Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Zaproszenie na promocję polskiej żywności

21 lipca 2020 |
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Związek Zawodowy Rolników ''Samoobrona'' serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na promocję Polskiej Żywności pod nazwą „OTO POLSKA PYSZNA WIEPRZOWINA ZACHĘCAMY DO PATRIOTYZMU KONSUMENCKIEGO". Gdzie na naszych stoiskach za darmo będzie można skosztować pysznych Polskich produktów mięsnych oraz różnych pysznych ciekawostek dla dzieci.

Powiększ zdjęcie

Zrób kolonoskopię – bezpłatnie i bez rejonizacji

17 lipca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Jeszcze blisko 13 tysięcy mieszkańców regionu może skorzystać z bezpłatnych badań kolonoskopowych w ramach marszałkowskiego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Badania realizuje dziewiętnaście wybranych w konkursie placówek medycznych w całym województwie.

Powiększ zdjęcie

Niskooprocentowane pożyczki dla organizacji pozarządowych w ramach Tarczy 4.0

17 lipca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Poniżej zamieszczono informację nt. nowego narzędzia wsparcia dla NGO dostępnego w ramach tzw. Tarczy 4.0.

Nowe usługi realizowane w ramach tarczy to:

Powiększ zdjęcie

Dołącz do Polskiej Strefy Inwestycji

17 lipca 2020 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. to regionalne centrum obsługi inwestorów oraz koordynator udzielania pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Powiększ zdjęcie

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

15 lipca 2020 |
Natalia Maleszewska

Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Powiększ zdjęcie

Informacja od Ministerstwa Cyfryzacji

15 lipca 2020 |
Ministerstwo Cyfryzacji

W grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP).

Powiększ zdjęcie

Informacja dot. Dożynek Gminno-Parafialnych

15 lipca 2020 |
Edyta Jasińska

Uprzejmie informuję, że trwająca pandemia koronawirusa, która nadal zmienia rzeczywistość społeczną oraz wiąże się z koniecznością podejmowania zdecydowanych działań pozwalających na jej zahamowanie, wymaga także odmiennego sposobu świętowania nawet tych wydarzeń, które od dawna były zakorzenione na terenie naszej gminy.

Powiększ zdjęcie

Spotkanie z włodarzami

15 lipca 2020 |
Malgorzata Dębińska

W dniu 9 lipca 2020 r. w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie Prezesa Magdaleny Gadomskiej i Wiceprezesa Marty Iwan – Łęgowskiej Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy" z przedstawicielami władz gminnych z powiatu golubsko – dobrzyńskiego.

Powiększ zdjęcie

XXVII Turniej Szachowy Kowalewo Pomorskie 2020

14 lipca 2020 |
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

Pod patronatem Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego
Organizatorzy: UKS Orlik i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Informacja w sprawie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

14 lipca 2020 |
Iwona Arciszewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w załączeniu przekazuje informację w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 otrzymaną z Banku Żywności w Toruniu.

Powiększ zdjęcie

Przebudowa drogi gminnej Mlewiec – Nowy Dwór

13 lipca 2020 |
Paulina Wiśniewska

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 8 lipca br. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z Wąbrzeźna na realizację inwestycji pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 3.069,32m" za kwotę 1.526.397,81 zł brutto.

Powiększ zdjęcie

Nagraj własny spot wspierający polskich rolników i przedsiębiorców

13 lipca 2020 |
Natalia Maleszewska

Szanowni Państwo,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy zaprasza mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie polegającym na nagraniu krótkiego spotu zachęcającego do zakupu polskich produktów rolno-spożywczych.

Powiększ zdjęcie

Broszura opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13 lipca 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia broszurę opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą gospodarowania wodą w rolnictwie w obliczu susz.

Powiększ zdjęcie

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

13 lipca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Istnieje możliwość uzyskania pożyczek dla organizacji pozarządowych w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 568, zmiana Dz. U z 2020 r. poz. 1086).

Powiększ zdjęcie

Planowane nabory wniosków o powierzenie grantu

13 lipca 2020 |
Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy"

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w sierpniu 2020r.
planuje ogłosić kolejne nabory wniosków o powierzenie grantu
w ramach następujących zakresów:

Powiększ zdjęcie

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w gminie Kowalewo Pomorskie

13 lipca 2020 |
Paulina Wilamowska

W dniu 12.07.2020 r. w całej Polsce odbyło się ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gminie Kowalewo Pomorskie na 8 732 mieszkańców uprawnionych do głosowania, wzięło udział w głosowaniu 5 521 osób.

Frekwencja wyniosła 63,62%.

Powiększ zdjęcie

RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

13 lipca 2020 |
Magdalena Matusewicz

W 2020 roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 roku życia (w przypadku dzieci  z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia) będą mogli składać wnioski  o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca br. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia br. – drogą tradycyjną.

Powiększ zdjęcie

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

13 lipca 2020 |
Magdalena Matusewicz

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentów na okres zasiłkowy 2020/2021 odbywać się będzie od 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Ośrodka, w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020r.

Powiększ zdjęcie

INFORMACJA dot. składania wniosków na "500+"

13 lipca 2020 |
Magdalena Matusewicz

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), które zostało przyznane Państwu w 2019r. oraz 2020r., obowiązuje do dnia 31 maja 2021 r. W związku z tym prosimy, aby nie składać ponownie wniosków.

Powiększ zdjęcie

Program „MOJA WODA”

10 lipca 2020 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Program „Moja Woda" realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Powiększ zdjęcie

Ogłoszono drugi stopień alarmowy – BRAVO-CRP

10 lipca 2020 |
Paulina Wilamowska

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2019, poz. 796) Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał Zarządzenie Nr 94 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych.

Powiększ zdjęcie

Bitwa o wozy - II tura

8 lipca 2020 |
Edyta Jasińska

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów.

Powiększ zdjęcie

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW

8 lipca 2020 |
Natalia Maleszewska

UWAGA !!!
10 lipca upływa termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie
i obszarowe z PROW.
W tym dniu biura powiatowe Agencji będą czynne do godziny 19.

Powiększ zdjęcie

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w Kowalewie Pomorskim

7 lipca 2020 |
Ewa Bąk

W dniu 6 lipca br. Pan Premier Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą w woj. kujawsko-pomorskim, odwiedził między innymi Grudziądz, Kowalewo Pomorskie, Chełmżę.

Pierwszym punktem wizyty na Kujawach i Pomorzu był Grudziądz, gdzie Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała promesę w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych".

Powiększ zdjęcie

Poradniki dla rolników dotyczące uboju zwierząt

7 lipca 2020 |
Natalia Maleszewska

W załączeniu przekazujemy poradniki dla rolników

opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii dotyczące:

- prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie,

- prowadzenia " rzeźni rolniczej".

Powiększ zdjęcie

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

3 lipca 2020 |
Ewa Bąk

W dniu 25 czerwca 2020 r. podczas XX Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Burmistrz Miasta Jacek Żurawski otrzymał absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu, a także wotum zaufania.

Powiększ zdjęcie

Aktualności dotyczące KORONAWIRUSA

3 lipca 2020 |
Jolanta Jakubiak

Poniżej zamieszczamy linki do bieżących informacji nt. koronowirusa oraz materiały dotyczące kampanii edukacyjnej dedykowanej koronawirusowi:

Powiększ zdjęcie

Bezpańskie psy i koty

2 lipca 2020 |
Renata Siwiec

Problem bezpańskich psów i kotów na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie znowu powraca. Bezpańskich i porzucanych psów jest bardzo dużo, liczba ta co roku jest bardzo wysoka.

Powiększ zdjęcie

Informacja o sposobie przyjmowania w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

1 lipca 2020 |
Emilia Pęcak

Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie przyjmowania w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu i Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Płatne staże zawodowe

1 lipca 2020 |
Monika Piróg

Płatne staże zawodowe

dla osób do 29 roku życia

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Powiększ zdjęcie SP%20Kowalewo

Opuścili szkolne mury

1 lipca 2020 |
Patrycja Baran

W dniu 26 czerwca br. odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego klas VIII w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim i Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach oraz klas VII i VIII w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące i Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie.

Powiększ zdjęcie

Wyłoniono zwycięzców i wręczono nagrody – Gmina Kowalewo Pomorskie rozstrzygnęła konkursy gminne

1 lipca 2020 |
Beata Lewandowska

W dniu 17 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się podsumowanie konkursów „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną", „Piękna Gmina„ oraz „Przywracamy urok naszej gminie".

Powiększ zdjęcie

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

30 czerwca 2020 |
Natalia Maleszewska

Po przerwie związanej z zagrożeniem epidemicznym wznowiona zostaje działalność rehabilitacyjna Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego turnusy odbywają się z zachowaniem rygorów sanitarno-epidemiologicznych.

Powiększ zdjęcie

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych od 1.07.2020 r.

30 czerwca 2020 |
Anna Dalke

Poniżej przedstawiamy linki do harmonogramów wywozu odpadów komunalnych na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. przekazanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

Powiększ zdjęcie

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w gminie Kowalewo Pomorskie

29 czerwca 2020 |
Paulina Wilamowska

W dniu 28.06.2020 r. w całej Polsce odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gminie Kowalewo Pomorskie na 8 881 mieszkańców uprawnionych do głosowania, wzięło udział w głosowaniu 5 093 osób.

Frekwencja wyniosła 57,68%.

Powiększ zdjęcie

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

29 czerwca 2020 |
Ministerstwo Sprawiedliwości

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

Powiększ zdjęcie

Dzieci – dzieciom - Podsumowanie ogólnopolskiej akcji „Misie Ratownisie”

25 czerwca 2020 |
Ilona Wrzesińska

Akcja „Misie Ratownisie" jest jednym z ogólnopolskich programów prowadzonych przez Fundację Wsparcie112. Celem akcji było zebranie i przekazanie pluszaków do jednostek Straży Pożarnych, zespołów Ratownictwa Medycznego i innych służb ratowniczych, aby były one wsparciem dla najmłodszych w ciężkich chwilach.

Powiększ zdjęcie

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

24 czerwca 2020 |
Jolanta Jakubiak

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Powiększ zdjęcie

Wandalizmowi mówimy NIE !

24 czerwca 2020 |
Renata Siwiec

Tak, jak co roku w sezonie wiosennym ukwiecamy nasze miasto. Chcemy żeby miejsca, które są „wizytówką " miasta obsadzone były kwiatami. Jednak nie każdy mieszkaniec to rozumie.

Powiększ zdjęcie

Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2020

23 czerwca 2020 |
Magdalena Gręźlikowska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom. zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Programem „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego informuje, iż otrzymał środki finansowe w wys. 19.392 zł.