Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Informacja dla podatników

19 czerwca 2020 |
Natalia Kociemska

Uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 69/2020 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dniem 1 lipca 2020 roku uchylone zostanie zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie,

Powiększ zdjęcie

Remont drogi krajowej nr 15

19 czerwca 2020 |
Paulina Wiśniewska

Zgodnie z informacją otrzymaną z GDDKiA – Rejon Dróg w Toruniu przekazujemy, iż od dnia 19 czerwca 2020 r. przez kilka najbliższych tygodni prowadzone będą roboty drogowe na drodze krajowej nr 15 – na odcinku Pluskowęsy-Kiełpiny o długości ok. 1,2 km.

Powiększ zdjęcie

Zniżka za kompostowanie bioodpadów

16 czerwca 2020 |
Anna Dalke

Informujemy, że zgodnie z treścią uchwały nr XIX/145/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik z dniem 1 lipca 2020 r. wprowadza się możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Powiększ zdjęcie

Zmiany stawek opłat za odpady komunalne

16 czerwca 2020 |
Anna Dalke

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych w gminie Kowalewo Pomorskie nie były zmieniane od 01.03.2014 r. i wynoszą 8 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość - w przypadku selektywnego zbierania odpadów oraz 20 zł od osoby, przy braku wypełnienia ustawowego obowiązku segregacji odpadów.

Powiększ zdjęcie

Nowy wzór deklaracji – odpady komunalne

16 czerwca 2020 |
Anna Dalke

Informujemy, że od 1 lipca 2020 r. zacznie obowiązywać nowy wzór deklaracji dotyczący opłaty za odpady komunalne przyjęty uchwałą nr XIX/146/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Jesteś seniorem? Weź udział w „Programie zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”

16 czerwca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Gmina Kowalewo Pomorskie po raz kolejny przystąpiła do Programu opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim".

Powiększ zdjęcie

Debata nad Raportem o stanie gminy Kowalewo Pomorskie

16 czerwca 2020 |
Marta Chądzyńska

Szanowni Mieszkańcy!

Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) burmistrz miasta co roku przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy.

Powiększ zdjęcie

Nabór rachmistrzów w PSR 2020

15 czerwca 2020 |
Edyta Jasińska

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów
na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się
w dniach od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Powiększ zdjęcie

Stawki taryf za wodę i ścieki

15 czerwca 2020 |
Małgorzata Wegner

Informujemy, że z dniem 13 czerwca 2020 r., w związku z zatwierdzonymi w 2018 r. przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, nastąpi podwyżka cen za w/wym. usługi.

Powiększ zdjęcie

Dotacja na instalacje OZE

9 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

W dniu 3 i 8 czerwca 2020 r. odbyły się spotkania dla mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie dotyczące możliwości pozyskania dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej prezentacji.

Powiększ zdjęcie

Dotacje na działalność Kół Gospodyń Wiejskich

8 czerwca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich weszła w życie 27 maja 2020 r. Przepisy zakładają rozdysponowanie w tym roku 40 milionów złotych na pomoc finansową dla KGW.

Powiększ zdjęcie

Powszechny Spis Rolny 2020

8 czerwca 2020 |
Edyta Jasińska

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

Powiększ zdjęcie

Oferta CPRP dla przedsiębiorców i szkół

5 czerwca 2020 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Prezentujemy inicjatywę PSSE w postaci powstałego w ubiegłym roku Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku na Wyspie Ostrów. Nasze Centrum to zrobotyzowany ośrodek szkoleniowy dla przedsiębiorców i pracowników oraz uczniów i nauczycieli.

Zapraszam do zapoznania się z ofertami w załączeniu.

Powiększ zdjęcie

Uwaga zmiana organizacji ruchu

5 czerwca 2020 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez Zarządcę Nieruchomości Panią Teresę Jamroży informację z dnia 01.06.2020 r.:

Powiększ zdjęcie

Serwis Agro-Market24.pl

5 czerwca 2020 |
Natalia Maleszewska

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym znalezienie odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo.

Powiększ zdjęcie

Wizyta Wiceminister Iwony Michałek

4 czerwca 2020 |
Patrycja Baran

W dniu 1 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski spotkał się w tut. Urzędzie z p. Iwoną Michałek - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i pełnomocnik rządu ds. polityki społecznej i solidarnej oraz p. Wojciechem Kwiatkowskim pełniącym funkcję radnego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VI kadencji.

Powiększ zdjęcie

Rekrutacja uczestników do projektu Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” - Mariany

2 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

Projekt objęty grantem pn. Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Powiększ zdjęcie

Rekrutacja uczestników do projektu Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - Piątkowo

2 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

Projekt objęty grantem pn. Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Powiększ zdjęcie

Rekrutacja uczestników do projektu „Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu” - Srebrniki

2 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

Projekt objęty grantem pn. „Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Powiększ zdjęcie

Rekrutacja uczestników do projektu „Warsztaty szkoleniowe ABC przedsiębiorczości” - Chełmoniec

2 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

Projekt objęty grantem pn. „Warsztaty szkoleniowe ABC przedsiębiorczości" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Powiększ zdjęcie

Ankieta dla rolników dot. ekoschematów

1 czerwca 2020 |
Natalia Maleszewska

Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza zwraca się z prośbą do rolników z Gminy Kowalewo Pomorskie o zapoznanie się z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz  WYPEŁNIENIE ANKIETY, przygotowanej przez MRiRW,

Powiększ zdjęcie

Sprawozdanie organizacji pożytku publicznego

1 czerwca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo!

W imieniu Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przypominamy o obowiązku zamieszczenia przez organizację pożytku publicznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności za CAŁY 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Powiększ zdjęcie

Krajowe Dni Pola Minikowo 2020

1 czerwca 2020 |
Natalia Maleszewska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2020, które odbędą się w dniach 20-23 czerwca br. Głównym celem Krajowych Dni Pola 2020 jest prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników.

Powiększ zdjęcie

Dzień Dziecka

1 czerwca 2020 |
Patrycja Baran

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzymy wielu powodów do uśmiechu i radości. Samych sukcesów, tysiąca przygód, spełnienia dziecięcych marzeń, rozwijania talentów i pasji oraz beztroskiej zabawy. Niech każdy dzień będzie wspaniałą przygodą.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Orłowski
  Burmistrz Miasta
Jacek Żurawski
Powiększ zdjęcie

Kolejny sprzęt komputerowy do zdalnej nauki trafi do najbardziej potrzebujących uczniów

29 maja 2020 |
Ewa Bąk

Gmina Kowalewo Pomorskie zakupiła 38 laptopów i 23 tablety graficzne w kwocie 94 795,64 zł dla szkół, nauczycieli i uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Powiększ zdjęcie

Dzień Działacza Kultury i Bibliotekarza

29 maja 2020 |
Patrycja Baran

Z okazji Dnia Działacza Kultury i Bibliotekarza wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego składamy wyrazy najwyższego szacunku i uznania. Taka służba wymaga ogromnego zaangażowania. Dziękujemy za codzienną niezwykle oddaną pracę, starania i trud, który wkładacie w wypełnianie swoich obowiązków.

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski

Powiększ zdjęcie

Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI

28 maja 2020 |
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje informacje dotyczące prowadzonej kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI", której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia SARS-CoV-2.

Powiększ zdjęcie

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR

28 maja 2020 |
ARiMR

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

Powiększ zdjęcie

OFERTA EDUKACYJNA Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim

28 maja 2020 |
Bogdan Oskwarek Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim

Szanowni Państwo.

Miło mi zaprezentować Państwu ofertę edukacyjną Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim na rok szkolny 2020/2021.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie szkoły pod adresem https://zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl/

Powiększ zdjęcie

Zachowaj porządek w przestrzeni publicznej!

27 maja 2020 |
Anna Dalke

W związku z pojawiającym się problemem zanieczyszczania przestrzeni publicznej zużytymi środkami ochronnymi, takimi jak jednorazowe rękawiczki oraz maseczki informujemy, że odpady te powinny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

Powiększ zdjęcie

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu

27 maja 2020 |
Patrycja Baran

W dniu 25 maja 2020 r. pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. Magdaleny Górnej a Szpitalem Powiatowym w Golubiu Dobrzyniu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – p. Michała Kamińskiego zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej dla szpitala w wysokości 116.640,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu EBUS służącego do obrazowania oskrzeli.

Powiększ zdjęcie

Potrzebujesz wsparcia zadzwoń !!!

27 maja 2020 |
Zyta Szymańska Kierownik MGOPS

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż osoby doświadczające przemocy w rodzinie zamieszkujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 mają możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego

Powiększ zdjęcie

Wznowienie zajęć w M-GOK

25 maja 2020 |
Barbara Niewidział - Dyrektor M-GOK Kowalewo Pomorskie

Informujemy, że od czerwca wznawiamy zajęcia w kołach zainteresowań. Zajęcia w klubie młodego plastyka odbędą się we wtorek (02.06.2020 r.) godz. 15:30. Terminy zajęć w kołach szachowym i wokalnym do uzgodnienia z instruktorami.

Powiększ zdjęcie

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!

22 maja 2020 |
Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Od aktywizacji do samorealizacji, w ramach którego oferowane jest wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Powiększ zdjęcie

Zajęcia opiekuńcze dla klas I-III w szkołach od 25 maja

22 maja 2020 |
Ewa Bąk

Od 25 maja 2020 r. na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie ruszają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III.

Równolegle z zajęciami w szkołach kontynuowane będzie nauczanie zdalne dla dzieci, które pozostaną w domach, na zasadach wypracowanych w danej szkole podstawowej.

Powiększ zdjęcie

Komunikat o zasiłku

21 maja 2020 |
Natalia Maleszewska

Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

 

Powiększ zdjęcie

Odpoczywajmy na wsi!

21 maja 2020 |
Natalia Maleszewska

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska wieś to skarb, który jest tuż obok, niemal na wyciągniecie ręki. Wypoczynek na wsi to czyste powietrze, piękny krajobraz i smaczne jedzenie. To czas spędzony blisko natury.

Powiększ zdjęcie

100. urodziny św. Jana Pawła II

20 maja 2020 |
Patrycja Baran

Dokładnie 18 maja 1920 r., w Wadowicach, przyszedł na świat Karol Wojtyła jako drugi syn Karola i Emilii Wojtyłów.

Został wybrany na papieża przez drugie zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana Pawła I, który zmarł po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu. Kardynał Wojtyła został wybrany trzeciego dnia konklawe i przyjął imiona Jan Paweł dla uhonorowania swojego poprzednika.

Powiększ zdjęcie

Rolniku! Zgłoś zwierzęta przez Internet!

18 maja 2020 |
Natalia Maleszewska

Rolniku! Zgłoś zwierzęta przez Internet! https://irz.arimr.gov.pl

Portal IRZplus to szybki i wygodny sposób na składanie zgłoszeń zwierzęcych

dotyczących bydła, owiec, kóz i świń, bez wizyty w BP ARiMR!

 

Powiększ zdjęcie

Wspieramy gospodarkę

18 maja 2020 |
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Blisko pół miliarda złotych – taka jest wartość wsparcia dla gospodarki w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Podstawowym instrumentem wsparcia firm są bardzo korzystne pożyczki udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – funkcjonujące już pożyczki obrotowe oraz uruchamiane właśnie pożyczki płynnościowe (czyli pożyczki obrotowe na jeszcze korzystniejszych warunkach).