Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Nauczyciele z NSZZ Solidarność świętowali

9 października 2018 |
Karolina Kowalska

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski skorzystał z zaproszenia na obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanego przez Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania. Uroczystość miała miejsce 8 października br. w Toruniu.

Powiększ zdjęcie

Zabawa Andrzejkowa

9 października 2018 |
Organizatorzy

Rada Rodziców przy SP Wielkie Rychnowo zaprasza na Zabawę Andrzejkową w dniu 24.11.2018r.

Powiększ zdjęcie

Mieszkańcy decydują, czyli podsumowanie odbytych zebrań wiejskich

8 października 2018 |
Karolina Kowalska, Monika Kozińska

Za nami bardzo pracowity czas, czyli uchwalanie budżetów wszystkich 23 sołectw na 2019rok. Gmina Kowalewo Pomorskie już dziesiąty rok realizuje ustawę o budżecie sołeckim. Prawidłowe wydatkowanie środków to ministerialny bonus w postaci 20%-30% wydatków.

Powiększ zdjęcie

Akcja przewonienia gazu ziemnego "JESIEŃ 2018"

8 października 2018 |
Mirosław Wasilewski

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 23.10-25.10.2018 roku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2018", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Powiększ zdjęcie

Komunikat w sprawie dostosowania obiektów budowlanych do wymagań okresu jesienno-zimowego

8 października 2018 |
Mirosław Wasilewski

Okres jesienno-zimowy zwiększa ryzyko wystąpienia w obiektach budowlanych zagrożeń i katastrof budowlanych spowodowanych niewłaściwą eksploatacją instalacji gazowej, przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz nadmiernym obciążeniem połaci dachowej śniegiem.

Powiększ zdjęcie

Uwaga Rolnicy! ważna informacja w zakresie suszy

4 października 2018 |
Agnieszka Szewczyk

W związku z komunikatem IUNG w Puławach z dnia 25.09.2018r. odnośnie wystąpienia warunków suszy w 13 okresie raportowania (21.07. – 20.09.) informuję, że na terenie gminy Kowalewo Pomorskie jako uprawy zagrożone suszą wskazano ziemniaki i buraki cukrowe.

 

Powiększ zdjęcie

Mieszkańcy Marian świętowali potrójnie

1 października 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 29 września mieszkańcy wsi Mariany mieli potrójną okazję do świętowania, czyli dożynki, otwarcie świetlicy i zaprzysiężenie młodzieżówki OSP. Spotkali się na tradycyjnych dożynkach parafialnych, które współorganizują ze wsią Mlewiec i Srebrniki.

Powiększ zdjęcie

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

1 października 2018 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Powiększ zdjęcie

Gorący temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Wielkiego Rychnowa

28 września 2018 |
Karolina Kowalska

Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie w marcu 2017r. przystąpił na wniosek jednego z mieszkańców do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla części Wielkiego Rychnowa. Na odbywających się w tym roku zebraniach wiejskich wsi Wielkie Rychnowo i Borówno temat wywołał gorącą dyskusję.

Powiększ zdjęcie

Poświęcenie odnowionej figurki w Elzanowie

28 września 2018 |
Magdalena Kroczek

Z inicjatywy Sołtysa Sołectwa Elzanowo p. Gabriela Gimińskiego i przy zaangażowaniu wielu osób przeprowadzono gruntowne prace, których celem było przywrócenie figurze Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia jej dawnego wyglądu. Prace trwały długo, a ich ukoronowaniem jest efekt, który mogą podziwiać zarówno mieszkańcy Elzanowa jak i osoby podróżujące drogą krajową nr 15.

Powiększ zdjęcie

Sprostowanie do artykułu „Dzieci na zesłaniu"

28 września 2018 |
Jolanta Jakubiak

Poniżej załączamy sprostowanie do artykułu „Dzieci na zesłaniu" autorstwa (CR)  zamieszczonego w gazecie CGD w dniu 27 września 2018 r., które w dniu dzisiejszym zostało przekazane do redakcji. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Powiększ zdjęcie

Nie tylko o nią dbają ale z niej korzystają

28 września 2018 |
Opiekun Sołectwa Anna Panak

Dnia 22 września bieżącego roku mieszkańcy sołectwa Kiełpiny już trzeci raz spotkali się na obiekcie strzelnicy w celu sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich. W zawodach przeprowadzonych pod czujnym okiem firmy SFORA EXTREME łącznie udział wzięło 30 uczestników.

Powiększ zdjęcie

XXXVII sesja rady miejskiej

28 września 2018 |
Karolina Kowalska

Na kolejnej sesji roboczej, która miała miejsce 26 września br., radni podjęli uchwały przedstawione pod obrady przez Burmistrza Miasta. W czasie obrad m.in. dokonali zmian w budżecie, zabezpieczyli środki na budowę chodnika przy drodze powiatowej, dokonali zmian w statucie rady, przyjęli plan miejscowy oraz uchwałą przyjęli patrona dla szkoły podstawowej w Wielkiej Łące.

Powiększ zdjęcie

Medal kolarek Sokoła

27 września 2018 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

W minioną sobotę zawodnicy UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo wystartowali w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w jeździe dwójkami na czas, które odbyły się w miejscowości Robakowo.

Powiększ zdjęcie

Gminny Dzień Przedszkolaka 2018 pod Patronatem Burmistrza Miasto Kowalewo Pomorskie

27 września 2018 |
Aneta Bejgier

Dnia 20 września 2018 roku obchodziliśmy Gminny Dzień Przedszkolaka pod Patronatem Burmistrza Miasto Kowalewo Pomorskie. Tego dnia świętowały wszystkie przedszkolaki ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu całej gminny.

Powiększ zdjęcie

Urzędnicy sprzątali świat

27 września 2018 |
Patrycja Baran

W dniach 21-22 września br.miasto i gmina Kowalewo Pomorskie po  raz kolejny przystąpiło do akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018". Bieżąca kampania prowadzona była pod hasłem „AkcjaSegregacja!".

Powiększ zdjęcie

WYDŁUŻENIE TERMINU składania wniosków o pomoc klęskową

25 września 2018 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Informujemy, że termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane suszą został wydłużeniu do 31 października 2018 r.

Powiększ zdjęcie

Roboty budowlane

25 września 2018 |
Barbara Niewidział - Dyrektor M-GOK Kowalewo Pomorskie

Szanowni Państwo,

od 26 września 2018 roku rozpoczyna się realizacja zadania pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

 

Powiększ zdjęcie

Budżety sołeckie na rok 2019 - aktualizacja - Pluskowęsy dn. 24 września

25 września 2018 |
Karolina Kowalska

Sierpień i wrzesień to bardzo pracowity czas w gminie Kowalewo Pomorskie. Mieszkańcy wszystkich 23 sołectw dzielą przyznane im na 2019r. środki oraz podsumowują wydatki poczynione już w tym roku. Gmina Kowalewo Pomorskie już dziesiąty rok realizuje ustawę o budżecie sołeckim.

Powiększ zdjęcie

Sokoły z Wielkiego Rychnowa na prezentacji szkółek kolarskich 2018

24 września 2018 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

20 września br. na Motoarenie Urząd Marszałkowski w Toruniu wraz z TKK „Pacific” i ALKS „Stal” Grudziądz zorganizował czwartą edycję imprezy inaugurującej działalność Kujawsko -Pomorskich Szkółek Kolarskich powstałych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa pod nazwą „W pogoni za Mają  i Majką szukamy następców Kwiatka”.