Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Dożynki za nami. Nadszedł czas podsumowania i podziękowania

6 września 2018 |
Karolina Kowalska

Za nami największa, coroczna uroczystość gminna, czyli Dożynki. Samorząd wspólnie z współorganizatorami przygotowywał się do niej od listopada ubiegłego roku. Na kilku spotkaniach organizacyjnych dopinano każdy szczegół. Teraz, kiedy Dożynki są już tylko wspomnieniem, nadszedł czas podsumowania, oceny i podziękowań.

Powiększ zdjęcie

Wiersz od 100-latki na 100-lecie odzyskania niepodległości

5 września 2018 |
Karolina Kowalska

W czasie uroczystego wręczenia naszym stulatkom Medalu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, co miało miejsce 24 sierpnia br., nastąpiła bardzo wzruszająca chwila. Pani Monika Ćwiek (lat prawie 102) zadeklamowała z pamięci przepiękny i wzruszający wiersz pt. „Niepodległa”.

Powiększ zdjęcie

Akcja poboru krwi w Kowalewie Pomorskim

4 września 2018 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 30.08.2018 r. na placu przed budynkiem Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyła się akcja poboru krwi zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy przy współpracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. W akcji wzięło udział 35 osób oddając łącznie 15,75 litrów krwi.

Powiększ zdjęcie

Witaj szkoło

4 września 2018 |
Karolina Kowalska

Dwa miesiące wakacji minęły i ponownie szkolne mury rozbrzmiewają gwarem oraz tupotem uczniowskich stóp.

W dniu 3 września br. w szkołach w gminie Kowalewo Pomorskie zainaugurowano rok szkolny 2018/2019. Na uroczystych akademiach nie mogło zabraknąć przedstawicieli organu prowadzącego, rad rodziców, a nawet absolwentów.

Powiększ zdjęcie

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

3 września 2018 |
Edyta Jasińska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2018 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Powiększ zdjęcie

Wyższa renta socjalna od 1 czerwca 2018 r.

3 września 2018 |
Edyta Jasińska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w dniu 9 maja 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej, która wprowadza zmianę kwoty renty socjalnej poprzez jej podwyższenie z 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 100% tej kwoty.

Powiększ zdjęcie

BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH SKS!

3 września 2018 |
Jolanta Jakubiak

Po wakacyjnej przerwie czas wrócić na sportowe boiska – zaczynamy dodatkowy nabór do Programu Szkolny Klub Sportowy!

Z bezpłatnych zajęć sportowych w ramach Programu SKS korzysta obecnie ok. 300 000 uczniów w całej Polsce! Chcemy, by dołączyli kolejni! Po wakacyjnej przerwie uruchamiamy dodatkowy nabór.

Powiększ zdjęcie

VI grill integruje sąsiadów

3 września 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 30 sierpnia br. seniorzy z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pomorskim zorganizowali, corocznego grilla integracyjnego. Była to już szósta tego typu zabawa. Zaprosili na grilla Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego i Przewodniczącą Rady Powiatu Marię Wiśniewską oraz seniorów z sąsiednich organizacji, m.in. z Brodnicy, Lubicza i Golubia Dobrzynia.

Powiększ zdjęcie

79 rocznica wybuchu II wojny światowej

31 sierpnia 2018 |
Monika Kozińska

W dniu 31 sierpnia br. o godz. 12:00 mieszkańcy Kowalewa Pomorskiego spotkali się w Parku im. 730-lecia Miasta, aby oddać hołd poległym w czasie II wojny światowej.

Wiązankę kwiatów w imieniu Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego złożyła Ilona Rybicka Zastępca Burmistrza, Ewa Bąk Sekretarz Gminy oraz Tomasz Matusewicz Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samorządu.

Powiększ zdjęcie

Wyścig kolarski w Wielkiej Łące – przeżyjmy to jeszcze raz…

31 sierpnia 2018 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

Przedstawiamy zmagania na wyścigu kolarskim rozegranym w Wielkiej Łące w dniu 18 sierpnia 2018r.

Film wykonany przez Angelikę Klimkowską - za co serdecznie dziękujemy:)

Link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=im9WDVfIYQ0

Powiększ zdjęcie

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

31 sierpnia 2018 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania

Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego

dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Powiększ zdjęcie

Kowalewo pożegnało swojego Anioła

31 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

W piękne, słoneczne południe 29 sierpnia, w Kowalewie Pomorskim odczuwało się olbrzymi smutek. W tym dniu pożegnano i odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku siostrę elżbietankę Monikę Teresę Gojtowską, która od 2008r. piastowała tytuł Honorowego Obywatela Miasta. 60 lat temu porzuciła swoje piękne Kaszuby, aby służyć Bogu, mieszkańcom i kapłanom w Kowalewie.

Powiększ zdjęcie

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

29 sierpnia 2018 |
Agnieszka Januszko

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 istnieje możliwość udzielenia pomocy w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie w skali miesiąca nie przekracza kwoty 771 zł netto.

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie

Sesja nadzwyczajna pod potrzeby inwestycji i profilaktyki

29 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 28 sierpnia br. radni obradowali na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej. Zwołana została na wniosek burmistrza miasta, pod potrzeby przesunięcia środków finansowych na planowane inwestycje. Przetargi przeprowadzone w ostatnim miesiącu spowodowały wprowadzenie korekt.

Powiększ zdjęcie

A w Wielkim Rychnowie praca wre

29 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

Na drogach gminnych sołectwa Wielkie Rychnowo wielki ruch. Ostatnią warstwę asfaltu układa firma DROBUD Chełmża. Prace mają potrwać do końca sierpnia. Droga ta remontowana jest zgodnie z uchwałą rady o kolejności remontu dróg. Również kolejna droga osiedlowa, tym razem na osiedlu mlewieckim, zyska nawierzchnię z kostki polbrukowej.

Powiększ zdjęcie

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2018/2019

29 sierpnia 2018 |
Małgorzata Lewandowska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie informuje, że

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019

można składać w terminie od dnia 20.08.2018 r. do dnia 15.09.2018 r.,

a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15.10.2018 r.

Powiększ zdjęcie

Wspomnienia z Festynu rodzinnego w Wielkim Rychnowie

28 sierpnia 2018 |
Wiesław Chmielewicz

W dniu 26.08.2018 r. przy WDK Wielkie Rychnowo odbył się festyn na zakończenie lata organizowany przez Sołtysa, Radę Sołecką sołectwa Wielkie Rychnowo wraz z OSP Wielkie Rychnowo.

Jak zwykle było wiele atrakcji dla dzieci i tradycyjna kiełbaska z grilla. Pogoda dopisała dlatego nie zabrakło uczestników i uśmiechu na twarzach.

Powiększ zdjęcie

Zmiana ustawy prawo łowieckie

27 sierpnia 2018 |
Edyta Jasińska

Z dniem 23 sierpnia 2018 roku weszła w życie  ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dz.U. z dnia  8 sierpnia 2018 r. pod poz. 1507.

Powiększ zdjęcie

Festyn na Osiedlu Jana Kochanowskiego

27 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

Przewodniczący Stanisław Kaznowski wraz z Zarządem Osiedla Jana Kochanowskiego (gm. Kowalewo Pomorskie) i opiekunem sołectwa Karoliną Kowalską zaprosili mieszkańców na festyn osiedlowy. W dniu 25 sierpnia najpierw swoje święto miały dzieci. Było ich ponad 100, nie tylko z osiedla, ale z terenu całej gminy.