Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

KOŁYSZ NAS ZIEMIO

13 listopada 2018 |
Grażyna Majewska

VII REGIONALNY FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ I TURYSTYCZNEJ „KOŁYSZ NAS ZIEMIO” im. Krystyny Bilskiej

Powiększ zdjęcie

Konkurs fotograficzny Dla Niepodległej z unikatową nagrodą

13 listopada 2018 |
Karolina Kowalska

Ogłaszamy konkurs fotograficzny na zdjęcie pokazujące jak Państwo świętowaliście 100-lecie Odzyskania Niepodległości na przestrzeni minionego roku 11.11.2017- 11.11.2018. 10 pierwszych zdjęć otrzyma unikatowy prezent, którym jest magnes z wizerunkiem Kowalewa.

Powiększ zdjęcie

Świętowaliśmy 100-lecie Odzyskania Niepodległości

13 listopada 2018 |
Karolina Kowalska

Kowalewo Pomorskie, jak tysiące miast i gmin świętowało w dniu 11 listopada obchody 100-lecia Niepodległości. Uroczystości zainaugurowało wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Zebrani na koncercie w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury śpiewali nie tylko pieśni patriotyczne, ale i operetkowe.

Powiększ zdjęcie

Stypendium dla Martyny

9 listopada 2018 |
Monika Kozińska

W dniu 8 listopada br. Sekretarz Gminy Pani Ewa Bąk wręczyła uczennicy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim Martynie Bonieckiej dyplom oraz jednorazowe stypendium, przyznane w ramach „Długofalowego Programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”.

Powiększ zdjęcie

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

9 listopada 2018 |
Edyta Jasińska

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Powiększ zdjęcie

Rozpoczęto budowę amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy MGOK-u

8 listopada 2018 |
Magdalena Gadomska

Trwają prace rewitalizacyjne przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim"

Powiększ zdjęcie

Rolniku! Zapobiegaj zanieczyszczeniu wód azotanami

8 listopada 2018 |
Agnieszka Szewczyk

W związku z nałożeniem na rolników w całej Polsce obowiązku przestrzegania wymogów z Programu działań, który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Powiększ zdjęcie

Pożegnaliśmy kombatanta

7 listopada 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 6 listopada Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski w imieniu społeczeństwa pożegnał śp. Józefa Szumskiego. W uroczystości pogrzebowej uczestniczył również sztandar gminy, wójt Golubia Dobrzynia Marek Ryłowicz, delegacja polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz delegacja Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, czyli Kombatantów.

Powiększ zdjęcie

Wyniki wyborów samorządowych - głosowanie ponowne 4 listopad 2018 r.

5 listopada 2018 |
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej - Zyta Szymańska

Na burmistrza został wybrany ŻURAWSKI Jacek Sylwester  zgłoszony przez KWW JACKA ŻURAWSKIEGO, który uzyskał większą liczbę głosów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie informacyjnej PKW [tutaj].

 

Powiększ zdjęcie

Darz Bór w kole łowieckim Knieja

4 listopada 2018 |
Karolina Kowalska

Tradycyjnie, w imieniny swojego patrona Św. Huberta (3 listopada), członkowie kowalewskiego koła łowieckiego Knieja zorganizowali łowy. Od rana szesnastu   myśliwych polowało w przynależnym im okręgu (3tys.ha w gm. Kowalewo Pom.).

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

3 listopada 2018 |
Karolina Kowalska

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci śp. Józefa Szumskiego Członka Honorowej Kapituły Miasta, Działacza Związku Bojownik o Wolność i Demokrację

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym składa Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, członkowie Honorowej Kapituły Miasta, członkowie ZBOWID, radni oraz pracownicy urzędu

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 6 listopada o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Kowalewie Pom.

Powiększ zdjęcie

Pływalnia ma 4 lata i 250 tysięcy odwiedzin

2 listopada 2018 |
Karolina Kowalska

Kowalewska pływalnia świętuje 4 lata funkcjonowania. W tym okresie odnotowano 250tysięcy wejść. Tylko w miesiącu październiku było ich prawie 5,5tys. W tej puli jest 600 uczestników projektu Umiem Pływać. Idzie zima, popołudnia będą długie, aby nie nudzić się w domu zapraszamy na pływalnię.

Powiększ zdjęcie

W Zaduszki odwiedziliśmy groby przyjaciół

2 listopada 2018 |
Karolina Kowalska

W Dzień Zaduszny Burmistrz Miasta odwiedził groby przyjaciół, gdzie oddał hołd i uczcił pamięć osób, których z nami już nie ma.  Byli to: śp. ks. kanonik Bernard Kowalewski, śp. ks. kan. Mirosław Kwiatkowski, śp. ks. kan. Roman Cieszyński, śp. radny Jarosław Lewandowski, śp. Radny Mirosław Milczarek, śp. Dyrektor Henryk Michalec, śp. Honorowy Obywatel Miasta siostra Monika Gojtowska, śp. Honorowy Obywatel Stanisław Dąbkowski, śp. Jerzy Faluta, śp. Waldemar Balcerek i śp. Barbara Kaźmierska.

Na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Powiększ zdjęcie

Będziemy e-aktywni

2 listopada 2018 |
Karolina Kowalska

Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie uczestniczy w projekcie partnerskim „E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego i łódzkiego”. W ramach współpracy realizuje projekt pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie” .

Powiększ zdjęcie

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

31 października 2018 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania

Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego

dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Powiększ zdjęcie

Droga w Wielkim Rychnowie utwardzona

31 października 2018 |
Karolina Kowalska

Już na finiszu są prace modernizacyjne drogi gminnej Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór. Sprzyja temu pogoda. Samorządowi gminy jak i wykonawcy zależy, aby jak najszybciej przywrócić pełna komunikacje pomiędzy tymi wsiami, aby ciężki sprzęt wożący kruszywo nie rozjeżdżał dróg polnych.

Powiększ zdjęcie

DBAJMY O NASZ NOWY RYNEK !!!

31 października 2018 |
Renata Siwiec

W związku z kończącymi się pracami na naszym rynku - Plac 700-lecia w Kowalewie Pom, zwracamy się z prośbą o nie wchodzenie na tereny zielone, gdyż została posiana trawa, która jest w okresie  wzrostu i krzewienia. Apelujemy również o nie niszczenie nowo nasadzonych drzew i krzewów.

Dbajmy, aby nowy rynek był wizytówką naszego miasta.

Powiększ zdjęcie

Obie strony zadowolone ze stażu

31 października 2018 |
Karolina Kowalska

W ramach projektu „Aktywni i Samodzielni” w urzędzie miejskim staż odbywała p. Magdalena Bąk, uczestniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim. Dobiegł końca I etap stażu. Dzięki współpracy samorządu i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pani Magdalena miała możliwość zdobycia doświadczenia jako pomocnik ds. recyklingu.

Powiększ zdjęcie

Podziękowania za współpracę

31 października 2018 |
Karolina Kowalska

Na ostatniej w tej kadencji naradzie dyrektorów placówek oświatowych w dniu 29 października kierujące szkołami i przedszkolem panie dyrektorki podziękowały ustępującemu burmistrzowi za wieloletnią współpracę. Były kwiaty, pamiątkowy długopis oraz życzenia na kolejnym etapie drogi samorządowej.

Powiększ zdjęcie

Zaświadczenia radnym powiatowym wręczone

31 października 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 30 października 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu sędzia Leszek Osiński, Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w imieniu Komisji wręczył 17 osobom zaświadczenie o wyborze na radnych do Rady Powiatu.