Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

"Rewitalizacja w centrum wsi Chełmoniec poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-świetlicowe"

2 maja 2019 |
Małgorzata Dębińska

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 254.945,17 zł, wartość projektu 451.569,48 zł.

Powiększ zdjęcie

Wizytacja placówek oświatowych

2 maja 2019 |
Donata Pilarska-Mądry

W dniu 29 kwietnia br., Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia wraz z Burmistrzem Miasta Jackiem Żurawskim, Sekretarz Gminy Ewą Bąk, pracownikami UM i przy udziale Radnych Rady Miejskiej i Sołtysów z obwodu danej szkoły oraz Prezydium Rady Rodziców odwiedziła placówki oświatowe.

Powiększ zdjęcie

eWniosekPlus

30 kwietnia 2019 |
Edyta Jasińska

ARiMR przypomina, że e-wnioski o przyznanie płatności za rok 2019  
są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej  
przez aplikację eWniosekPlus  do 15 maja br.

Powiększ zdjęcie

Spotkania informacyjne dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

30 kwietnia 2019 |
Monika Lewandowska

W dniu 16 kwietnia br. w Marianach oraz w dniu 17 kwietnia br. w Wielkim Rychnowie odbyły się spotkania informacyjne dot. przyjętych rozwiązań w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie – dot. działek nr geod. 245/5 i 245/8, położonych w obszarze wsi Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Kolarska Liga UKS 2019 wystartowała

30 kwietnia 2019 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

27 kwietnia br. zawodnicy UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo wystartowali w wyścigu inaugurującym kolarską Ligę UKS, który odbył się w Nowogrodzie.  Zawodnicy rywalizowali na selektywnej rundzie o długości 8 km.

Powiększ zdjęcie

Młodzi bez alkoholu IX

30 kwietnia 2019 |
Magdalena Wiśniewska

Świetlica Socjoterapeutyczna od maja br. przystępuje do kolejnej realizacji zadania  „Młodzi bez alkoholu”.

Powiększ zdjęcie

IX PRZEDSZKOLNY EKOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY „Leśni ulubieńcy – zwierzęta chronione w Polsce”

30 kwietnia 2019 |
Dorota Jurkiewicz

Co roku 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi — ekologiczne święto przypominające wszystkim o ochronie środowiska naturalnego. Tegoroczne obchody były okazją do zorganizowania w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim  „IX Przedszkolnego Ekologicznego Konkursu Plastycznego.

Powiększ zdjęcie

Zebranie wiejskie w sołectwie Mlewiec

29 kwietnia 2019 |
Magdalena Ziółkowska

W dniu 24 kwietnia 2019 roku w remizo-świetlicy w Mlewcu odbyło się zebranie wiejskie, którego celem było wybranie Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz Komisji Rewizyjnej.

Powiększ zdjęcie

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

29 kwietnia 2019 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania

Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego

dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Powiększ zdjęcie

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r.

29 kwietnia 2019 |
Agnieszka Szewczyk

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w majowych terminach płatności emerytur i rent wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom KRUS jednorazowe świadczenie pieniężne.

Powiększ zdjęcie

Informacja dla rolników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2019 r.

29 kwietnia 2019 |
Agnieszka Szewczyk

Kasa przypomina, że z dniem 30 kwietnia 2019 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2019 r.

Powiększ zdjęcie

XV Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego

29 kwietnia 2019 |
Iwona Zegarska

Świetnie przygotowani, ale bardzo przejęci uczestnicy, nie mniej przejęte, aczkolwiek bardzo profesjonalne i niezwykle obiektywne jury, zasłuchani widzowie - tak wyglądało środowe przedpołudnie w sali widowiskowej Miejsko -  Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, gdzie 24 kwietnia 2019r. odbywał się „XV Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” zorganizowany przez Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie OSP%20Sierakowo

Podsumowanie zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP

24 kwietnia 2019 |
Agnieszka Szewczyk

Dobiegły końca zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie. Zgodnie ze statutem, każda jednostka OSP zobowiązana jest zwołać raz w roku walne zebranie sprawozdawcze. Podczas zebrań strażacy dokonują podsumowania i oceny wyników swojej pracy.

Powiększ zdjęcie

Akcja poboru krwi w Kowalewie Pomorskim

19 kwietnia 2019 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 18.04.2019 r. na placu przy remizie OSP w Kowalewie Pomorskim odbyła się akcja poboru krwi, w której wzięło udział 41 osób oddając łącznie 18,45 litrów krwi.  Kwriodawcom serdecznie dziekujemy!

Powiększ zdjęcie

Zapraszamy do udziału w IX Tour de Kowalewo Pomorskie „Światowy Dzień Roweru” – 03.06.2019r.

19 kwietnia 2019 |
Agnieszka Zielaskowska

UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo wraz z Urzędem Miejskim w Kowalewie Pomorskim są organizatorami IX Tour de Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Strażaków OSP

19 kwietnia 2019 |
OSP Lipienica

W dniu 14 kwietnia 2019r. w Hali Sportowej Gimnazjum w Nowej Wsi odbył się powiatowy halowy turniej piłki nożnej strażaków OSP zorganizowany przez Oddział Powiatowy ZOSP RP w Golubiu-Dobrzyniu.

Powiększ zdjęcie

Warsztaty Rodzinne - Osiedle Brodnickie

19 kwietnia 2019 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Na niespełna kilkanaście dni przed Wielkanocą (13 kwietnia 2019 r.) odbyły się Rodzinne Warsztaty - manufaktura świąteczna, zorganizowane przez Przewodniczącego Osiedla Brodnickiego Henryka Sławińskiego.

Powiększ zdjęcie

Zebranie wyborcze w sołectwie Lipienica

19 kwietnia 2019 |
Opiekun sołectwa Agnieszka Kozłowska

W dniu 15 kwietnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Lipienicy odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy wybrali Sołtysa, Radę Sołecką oraz Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję.

Powiększ zdjęcie

Planujesz budowę w "strefie wiatrakowej"? Wystąp o warunki zabudowy

19 kwietnia 2019 |
Monika Lewandowska

W związku z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych która od 16 lipca 2019 r. zakazuje lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli,

Psycholog w Ośrodku Pomocy Społecznej

18 kwietnia 2019 |
Zyta Szymańska

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w Miejsko Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim  – jest możliwość  skorzystania z poradnictwa psychologicznego . Psycholog w Ośrodku Pomocy Społecznej udziela pomocy psychologicznej mieszkańcom Gminy  Kowalewo Pomorskie ze szczególnym   uwzględnieniem ofiar   przemocy ,celem zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu skutków   trudnych sytuacji życiowych.