpłatnych zajęć sportowych w ramach Programu SKS korzysta obecnie ok. 300 000 uczniów w całej Polsce! Chcemy, by dołączyli kolejni! Po wakacyjnej przerwie uruchamiamy dodatkowy nabór.

Powiększ zdjęcie

VI grill integruje sąsiadów

3 września 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 30 sierpnia br. seniorzy z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pomorskim zorganizowali, corocznego grilla integracyjnego. Była to już szósta tego typu zabawa. Zaprosili na grilla Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego i Przewodniczącą Rady Powiatu Marię Wiśniewską oraz seniorów z sąsiednich organizacji, m.in. z Brodnicy, Lubicza i Golubia Dobrzynia.

Powiększ zdjęcie

79 rocznica wybuchu II wojny światowej

31 sierpnia 2018 |
Monika Kozińska

W dniu 31 sierpnia br. o godz. 12:00 mieszkańcy Kowalewa Pomorskiego spotkali się w Parku im. 730-lecia Miasta, aby oddać hołd poległym w czasie II wojny światowej.

Wiązankę kwiatów w imieniu Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego złożyła Ilona Rybicka Zastępca Burmistrza, Ewa Bąk Sekretarz Gminy oraz Tomasz Matusewicz Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samorządu.

Powiększ zdjęcie

Wyścig kolarski w Wielkiej Łące – przeżyjmy to jeszcze raz…

31 sierpnia 2018 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

Przedstawiamy zmagania na wyścigu kolarskim rozegranym w Wielkiej Łące w dniu 18 sierpnia 2018r.

Film wykonany przez Angelikę Klimkowską - za co serdecznie dziękujemy:)

Link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=im9WDVfIYQ0

Powiększ zdjęcie

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

31 sierpnia 2018 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania

Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego

dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Powiększ zdjęcie

Kowalewo pożegnało swojego Anioła

31 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

W piękne, słoneczne południe 29 sierpnia, w Kowalewie Pomorskim odczuwało się olbrzymi smutek. W tym dniu pożegnano i odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku siostrę elżbietankę Monikę Teresę Gojtowską, która od 2008r. piastowała tytuł Honorowego Obywatela Miasta. 60 lat temu porzuciła swoje piękne Kaszuby, aby służyć Bogu, mieszkańcom i kapłanom w Kowalewie.

Powiększ zdjęcie

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

29 sierpnia 2018 |
Agnieszka Januszko

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 istnieje możliwość udzielenia pomocy w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie w skali miesiąca nie przekracza kwoty 771 zł netto.

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie

Sesja nadzwyczajna pod potrzeby inwestycji i profilaktyki

29 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 28 sierpnia br. radni obradowali na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej. Zwołana została na wniosek burmistrza miasta, pod potrzeby przesunięcia środków finansowych na planowane inwestycje. Przetargi przeprowadzone w ostatnim miesiącu spowodowały wprowadzenie korekt.

Powiększ zdjęcie

A w Wielkim Rychnowie praca wre

29 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

Na drogach gminnych sołectwa Wielkie Rychnowo wielki ruch. Ostatnią warstwę asfaltu układa firma DROBUD Chełmża. Prace mają potrwać do końca sierpnia. Droga ta remontowana jest zgodnie z uchwałą rady o kolejności remontu dróg. Również kolejna droga osiedlowa, tym razem na osiedlu mlewieckim, zyska nawierzchnię z kostki polbrukowej.

Powiększ zdjęcie

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2018/2019

29 sierpnia 2018 |
Małgorzata Lewandowska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie informuje, że

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019

można składać w terminie od dnia 20.08.2018 r. do dnia 15.09.2018 r.,

a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15.10.2018 r.

Powiększ zdjęcie

Wspomnienia z Festynu rodzinnego w Wielkim Rychnowie

28 sierpnia 2018 |
Wiesław Chmielewicz

W dniu 26.08.2018 r. przy WDK Wielkie Rychnowo odbył się festyn na zakończenie lata organizowany przez Sołtysa, Radę Sołecką sołectwa Wielkie Rychnowo wraz z OSP Wielkie Rychnowo.

Jak zwykle było wiele atrakcji dla dzieci i tradycyjna kiełbaska z grilla. Pogoda dopisała dlatego nie zabrakło uczestników i uśmiechu na twarzach.

Powiększ zdjęcie

Zmiana ustawy prawo łowieckie

27 sierpnia 2018 |
Edyta Jasińska

Z dniem 23 sierpnia 2018 roku weszła w życie  ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dz.U. z dnia  8 sierpnia 2018 r. pod poz. 1507.

Powiększ zdjęcie

Festyn na Osiedlu Jana Kochanowskiego

27 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

Przewodniczący Stanisław Kaznowski wraz z Zarządem Osiedla Jana Kochanowskiego (gm. Kowalewo Pomorskie) i opiekunem sołectwa Karoliną Kowalską zaprosili mieszkańców na festyn osiedlowy. W dniu 25 sierpnia najpierw swoje święto miały dzieci. Było ich ponad 100, nie tylko z osiedla, ale z terenu całej gminy.

Powiększ zdjęcie

Z sąsiedzką wizytą na dożynkach w Golubiu Dobrzyniu i w Zbójnie

27 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

Po żniwach nadszedł czas na dożynki. Jest to staropolski zwyczaj kultywowany w całym kraju. W dniu 26 sierpnia br. skorzystaliśmy z zaproszeń i udaliśmy się z rewizytą do sąsiadów, którzy tydzień wcześniej byli na kowalewskich dożynkach.

Samorząd gminy Golub Dobrzyń zaprosił na dożynki do Owieczkowa, zaś samorząd Zbójna zaprosił do swojej stolicy czyli do Zbójna.

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

24 sierpnia 2018 |
Donata Pilarska-Mądry

Z głębokim żalem i bólem w sercu przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Siostry Moniki Teresy Gojtowskiej
Honorowego Obywatela Gminy Kowalewo Pomorskie

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym składają Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

NARODOWE CZYTANIE 2018

24 sierpnia 2018 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

NARODOWE CZYTANIE Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W KOWALEWIE POMORSKIM - 07.09.2018r., piątek godz. 11.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim