Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

22 października 2019 |
Beata Lewandowska
Powiększ zdjęcie

W związku z wejściem w życie dnia 6 września 2019 roku nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiamy najważniejsze zmiany.

W przypadku chęci zawarcia umowy z innym podmiotem, właściciel nieruchomości składa deklarację „0”. Ponadto właściciel nieruchomości , który nie jest zobowiązany do ponoszenia opłaty na rzecz gminy zobowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną bądź przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Rada Gminy jest zobowiązana dostosować obowiązujące  uchwały do zmienionych przepisów w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji.