Zebranie wyborcze w sołectwie Frydrychowo

31 maja 2019 |
Katarzyna Jankowska
Powiększ zdjęcie

W dniu 22 maja 2019 roku w remizo – świetlicy w Pluskowęsach odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy wybrali Sołtysa, Radę Sołecką oraz Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję.

W spotkaniu udział wzięli:p. Jacek Żurawski-Burmistrz Miasta Kowalewo Pom., p. Przemysław Lewandowski – Radny Rady Miejskiej w Kowalewie Pom., p. Zbigniew Krasicki – Prezes Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pom. oraz p. E. Bas - pracownik Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pom.

Zebraniu przewodniczyła p.Bożena Rymanowska. Mieszkańcy po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres minionej kadencji udzielili jednogłośnie absolutorium ustępującej władzy.

Następnie przystąpiono do wyborów władz sołectwa na kadencję 2019 -2024. Spośród dwóch kandydatów na Sołtysa wyłoniono zwycięzcę. Nowo wybranym sołtysem została p. Małgorzata Kawula.

W 5-letniej kadencji Sołtysowi pomagać będzie Rada Sołecka w składzie: p. Iwona Kawula, p. Krzysztof Kawula, p. Krzysztof Konieczny, p. Grzegorz Wawrzonek oraz Komisja Rewizyjna w składzie:p. Łukasz Wawrzonek, p. Joanna Nowak, p. Helena Kraśniewska.

Gratulujemy wyboru oraz życzymy owocnej pracy na rzecz sołectwa.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF