Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

DBAJMY O NASZ NOWY RYNEK !!!

31 października 2018 |
Renata Siwiec

W związku z kończącymi się pracami na naszym rynku - Plac 700-lecia w Kowalewie Pom, zwracamy się z prośbą o nie wchodzenie na tereny zielone, gdyż została posiana trawa, która jest w okresie  wzrostu i krzewienia. Apelujemy również o nie niszczenie nowo nasadzonych drzew i krzewów.

Dbajmy, aby nowy rynek był wizytówką naszego miasta.

Powiększ zdjęcie

Obie strony zadowolone ze stażu

31 października 2018 |
Karolina Kowalska

W ramach projektu „Aktywni i Samodzielni” w urzędzie miejskim staż odbywała p. Magdalena Bąk, uczestniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim. Dobiegł końca I etap stażu. Dzięki współpracy samorządu i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pani Magdalena miała możliwość zdobycia doświadczenia jako pomocnik ds. recyklingu.

Powiększ zdjęcie

Podziękowania za współpracę

31 października 2018 |
Karolina Kowalska

Na ostatniej w tej kadencji naradzie dyrektorów placówek oświatowych w dniu 29 października kierujące szkołami i przedszkolem panie dyrektorki podziękowały ustępującemu burmistrzowi za wieloletnią współpracę. Były kwiaty, pamiątkowy długopis oraz życzenia na kolejnym etapie drogi samorządowej.

Powiększ zdjęcie

Zaświadczenia radnym powiatowym wręczone

31 października 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 30 października 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu sędzia Leszek Osiński, Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w imieniu Komisji wręczył 17 osobom zaświadczenie o wyborze na radnych do Rady Powiatu.

Powiększ zdjęcie

Młode Pary z 50-letnim stażem

31 października 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 30 października w gminie Kowalewo Pomorskie cztery pary małżeńskie świętowały piękne jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP szanownym jubilatom wręczył Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski wraz z kierownikiem USC Anną Szewczyk i pracownikami urzędu Stanu Cywilnego p. Agnieszka Kozłowską i Eweliną Lewandowską.

Powiększ zdjęcie

Sam zaprojektuje i sam wykona

31 października 2018 |
Karolina Kowalska

Firma Top Garden Piotr Mucha z Wielkiego Rychnowa wygrała przetarg na przebudowę drogi dojazdowej- ul. 1-go Maja- etap II na działce geod. 118. W przetargu pokonał dwie droższe firmy.

Powiększ zdjęcie

Podziękowanie za wsparcie kampanii "Sprzątanie Świata Polska 2018"

30 października 2018 |
Renata Siwiec

Serdeczne podziękowania dla Pana Leszka Mul właściciela F. H. P.  "MAL-PAK" w Kowalewie Pomorskim za zaangażowanie w tegoroczną kampanie ,,Sprzątanie Świata  Polska 2018”, która odbyła się w dniach 21-22 września br., pod hasłem przewodnim "AKCJA-SEGREGACJA".

Powiększ zdjęcie

XXVI Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej

30 października 2018 |
Ewa Dąbkowska

W dniu 27 października 2018 roku w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyły się przesłuchania konkursowe XXVI Diecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej pod patronatem Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego. Motto tegorocznego Festiwalu brzmiało: „ Promieniowanie ojcostwa”.

Powiększ zdjęcie

Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018”

30 października 2018 |
Renata Siwiec

Corocznie organizowana kampania „Sprzątanie Świata" ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska naturalnego i otaczającej nas przyrody, promuje proekologiczne postawy i zachowania, uświadamia nam, że stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych. Dodatkowo, każdego roku to ważne przedsięwzięcie angażuje i integruje społeczności lokalne.

Powiększ zdjęcie

Pasowanie na przedszkolaka

29 października 2018 |
Maria Lipka, Izabela Orzechowska

25 października  pierwszą ważną uroczystość przedszkolną w swoim w życiu przeżyły nowo przyjęte przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

WYDŁUŻENIE TERMINU składania wniosków o pomoc klęskową

26 października 2018 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Informujemy, że termin składania wniosków do ARMiR o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane suszą został wydłużeniu do 16 listopada 2018 r.

Powiększ zdjęcie

Podziękowanie

26 października 2018 |
Karolina Kowalska

Drodzy Mieszkańcy, Serdeczni Przyjaciele.

Chciałbym serdecznie podziękować za przekazane poparcie i głosy jakie otrzymałem w wyborach do Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego. Wielkim zaszczytem dla mnie jest zdobycie najwyższego wyniku w całym powiecie.

Powiększ zdjęcie %20na%20pierwszym%20miejscu%20podium%20od%20lewej:%20Karol%20Wawrzyniak;%20Cezary%20Łączkowski%20%20(%20tegoroczny%20Mistrz%20Świata%20Juniorów)%20oraz%20Daniel%20Śliwka

Daniel Śliwka Mistrzem Polski Zrzeszenia LZS

25 października 2018 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

W dniach 19-21 października br. na torze kolarskim w Pruszkowie rozegrano Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym w konkurencjach nieolimpijskich, będących jednocześnie Mistrzostwami Krajowego Zrzeszenia LZS.

Powiększ zdjęcie

Apel o wykorzystanie banerów

23 października 2018 |
Karolina Kowalska

Zwracam się z prośbą do przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych oraz kandydatów o przekazanie po zakończonych wyborach samorządowych banerów wyborczych.

Powiększ zdjęcie

Powitanie Nowego Roku przy M-GOK odwołane

23 października 2018 |
Barbara Niewidział - Dyrektor M-GOK Kowalewo Pomorskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim z uwagi na realizację projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) informuje, że biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczestników nie planuje się Wspólnego Powitania Nowego Roku oraz Wieczorku Sylwestrowego 2018.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Powiększ zdjęcie

Banku Żywności UE

23 października 2018 |
Agnieszka Januszko

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim
informuje, iż żywność z Banku Żywności UE będzie wydawana w dniach:

 

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie

Roboty budowlane

23 października 2018 |
Barbara Niewidział - Dyrektor M-GOK Kowalewo Pomorskie

Szanowni Państwo,

od 26 września 2018 roku trwa realizacja zadania pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

 

Powiększ zdjęcie

Ostatnia sesja przed wyborami w tej kadencji

19 października 2018 |
Donata Pilarska-Mądry

W dniu 18 października, odbyła się ostatnia nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Na koniec obecnej kadencji, radni między innymi zajęli się jeszcze sprawami budżetu i zmian w budżecie Gminy. Podjęli również uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029.

Powiększ zdjęcie

Czasowa organizacja ruchu

18 października 2018 |
Agnieszka Szczepanowska

Uprzejmie informujemy, że w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 554 od dnia 17.10.br.ulega zmianie wprowadzona wcześniej czasowa organizacja ruchu z uwagi na przystąpienie wykonawcy do kolejnego etapu robót. Wobec powyższegoprosimy o zachowanie szczególnej ostrożności !!!