Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Z wizytą w Warszawie

1 marca 2019 |
Magdalena Radko
Powiększ zdjęcie

27 lutego br. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski wraz z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem oraz Kierownikiem Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami Bożeną Rymanowską oraz Zastępcą Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wiesławem Chmielewiczem odbył spotkanie z p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomaszem Żochowskim w budynku warszawskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozmowa dotyczyła koncepcji budowy kowalewskiej obwodnicy. Kolejne spotkanie odbędzie się po 15 marca, na którym zostaną podjęte ostateczne decyzje i przyjęty zostanie projekt budowy obwodnicy.

Zdjęcie