Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Wykonawcy przejęli dwie kolejne drogi

7 sierpnia 2018 |

Dopiero trzeci przetarg wyłonił wykonawców modernizacji dwóch dróg gminnych w gminie Kowalewo Pomorskie. Dwa wcześniejsze unieważniono z powodu braku chętnych do prac. Powierzchnię utwardzoną zyska droga Martyniec- Sierakowo na odcinku 2km. Wykonawca- firma Zakład Drogowo- Budowlany Rogowo ma czas do końca października br. Druga droga Srebrniki Góry również zostanie utwardzona do końca października. Prace na odcinku 0,5km. wykona Zakład Handlowo- Budowlany AGA Toruń.

Powiększ zdjęcie

Prace w PSZOK na ukończeniu

7 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

Końca dobiegają prace modernizacyjne Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Kowalewie Pomorskim, przy ul. Brodnickiej 1. Samorząd pozyskał na ten cel 75% dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wys. 900tys.zł. Przetarg na prace modernizacyjne wygrała lokalna firma GRA-MAR Joanna Malinowska, która kończy zadanie. Pozostało jedynie ustawienie kontenerów i zamontowanie wagi.

Powiększ zdjęcie

Młodzież oddaje się swojej pasji

7 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

Wczoraj (06.08) zajrzeliśmy na kowalewski skate parki. Trwa tam kolejny turnus wypoczynkowy pasjonatów rowerów BMX.  Obóz trwa od 24 czerwca. Pierwsze dwa tygodnie królowały tu hulajnogi, a w kolejne tygodnie zaś rowerzyści. Wśród uczestników jest młodzież nie tylko z Polski, ale i m.in. z Soczi i z Białorusi.

Powiększ zdjęcie

Współpraca z Powiatem zaowocuje kolejnym chodnikiem

7 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

We wsi Wielka Łąka, przy drodze powiatowej powstaje 400metrowy odcinek chodnika. Jest to kolejna inwestycja będąca dobrym przykładem ścisłej współpracy samorządu gminnego z samorządem powiatowym. Chodnik ułatwi bezpieczne dojście mieszkańcom do szkoły, sklepu i kościoła.

Powiększ zdjęcie

Roślinność się przyjęła

7 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

Trwa modernizacja zieleni na rynku w ramach projektu „Rekultywacja przestrzeni publicznej i zieleni miejskiej”. Wszystkie stare nasadzenia, czyli iglaki i krzewy dwuliścienne przesadzono na teren Centrum Rekreacji i Sportu, gdzie zostały otoczone troskliwą opieką tamtejszych konserwatorów zieleni. Stan obecny roślinności wskazuje, że przyjęła się w nowym środowisku.

Sprzedaż działek w Wielkiej Łące

7 sierpnia 2018 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Powiększ zdjęcie

Gmina Kowalewo Pomorskie z poważnym awansem ekonomicznym

3 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

Gazeta „Wspólnota” opublikowała coroczny ranking „Najbogatszych samorządów”.  W rankingu tym uwzględniono tylko środki własne gminy i subwencje rządowe, bez dotacji celowych jak i środków unijnych. Dochody podawane są w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Powiększ zdjęcie

Cała Polska strefą ekonomiczną Informacja dla Przedsiębiorców

3 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

Z dniem 30 czerwca br. weszły w życie zapisy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Zakłada ona, że cały obszar Polski przeznaczony na działalność gospodarczą stanie się jedną strefą inwestycji. Nowe przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Dodatkowe punkty są przyznawane firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także za lokalizację w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia lub mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze.

Powiększ zdjęcie

Budowa sieci światłowodowej FTTH

3 sierpnia 2018 |
Marcin Dębiński

Poniżej zamieszczamy plakat informacyjny o inwestycji polegającej na budowie sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s) w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Na terenie naszej gminy planowane jest podłączenie do sieci wszystkich szkół, a w kolejnym etapie 1166 gospodarstw domowych (lokali).

Powiększ zdjęcie

Zmiany na stanowiskach trenerów

3 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

W trakcie posiedzenia Zarządu LKS Promień z udziałem Burmistrza Miasta w dniu 2 sierpnia br. omówiono rozpoczynający się sezon piłkarski.
Na stanowisku trenera piłkarzy seniorów nastąpiła zmiana. Z powodów osobistych pierwszy trener Dariusz Rozwadowski złożył rezygnację.

Powiększ zdjęcie

Deklaracja na 100-lecie Niepodległości – Przyłącz się

3 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

Samorząd Gminy Kowalewo Pomorskie zachęca mieszkańców do przyłączenia się do akcji „Deklaracja Mieszkańców na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, którą zainicjował Urząd Marszałkowski. Pisaliśmy już o tym tutaj. http://www.kowalewopomorskie.pl/art,326,100-lat-niepodleglej

Powiększ zdjęcie

Wizualizacja rynku

2 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

W związku z dużym zainteresowaniem wyglądem kowalewskiego rynku po zrealizowaniu projektu poniżej przedstawiamy jego wizualizację.

Trwająca obecnie realizacja zadania pt. „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych w gminie Kowalewo Pomorskie" otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w wys. 80%. Dokumentację projektową, czyli zakres prac, uzgodniono z konserwatorem zabytków.

Powiększ zdjęcie

Festyn Parafialno- Miejski Św. Anny

1 sierpnia 2018 |
Organizatorzy

W niedzielne popołudnie 29 lipca 2018 po raz kolejny odbył się Festyn Parafialno- Miejski Św. Anny na placu za Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kowalewie Pomorskim. Festyn organizowany jest od 2000 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta wspólnie z Proboszczem Parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

Konkurs na Witacza Dożynkowego

1 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska

Samorząd Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza trzecią edycję konkursu związanego z tradycjami dożynkowymi czyli na Witacza Dożynkowego. Oprócz konkursu na wieńce i dekoracje dożynkowe, które możemy podziwiać w dniu dożynek chcemy rozniecić ducha sielskości w całych wsiach.

Powiększ zdjęcie

FESTYN RODZINNY W BARWACH BIAŁO-CZERWONYCH OSIEDLE BRODNICKIE

31 lipca 2018 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Pogoda w sobotnie popołudnie - 28 lipca 2018 r. - nie zaskoczyła nikogo! Gorące słońce i wysoka temperatura zachęciły rodziców i ich pociechy do wspólnej zabawy na festynie rodzinnym na Osiedlu Brodnickim.

W tym roku - z okazji obchodzonego jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, rodzinny festyn na Osiedlu Brodnickim zawierał patriotyczny akcent. Unoszące się białe i czerwone balony przypomniały wszystkim, że o historii narodu należy pamiętać przy każdej okazji.

Powiększ zdjęcie

ROZSTRZYGNIĘCIE III EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO „NASI DZIELNI STRAŻACY”

31 lipca 2018 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Samorząd Gminy Kowalewo Pomorskie w maju br. po raz trzeci konkurs plastyczny pn. „Nasi dzielni strażacy”. Konkurs ten jest skierowany do dzieci z wszystkich placówek oświatowych z terenu naszej gminy. Celem konkursu jest popularyzacja ochrony przeciwpożarowej poprzez zainteresowanie dzieci i młodzieży działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, uświadomienie występowania zagrożeń oraz nauka właściwego zachowania i prawidłowego postępowania przy zagrożeniu pożarowym.

Powiększ zdjęcie

Sesja nadzwyczajna pod potrzeby inwestycji

30 lipca 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 30 lipca br. na XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej radni debatowali tylko nad dwoma projektami uchwał. Jednogłośnie (12 radnych) wprowadzili  zmiany do budżetu gminy na rok 2018 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany dotyczyły zwiększenia środków budżetowych na przyjętych w budżecie gminy do realizacji inwestycjach.

Powiększ zdjęcie

Ponownie będą obsługiwać Pływalnię

30 lipca 2018 |
Karolina Kowalska

Samorząd gminy w przetargu wyłonił firmę, która zapewni obsługę techniczną instalacji technologicznych Pływalni na kolejny okres funkcjonowania, czyli od 1 września 2018roku do 31 sierpnia 2020r. Zwycięzca- firma Waterworld Sylwia Gajlan z Warszawy już wcześniej świadczył tę usługę, będąc pierwszym wykonawcą, zaraz po oddaniu obiektu do użytku.

Powiększ zdjęcie

Pomoc i opieka Św. Krzysztofa

30 lipca 2018 |
Karolina Kowalska

Kierowcy z Kowalewa Pomorskiego oddali swoje samochody pod opiekę świętego Krzysztofa. W dniu 29 lipca ks. wikary Michał Wyrębski poświęcił kilkadziesiąt pojazdów zgromadzonych na placu przy ul. Strażackiej. Wśród nich były również jednoślady: rower i motory. Patrząc na rejestracje samochodów można było stwierdzić, że pochodziły nie tylko z naszego i sąsiednich powiatów ale nawet z sąsiednich województw.

Powiększ zdjęcie

Budynek po modernizacji jest podwójnie ekologiczny

26 lipca 2018 |
Karolina Kowalska

Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 5 została zakończona. Obiekt jest podwójnie ekologiczny. Dzięki instalacji fotowoltaicznej z 22 panelami polikrystalicznymi poprawiono efektywność energetyczną i gospodarkę niskoemisyjną obiektu. Dodatkowo na budynku ustawiono 2 budki lęgowe dla ptaków co wkrótce przysporzy nowych lokatorów w budynku.